Britské listy


pátek 2. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Hon na zajíce začal - aneb jak provést sčítání a přitom chránit soukromí občana (Štěpán Kotrba)
 • Jak bude probíhat 29. dubna 2001 sčítání lidu ve Velké Británii
 • Návrh na změny zákona o sčítání lidu tak, aby neodporoval Ústavě a listině práv a svobod (Štěpán Kotrba) Znovu o policejní brutalitě v ČR:
 • Stanislav Gross Václavu Exnerovi: "Lžete, žádní policejní provokatéři neexistovali" Česká a světová politika:
 • Bubeník, Pilip a kubánská krize(Jiří Jírovec) Česká televize:
 • Jednání části vedení ČSSD v televizní krizi zavánělo pučem (Ivan David, ČSSD) Česká televize pokračuje v propagandě:
 • Poněkud navinulý "Zavináč (Jan Paul) Česká televize a česká společnost - shrnující pohled
 • ČT: Příběh, který nemá šťastný konec (JČ, závěrečný text z nové knihy "V hlavních zprávách: Televize", která vyjde příští týden) Školství a postavení žen:
 • Také vám, slečno, zatajili matematiku? (Jiří Škuba) Pohled odboráře:
 • Pohled odboráře: Za co demonstrují a stávkují odbory a občané ve Francii (Karel Košťál) Česká politika:
 • Co by mohla mít v erbu Lobkowiczova strana (Martina Opltová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stanislav Gross Václavu Exnerovi: "Lžete, žádní policejní provokatéři neexistovali"

  Zaslal Václav Exner, poslanec za KSČM, člen ústavně právního výboru

  Praha 31. ledna 2001

  Vážení,

  V mé interpelaci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 25. ledna 2001 na ministra vnitra České republiky Stanislava Grosse jsem mimo vlastních poznatků vycházel z informací, které byly publikovány Vašimi organizacemi. Velmi bych přivítal, kdybyste se po seznámení se záznamem interpelace a odpovědí na ni vyjádřili k jejich obsahu, případně mne informovali, zda máte nové poznatky k této problematice. Rozhodně nemohu být spokojen s možností, že by Policie České republiky působila v rozporu se zákonem a představitelé státu tento postup třeba jen nepřímo obhajovali nebo schvalovali. Navíc jde o opakované případy, které se týkaly demonstrací a akcí v minulých letech.

  S pozdravem

  Václav Exner, v. r.

  Občanské právní hlídky
  (Petr Horák)

  Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH)
  (Anne-Christine Habbardová)

  Český helsinský výbor
  (Jana Chržová)

  Rada vlády pro lidská práva
  (Petra Burčíková)

  Deník veřejné správy

  Mladá fronta Dnes
  (Jan Lipold)

  Právo
  (Martin Hekrdla)

  Britské listy

  Iniciativa proti ekonomické globalizaci
  (Alice Dvorská)

  České noviny

  Interpelace V.Exner - S.Gross (záznam)

  Pane ministře, hned úvodem chci říci, že pokládám práci policie, zvláště v krizových momentech, za obtížnou, fyzicky i psychicky náročnou, a je-li prováděna dobře, že si jí vážím.

  Celá moje interpelace se týká událostí kolem demonstrací v době konání zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Připustil jste v té souvislosti „dílčí problémy“ v chování policie a policejní ředitel Jiří Kolář možnost „dílčích excesů“. O co šlo a jak byly řešeny? Dostali jejich pachatelé čestný odznak a odměnu? Používala Policie České republiky provokatérů, o kterých jsou mnohá svědectví? Jak vysvětlujete procházení některých "demonstrantů" policejními řadami oběma směry, o kterých jsou rovněž svědectví? Jaké máte závěry k vašemu oznámení, že spolu se šéfy zpravodajských služeb prověřujete informace o účasti dezinformační organizace, rozšiřující zprávy o nesprávném postupu policie? Jaká opatření přijmete nebo jste přijal k opakujícím se zásahům policie proti demonstrantům bez upozornění nebo výzvy a k nenošení nebo zakrývání identifikačních čísel policistů?

