Britské listy


čtvrtek 1. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Poslance nevzrušuje, že stát buzeruje občana (Juliana, TP) Sčítání lidu:
 • Úřad pro ochranu osobních dat znepokojen sčítáním lidu (Tomáš Pecina)
 • Jak by to mělo být se sčítáním lidu (Tom Fuk)
 • Sčítání otroků (čtenář) Česká televize:
 • BL se zdiskreditovaly příliš silnou vazbou na Janu Dědečkovou (Jiří Jírovec)
 • Hájil jsem vzbouřeneckou ČT, ale není objektivní: Docela obyčejný populismus, docela obyčejný bulvár (Jan Jařab)
 • Střet zájmů: V ČR slouží veřejnost České televizi a ne televize veřejnosti (Vladimíra Al-Malikiová)
 • Jsem zhnusen televizními vzbouřenci (Jiří Maroušek)
 • Demagogie Daniely Drtinové, dámy s pichlavýma očima(Jiří Wagner; plus článek DD z MFD) Proč jsou telefonní a internetové linky tak drahé:
 • Český Telecom - další forma zdanění našich peněz (Jan Macháček) Česká politika:
 • Kühnl svou arogancí předčil Klause i Zemana (Radim Hreha)
 • Proč se Václav Havel nikdy nestane leadrem Čtyřkoalice (František Pillmann)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak by to mělo být se sčítáním lidu

  Tom Fuk

  Zákon o sčítání lidu poměrně dlouho ležel nepovšimnut. Když se přiblížil termín akce samotné, ukázalo se, že výrazný zásah do soukromí, který tento zákon přináší, je pro hodně lidí nepřijatelný. Společnost, jak je u nás zvykem, se rozdělila na dva protichůdné tábory. Pravda je asi někde uprostřed.

  Nejčastější argumenty pro sčítání:

 • je historickou záležitostí, provádí se pravidelně už od minulého století
 • zaznamenává obraz o společnosti pro budoucnost
 • ve světě je běžné
 • je v zájmu obyvatel
 • jedná se pouze o statistický sběr dat
 • je nutné k získání komplexních informací o stavu společnosti
 • je potřebné pro vědce, podnikatele, investory atd.
 • je nutné k efektivnímu a lepšímu rozhodování státu zneužití dat je vyloučené
 • je dané zákonem, proto se ho musí každý účastnit

  atd.

  Nejčastější argumenty proti:

 • ochrana dat je nedostatečná
 • zbytečné vyhození peněz za zkreslená data
 • získávání informací, které už má stát někde uložené
 • zákon jde proti svobodě lidí dané Ústavou
 • neoprávněný zásah státu do soukromí, supluje majetková přiznání
 • pro shromáždění statistických dat zbytečné spojení dat s konkrétní osobou
 • manipulace s daty nespolehlivými osobami (sčítací komisaři,soukromá firma zpracovávající data)

  atd. Myslím, že sčítání, může přinést velmi užitečná data, ale jsem přesvědčen o tom, že se bez něj docela dobře obejdeme. Je totiž více než jisté, že příslušná data už jsou dávno k dispozici. Jen nejsou správně uspořádána a propojena.

  Jak řekl pan Rychetský při projednávání zákona:"Musím říci, že i poslanecký návrh pana poslance Miloslava Kučery st., aby dotazovaní respondenti vyplňovali stupeň svého zdravotního postižení a jeho typ, je údaj, který by sice byl velmi užitečný, ale je to údaj, který nelze zjišťovat na základě subjektivního pocitu toho, kdo jej vyplňuje. Je to údaj, který lze velmi lehce zjistit z jiných úředních dokladů o tom, jak a kdy a komu orgán státní správy přiznal správním rozhodnutím toto zdravotní postižení."

  Toto ale platí o všech údajích, které po nás stát prostřednictvím sčítání požaduje. Pro stát je jednodušší "nařídit" zákonem příslušná data poskytnout, než se snažit zefektivnit státní správu a státní instituce tak, aby s už získanými daty dokázaly pracovat.

  Otázka je, až se to stane, jak budou data zabezpečena před zneužitím. V okamžiku, kdy státní aparát dokáže efektivně propojit databáze registru obyvatel, katastrálního úřadu, policejní archivy, databáze finančních úřadů, sociálních úřadů, pojišťoven, zdravotních zařízení, bank a jiných komerčních institucí, bude snadné stiskem tlačítka získat o člověku úplně vše. To už je ale téma na jiný článek.

  Se sčítáním bych souhlasil, pokud by šlo skutečně pouze o statistiku. Pokud bych měl anonymně poskytnout údaje, klidně bych jich poskytl i více než dotazníky žádají. Klidně i jak často chodím na záchod.

  Stávající systém sčítání je špatný. Pokud chce ČSÚ získat data, která nejsou zkreslena záměrným uváděním nepravdivých informací, které bude velmi časté, měl by urychleně začít zákonodárce přesvědčovat o změně zákona. Arogantní a povýšenecké vystupování státních úředníků jen zvyšuje počet lidí, kteří jsou rozhodnuti sčítání bojkotovat.

  Navrhoval bych toto:

 • Odložit sčítání. Uvážit, jestli je opravdu nutné ho organizovat. Pokud ano, začít vysvětlovací kampaň o tom, jak důležitá jsou data a jejich pravdivost.

 • Vysvětlit lidem, k čemu přesně budou data použita a kdo s nimi v jaké formě bude pracovat.

 • Stanovit a vysvětlit přesný postup jejich sběru, zpracování a uchování.

 • Motivovat lidi k účasti na sčítání ne hrozbou pokuty, ale zaplacením za informace. Je totiž nepochybné, že data budou sloužit podnikatelským subjektům ke zvyšování zisku, nevidím důvod, proč by je lidé měli poskytovat zadarmo.(p.Rychetský:"Jsou to údaje velmi významné, ale zdůrazňuji, že nikoli především pro vládu, ale především pro oblast podnikatelskou."). Chcete od lidí informace, tak si je kupte.

 • Zajistit skutečnou anonymitu a ochranu dat.

  atd. Stát a jeho úředníci by si měli uvědomit, že lidé tu nejsou pro ně, ale oni tu jsou pro lidi.

  Poznámka JČ: Co se týče spojování různých druhů dat o občanech z různých databází, např. britských zákon o ochraně osobních údajů toto co nejpřísněji zakazuje. V době dnešní počítačové techniky by bylo totiž velmi lehké vytvořit hloubkové profily každého občana. Jen namátkou: protože v Británii většina obyvatelstva používá k nákupům úvěrové karty, je možno vytvořit přesné individuální profily, co člověk tak během let nakupuje, a posílat mu pak cílenou reklamu pro to zboží, o něž má zájem. Mobilní telefony zaznamenávají nejen, komu telefonujete, ale kde přesně se nacházíte. Totéž potvrdí účty zaplacené kreditními kartami v obchodech, v hotelích, u benzínových pump, v restauracích. Propojte to s údaji o vašem credit rating (tj. jakou pověst máte třeba pro placení účtů za telefon či za elektřinu a plyn - platíte hned, anebo až na upomínky? s informacemi od zaměstnavatele a od lékaře, záznamy z veřejné knihovny - a je o vás známo všechno).


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|