Britské listy


pátek 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Hon na zajíce začal - aneb jak provést sčítání a přitom chránit soukromí občana (Štěpán Kotrba)
 • Jak bude probíhat 29. dubna 2001 sčítání lidu ve Velké Británii
 • Návrh na změny zákona o sčítání lidu tak, aby neodporoval Ústavě a listině práv a svobod (Štěpán Kotrba) Znovu o policejní brutalitě v ČR:
 • Stanislav Gross Václavu Exnerovi: "Lžete, žádní policejní provokatéři neexistovali" Česká a světová politika:
 • Bubeník, Pilip a kubánská krize(Jiří Jírovec) Česká televize:
 • Jednání části vedení ČSSD v televizní krizi zavánělo pučem (Ivan David, ČSSD) Česká televize pokračuje v propagandě:
 • Poněkud navinulý "Zavináč (Jan Paul) Česká televize a česká společnost - shrnující pohled
 • ČT: Příběh, který nemá šťastný konec (JČ, závěrečný text z nové knihy "V hlavních zprávách: Televize", která vyjde příští týden) Školství a postavení žen:
 • Také vám, slečno, zatajili matematiku? (Jiří Škuba) Pohled odboráře:
 • Pohled odboráře: Za co demonstrují a stávkují odbory a občané ve Francii (Karel Košťál) Česká politika:
 • Co by mohla mít v erbu Lobkowiczova strana (Martina Opltová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak bude probíhat 29. dubna 2001 sčítání lidu ve Velké Británii

  Překládáme odpovědi na Frequently Asked Questions (často kladené otázky) o britském dubnovém sčítání lidu z 
  propagandistické internetové stránky britského vládního statistického úřadu.

  Z otázek a odpovědí vyplývají docela zajímavé rozdíly mezi českou a britskou společností.

  1. V Británii je přísně. Pokud parlament ustanoví, že je něco zákon, a zdá-li se to být rozumné nikdo proti tomu ani necekne. Při minulém sčítání lidu se z cca 60 milionů Britů akce odmítlo zúčastnit jen něco přes 300 osob, a ty byly trestně stíhány. (Začátkem osmdesátých let se očekávaly lidové protesty po zavedení povinného užívání bezpečnostních pásů v osobních automobilech, protesty se neuskutečnily, všichni začali pásy používat. Důsledek: nemocnice začaly mít drastický nedostatek transplantačních orgánů, protože silně poklesl počet lidí usmrcených dopravními nehodami.)

  2. Vláda celou věc s občany citlivě a dlouhodobě konzultuje. Otázky pro sčítání lidu byly schváleny v diskusích s celou řadou nevládních organizací.

  Utajení shromážděných údajů je zajištěno. (Fascinovala mě formulace v jednom dokumentu britského Statistického úřadu: "Obáváte-li se, že se údaje, které uvedete na formuláři, dostanou do rukou úřadu pro podporu v nezaměstnanosti, vaše obavy jsou zbytečné - informace budou utajovány po dobu jednoho sta let.")

  Údaje o tom, na jaké otázky se odpovídá v Británii, přineseme později.

 • Proč se koná sčítání lidu 29. dubna 2001?

  Večer už je dost dlouho světlo a počasí je relativně slušné. Pro většinu škol a učilišť je toto datum také uprostřed semestru a je to datum v rámci dat, které pro sčítání lidu v roce 2001 určila Evropská unie.

 • Kolik peněz bude sčítání lidu stát?

  Jen v Anglii a ve Walesu bude celkem stát asi 200 milionů liber (cca 11 miliard Kč). Rozpočítá-li se to na osobu a na rok za posledních deset let od posledního sčítání, vyjde to asi na 40 pencí ročně - což je cena jedné čokoládové tyčinky. Peníze budou dobře investovány, protože informace, získané ze sčítání lidu, budou využity při plánování struktury asi 50 miliard liber veřejných výdajů v Anglii a ve Walesu. Sčítání lidu také identifikuje oblasti sociální deprivace a pomůže podnikatelům určit, kam umístit obchody, úřady a továrny.

 • Mohu vyplnit formulář pro sčítání lidu a odeslat ho e-mailem?

  Ne. Navzdory technologickému pokroku bychom nebyli schopni zajistit utajení informací a také neexistuje spolehlivý způsob, jak identifikovat respondenty. Avšak sčítání lidu využívá nové technologie. Formuláře budou naskenovány a data budou zpracována automaticky a výsledky budou přístupné na internetu.

 • Cožpak vláda tyhle informace už nemá?

  Ne. Toto sčítání lidu je zcela jedinečné. Ptá se všech lidí v Británii na tytéž otázky v tutéž dobu. Různá místa v Británii budou moci být srovnávána na přesně stejném základě, a to až na úroveň částí čtvrtí.

 • Není sčítání lidu veřejnosti na obtíž?

  V průměrné domácnosti bude trvat vyplnit formulář asi půl hodiny. Formulář obsahuje jen skutečně důležité otázky. Všechny otázky byly předem prozkoušeny, zda jsou veřejnosti přijatelné. Formulář byl navržen tak, aby ho bylo co nejjednodušší vyplňovat. Většinu odpovědí stačí zaškrtnout a formuláře je možno poslat zpět poštou v přiložené předem ofrankované obálce, takže není třeba čekat na další návštěvu oficiálního sčítacího komisaře, pokud nebude občanovi něco nejasného.