  Jak se stavíte ke konstatování takových organizací, jako je Český helsinský výbor - říká, že k protiprávnímu jednání policie docházelo, a uvádí konkrétní případy a druhy prohřešků - nebo Mezinárodní federace pro lidská práva, která má ověřené informace o porušování lidských práv policií, nebo občanské právní hlídky, které k věci vydaly celou brožuru, a proti tomu např. k tvrzení ředitele vaší inspekce Mikoláše Tomina, že například v případu Sylvie Jolandy Machové „policisté nijak nepochybili, agresivní byla naopak Machová“, nebo že „obavy aktivistů jsou zbytečné, jsme zcela nestranní“? Jak v té souvislosti reagujete na výzvu 15 poslanců Evropského parlamentu k vyšetření informační politiky Ministerstva vnitra v kampani k zasedání MMF a Světové banky? Jaký je výsledek stíhání demonstrantů, kteří byli předvedeni nebo následně řešeni pro trestné činy nebo přestupky, alespoň z pohledu vašeho resortu? Podařilo se zadržet a usvědčit alespoň jednoho účastníka demonstrací, který se dopustil ničení majetku nebo házení dlažebních kostek, a jak se jeho případ řešil? Jak hodnotíte, že policie předváděla osoby - podle mínění řady svědků předvedených náhodně - s odstupem od protizákonných akcí v místech, kde se už nic nedělo, neměla pak ani důkazy vůči nim?

  Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím pracovníky Kanceláře, aby nezapomínali spouštět stopky. Máme interpelace a je dvouminutový limit. Stejně tak prosím poslance, aby se pokusili dodržovat zákonem stanovený dvouminutový limit na položení ústní interpelace.

  Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

  Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, pane poslanče, z vašich otázek jsem pochopil, že jste zcela nestranný v tomto sporu, ale já se pokusím věnovat konkrétně otázkám, které jste říkal. Bohužel některé vaše otázky spíše byly konstatující a já vás musím ubezpečit, že se zcela prokazatelně mýlíte v některých konstatováních, která jste říkal, nechci-li prostřednictvím pana předsedajícího použít tvrdšího slova, že lžete. To vztahuji především k provokatérům. Mohu vás ujistit, že neexistoval jeden jediný provokatér v tom pojetí, jak jste to zde předvedl ve vašem vyjádření, že byli policisté provokatéři, kteří procházeli policejními kordony a že je to zdokumentováno. Musím vás tedy prostřednictvím pana předsedajícího opravit - nebyl tady ani jediný policista provokatér, ale byli policisté, ať již dokumentaristé, nebo policisté, kteří pracují v operativních složkách, kteří zcela pochopitelně byli i v těch místech, kde se shromažďovaly osoby, které posléze porušovaly zákon, a byli i v těch místech, kde se shromažďovaly osoby, které páchaly trestnou činnost. Je zcela logické, že policie při takovýchto situacích nemůže být bez informací, nechceme-li být policií, která se chová neprofesionálně. Rozhodně odmítám, že to byli provokatéři, protože není jediný případ, kdy by takovíto příslušníci policie jakkoli podněcovali nějaké porušování zákona, potažmo dokonce násilí.

  Odmítám tuto vaši otázku, protože v ní bylo obsaženo konstatování, které pravdivé není, je prokazatelně nepravdivé, a mne jenom udivuje, že poslanec i před televizními kamerami - a možná, že právě proto, že jsou zde televizní kamery - takto úmyslně šíří nepravdu.

  Co se týče dalších otázek, dezinformace a jejich organizování. Moje vyjádření a vyjádření pana policejního prezidenta bylo dáno. Na vyjádřeních, která tehdy zazněla, nemám ani v tuto chvíli co měnit. Je dnes zcela prokazatelné, že prostřednictvím internetu byly na nejrůznějších webových stránkách vyzýváni ne účastníci demonstrací, ale ti, kteří podporují takováto extremistická hnutí na celém světě, aby podávali podání prezidentu republiky, aby zaplavili takovými podáními Ministerstvo vnitra, aby taková podání směřovala na česká velvyslanectví, aby směřovala takováto podání na Radu Evropy, na Evropský parlament. To jsou věci, které jsou lehce dokazatelné, protože takovéto výzvy, dokonce i výzvy s tím, jaký text má být zasílán, byly na internetu šířeny a shodou okolností podání, která pak chodila z nejrůznějších částí světa, byla prakticky totožného textu, jako byly tyto výzvy šířené přes internet.

  Co se týče opatření ve vztahu k tomu, že byly dělány zásahy policie bez výzvy, opět odmítám. Neexistuje jediný případ, kdy by policie zasáhla proti demonstrantům při MMF, aniž by předem nebyly splněny zákonné podmínky, to znamená nebyla učiněna výzva k rozpuštění neohlášeného shromáždění. Neexistuje jeden jediný takový případ, a pokud tady opět vědomě před televizními kamerami uvádíte tuto nepravdu, tak je mi nesmírně líto, že se mohou ústavní činitelé tohoto státu snižovat k takovému vědomému šíření nepravd.

  Krycí čísla. Ano, zde je jeden případ, který je vyhodnocen jako oprávněný, kdy jeden příslušník Policie České republiky svým chováním znemožňoval svoji identifikaci prostřednictvím přečtení identifikačního čísla. Toto je oprávněná stížnost, která také řádně jako oprávněná stížnost byla vyhodnocena, ale bylo to v jednom jediném případě z těch zhruba deseti tisíc policistů, kteří v pražských ulicích byli, takže v tomto případě se tak skutečně stalo. Je postupováno v souladu s příslušnými předpisy a tato věc je kázeňsky řešena. Připomínám a upozorňuji - jedná se o jeden jediný případ.

  Další poznámka - porušování lidských práv. Vy jste tady řekl, že byla porušována lidská práva. Ano, byla porušována práva, ale byla porušována především ze strany těch osob, které do Prahy přijely páchat násilí. Bylo porušováno české právo, ale orgány činné v trestním řízení a Policie České republiky se chovaly tak, jak to kážou zákony České republiky. O porušování lidských práv, jak jste to uváděl vy, se hodně napsalo, hodně se toho namluvilo, ale zatím není zdokumentován jediný případ, kdy by k porušování lidských práv ze strany policie docházelo. Jestliže vy říkáte, že jsou nezvratné důkazy, tak bych vás žádal, aby někdo ty nezvratné důkazy předložil. Zatím tak nikdo neučinil, takže i zde musím konstatovat, že vaše tvrzení se nezakládá na pravdě. Že to říkají občansko-právní hlídky? Ano, já se přiznám, že jsem byl na začátku velkým příznivcem toho, aby tady byl nějaký nezávislý orgán, který bude kontrolovat policii. Policejní prezídium podepsalo s občansko-právními hlídkami dohodu o tom, aby jim zlepšilo možnost vykonávat takovouto nezávislou kontrolu. Občansko-právní hlídky se deklarovaly jako hlídky, které budou nestranně bdít nad porušováním zákona z té či oné strany, ale musím konstatovat, že toto své poslání jednoznačně nesplnily. Zcela prokazatelně nesplnily, protože jestliže tyto občansko-právní hlídky budou nestranné, tak bych očekával, že - samozřejmě, že když se dovědí něco o tom, že policie porušila zákon, nechť dají podání. To je v pořádku. Ale nedovedu pochopit, jak mohli být členové občansko-právních hlídek - a nafilmováno to je, bylo to i v televizi - několik metrů od osob, které házely kameny na policii, od osob, které házely zápalné lahve na policii, a občansko-právní hlídky přitom nepodaly jedno jediné trestní oznámení na osoby, které útočily proti policii, takže zcela evidentně ze strany občansko-právních hlídek se jednalo o nesplnění těch slibů, které daly před zasedáním Mezinárodního měnového fondu, že budou nestranné. Protože to, že mezi demonstranty byla řada osob, které útočily na policii, alespoň toto snad nebudete popírat. I když bych se už nedivil ani tomu.

  Další poznámka z vašeho vystoupení - výsledky stíhání demonstrantů. Ano, to je faktografie. Bylo předvedeno celkem 949 osob, protiprávní jednání většinou bylo kvalifikováno jako přestupek, 234 z tohoto důvodu byl ukončen pobyt na území České republiky, se 130 dalšími cizinci bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, tyto osoby si několik dní pobývaly v policejním záchytném zařízení v Bálkové, ale poslední z nich byl 29. září propuštěn a vyhoštěn na základě tohoto správního vyhoštění.