 • Neznamená sčítání lidu, že vláda leze lidem neoprávněně do soukromí?

  Ne, sčítání lidu nemá se soukromím občanů nic společného. Informace, které uvedete na sčítacím formuláři, budou utajovány a zůstanou utajeny po dobu 100 let. Všichni, kdo přijdou do styku s informacemi, získanými prostřednictvím sčítání lidu, musejí podepsat prohlášení, že jsou povinni tyto informace utajit.Je trestným činem předat informace, získané prostřednictvím sčítání lidu, jinému ministerstvu nebo jakékoliv jiné soukromé či státní organizaci. Pachatel takového činu bude odsouzen až na dva roky do vězení.

 • Proč se dotazujete na to, jaké jsou mezi lidmi vztahy?

  Informace o vztazích v domácnostech se používají k analýze změn ve společnosti a k analýze složení domácností. Tyto informace napomáhají k určení budoucích potřeb bytového fondu a k zjištění potřeb různých typů rodin, třeba rodin, které mají jen jediného rodiče. Otázka o vztazích nemá nic společného s sexuální podstatou vztahů. Lidé mohou popsat poměry v domácnosti, jak si přejí a pokud jsou téhož pohlaví a zaškrtnou kolonku "partner" informace budou tak zaznamenány.

 • Proč jsou tam otázky o etnické příslušnosti?

  To napomáhá zjišťování sociální deprivace a vylučování určitých skupin lidí ze společnosti z hlediska přístupu ke zdravotnictví, zaměstnání, bytovému fondu a školství pro různé etnické podskupiny. Lidi mohou zaznamenat svůj etnický původ vlastními slovy, pokud dospějí k názoru, že předurčené kolonky k zaškrtnutí se na ně nehodí.

 • Proč je tam otázka o náboženství a musím na ni odpovídat?

  Toto je jediná otázka na formuláři, která je dobrovolná. Odpověď poskytne široký obraz kulturního zázemí občanů a poskytne lepší porozumění rasové a náboženské totožnosti. Otázka odráží to, že stále větší počet lidí definuje svou totožnost prostřednictvím náboženství. Otázka má širokou podporu četných náboženských organizací, které byly požádány v této věci o názor.

 • Mohu dostat samostatný formulář pro sčítání lidu?

  Pokud jste starší šestnácti let, můžete dostat samostatný formulář, pokud ho nechcete sdílet s ostatními členy domácnosti. Požádejte sčitatele o další formulář anebo se v dubnu obraťte na informační linku sčítání lidu.

 • Proč musím na formuláři uvádět své jméno, je-li to důvěrné?

  Jméno je nutné, aby mohli sčitatelé ověřit, že získali odpovědi od všech domácností. S domácnostmi, které formulář neodeslaly, vejdou sčitatelé ve styk a nabídnou jim pomoc a budou se snažit přesvědčovat lidi, kteří se sčítání nechtějí účastnit, aby to učinili.

 • Co se stane, až formulář vyplním?

  Odešlete ho zpátky v předem ofrankované obálce. Vyplněné formuláře budou dopraveny do zpracovatelského střediska, kde budou oskenovány a data bude uložena elektronicky na mikrofilmech.

 • Kdy budou informace ze sčítání lidu k dispozici?

  První údaje - celkový počet obyvatel - budou k dispozici na podzim roku 2002. Většina dat a analýz bude zveřejněna na jaře 2003. Informace z jednotlivých formulářů budou utajovány po dobu sto let. Papírové formuláře budou po oskenování zničeny.

 • Neexistuje nebezpečí, že by se informací mohli zmocnit počítačoví hackeři?

  Přístup k informacím bude přísně omezen jen na lidi, kteří ho potřebují. Přístup k informacím bude mít jen malá skupina statistiků. Disky a pásky s daty jsou uskladňovány ve střežených budovách pod zámkem.

 • Co se stane lidem, kteří formulář pro sčítání lidu nevyplní?

  Zkušenosti z minulosti napovídají, že většina lidí formuláře vyplní. Poslední instancí je soudní stíhání, protože je trestným činem nevyplnit a nevrátit sčítací formulář. Pokud bude zjištěno, že se někdo úmyslně sčítání nezúčastnil, taková osoba může být pokutována až do výše 1000 liber.

 • Kolik lidí bylo trestně stíháno za neúčast při minulém sčítání v roce 1991?

  Celkem bylo trestně stíháno 342 osob. V roce 1981 to bylo 692 osob a v roce 1971 424 osob.

 • Neexistuje lepší způsob, jak shromáždit tyto informace? Ne. V současnosti je sčítání lidu, pořádané jednou za deset let, nejlepším způsobem, jak získávat informace pro plánování do budoucnosti. Také to minimalizuje obtěžování veřejnosti a udržuje to náklady na minimální výši.
 • Co se stane, jestliže ztratím sčítací formulář anebo ho nevrátím?

  Jestliže se sčítací formulář ztratí v poště, přijde vás navštívit sčítací komisař a nabídne vám pomoc. Pokud se formulář ztratil, budete požádáni, abyste vyplnili jiný, protože zákon vyžaduje, aby sčítací úřad z každé domácnosti obdržel vyplněný formulář.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|