  Policejní orgány předaly vyšetřovatelům celkem 30 osob, z toho 25 cizích státních příslušníků, pro podezření ze spáchání trestných činů, ať už to byly trestné činy útoku na veřejného činitele, maření výkonu úředního rozhodnutí, hanobení národa, rasy a přesvědčení, výtržnictví, poškozování cizí věci, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod a některé další skutky. Z těchto 30 osob bylo 25 osob obviněno - vy jste se ptal na to, jestli alespoň proti jedné jediné osobě je nějaký důkaz, takže vás informuji, že 25 osob, ne jedna osoba, jak jste chtěl vidět, bylo obviněno, s tím, že z těchto 25 osob bylo 20 cizinců: 7 Maďarů, po třech z Dánska a Polska a po dvou ze Španělska a Rumunska a po jednom z Německa, Rakouska a USA. Z celkového počtu obviněných osob bylo dle trestního řádu zadrženo 21 osob a byly na ně podány návrhy na uvalení vazby. Soudci rozhodli o vzetí do vazby u 16 takovýchto osob a 15 z těchto 16 osob byli cizí státní příslušníci, 7 příslušníků Maďarska, 3 příslušníci Polska, 2 státní příslušníci Dánska a po 1 ze SRN, Rakouska a USA.

  Z osob, které byly stíhány vazebně, bylo dne 18. října 2000 propuštěno z vazby 6 maďarských státních příslušníků a 2 španělští státní příslušníci, téhož dne bylo proti jednomu maďarskému státnímu příslušníkovi a proti německému státnímu příslušníkovi trestní stíhání zastaveno z toho důvodu, ne že by trestný čin nebyl spáchán, ale proti těmto konkrétním osobám bylo málo důkazů.

  Do konce měsíce října 2000 bylo vyšetřování ukončeno návrhem na podání obžaloby, a to 27. záři vůči dvěma rumunským státním příslušníkům, 5. října jednomu polskému státnímu příslušníkovi, 6. října na jednoho dánského státního příslušníka, jednoho polského státního příslušníka a na státního občana Spojených států amerických, 17. října na rakouského státního příslušníka, 24. října na šest maďarských státních příslušníků, jednoho polského státního příslušníka, 25. října na jednoho občana České republiky, 26. října na dva polské státní příslušníky a 31. října 2000 na dva dánské státní příslušníky. Tedy konstatuji, že vůči těmto osobám byl již podán návrh na podání obžaloby. Takže zněla-li otázka pana poslance, je-li alespoň u jednoho takto zadrženého člověka dostatek důkazů, konstatuji, že jak vyšetřovatel, tak státní zástupce u tohoto poměrně vysokého počtu osob dospěli tak daleko, že důkazů je natolik, že mohl být podán návrh na podání obžaloby.

  Závěrem bych chtěl říci jednu věc. Toto své vystoupení jsem pojal možná trochu razantněji, než je obvyklé, ale nechci dovolit to, aby ta práce, která byla Policií České republiky odvedena, a byla odvedena po mém soudu na vynikající úrovni, aby byla předmětem nějakých politických hrátek a snahy dělat si na této události nějaké politické body.

  Na druhé straně jasně říkám, že jsme připraveni udělat všechno pro to, aby pokud k nějakému dílčímu pochybení toho či onoho konkrétního policisty došlo, aby bylo řádně prošetřeno.

  Chci informovat celou Poslaneckou sněmovnu, že toto snažení řádně prošetřit všechny stížnosti jde tak daleko, že např. na jedné služebně, kde bylo avizováno, že bylo ze strany policistů pácháno násilí vůči zadrženým osobám, tak se dělalo ohledání místa, prakticky stejným způsobem, jako se dělá ohledání místa v případě, že se někde stane vražda. Kriminalistický ústav dělal expertizy, hledaly se biologické stopy, zajišťovaly se daktyloskopické stopy, zajišťovaly se všechny možné informace, které by potvrdily nebo nepotvrdily, že se něco na té konkrétní služebně dělo. A došlo se tak daleko, že se v jednom konkrétním případě nalezl na služebně Policie České republiky malý úlomek zubu. Prověřuje se samozřejmě, odkud pochází, prověřují se podání. Chci tím dokumentovat, že se nic nezahrabává pod koberec, nic se pod koberec nezametá, dělají se všechny úkony tak, aby všechna podání byla řádně prošetřena. Teď se podařilo Policii České republiky konečně kontaktovat jednoho občana Polské republiky, který bude ještě tento týden vyslechnut, aby bylo možno zdokumentovat, zda to jedno podání je oprávněné nebo není oprávněné.

  Říkám to z toho důvodu, že Policie České republiky, tak jak jsem připraven maximálně hájit vynikající výkon Policie České republiky, tak jak jsem připraven hájit vynikající výkony jednotlivých příslušníků policie a drtivé většiny příslušníků policie, tak samozřejmě pokud někdo z konkrétních policistů pochybil, jsem samozřejmě připraven udělat všechno pro to, aby tato pochybení byla prošetřena. Ale pokud z 10 000 lidí, kteří odvedou vynikající práci, selže jeden, dva, tři nebo pět, nevím kolik lidí, to neznamená, že je to důvod k tomu, aby někdo zpochybňoval práci policie jako celku.

  Děkuji za pozornost.

  Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Exner hodlá reagovat. Prosím, máte možnost.

  Poslanec Václav Exner: Pane ministře, z vašeho vystoupení jsem pochopil, že pokud se nějaký policista provinil, tak vám je znám jeden, který si zakryl identifikační číslo.

  Pokud jde o ohledání místa se zubem, tak také jsem o tom četl a dokonce bylo konstatováno, že už je to vlastně uzavřeno a že nedokázaly orgány rozpoznat, jestli jde vůbec o zub lidský nebo zvířecí. Na to, že jsme na začátku 21. století s mnoha metodami, je to opravdu důležité zjištění. Pokud to není uzavřeno.

  Řekl jste, že prokazatelně se mýlím a že lžu, ujišťuji vás, že existuje velmi mnoho lidí, kteří si totéž myslí o vás, a já jsem se opíral nikoli o dezinformační organizaci, za kterou jste označil internet, ale i o výpovědi těch, kteří byli skutečně předvedeni, a lidí, kteří byli kolem toho a mohou věci dosvědčit. Není problém, abyste věci měl k dispozici, nepochybně je k dispozici i máte.

  Neumožňuje mi čas, abych se blíž věnoval vašim odpovědím, z nichž na některé jste úplně neodpověděl. Ale domnívám se, že bohužel vaše konstatování jsou obranářská, ve prospěch policie, a přestože si zásahu policie vážím, tam kde je to oprávněné, tak jestliže jste se vy a spolu s vámi někteří další státní činitelé dali na cestu obrany věcí, které ubránit nejde, je to špatná cesta

  Místopředseda PSP Ivan Langer:Reagovat bude ještě ministr vnitra Stanislav Gross.

  Ministr vnitra ČR Stanislav Gross:Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přiznám se, že závěr vystoupení pana poslance Exnera mě docela šokoval, protože říci, že jsme bránili něco, co bránit nelze, a přitom jediné, co bylo bráněno, bylo právo, tak pokud ze strany poslance Poslanecké sněmovny se v podstatě dá dedukovat, že právo nelze bránit, tak to je podle mne podivné konstatování, ne-li hodně zarážející, protože jediné, co Policie ČR hájila, bylo právo, které bylo zcela evidentně a flagrantně v České republice a v Praze porušováno. Jsem zcela přesvědčený o tom, jestli policii veřejnost něco vyčítá, tak je to to, že nebyla ještě razantnější. Já na druhé straně jasně říkám, že policie konala tak, jak jí naše zákony umožňují, a konala v jejich rámci.

  Pak zde byly v dodatečném vystoupení informace o případu se zubem. To je tuším Ocelářská ulice, služebna je uzavřena. Musím vás ujistit, pane poslanče, že je to tak, že věc není uzavřena, že tento týden má proběhnout, myslím, že dokonce zítra podání vysvětlení občana Polské republiky. Musím vás také ujistit, že Kriminalistický ústav umí rozeznat, jaký je zub lidský a jaký je zub zvířecí, a musím vás také ujistit, že se nejednalo o zub zvířecí. Pak bylo řečeno, že jsem označil jako dezinformační organizaci internet. To také není pravda. Já jsem neoznačil dezinformační organizací internet, já jsem pouze řekl, že na internetu byly uveřejňovány výzvy, které iniciovaly velké množství podání, a ze značné míry od lidí, kteří v Praze vůbec nebyli, a bylo docela zajímavé a nechtěl jsem to uvádět, ale když jsem k tomu veden, tak to řeknu, že když policie prověřovala jednotlivá podání, tak v řadě případů osoby, které byly pod těmito podání podepsány, tvrdily, že nic nepodaly, a v několika případech dokonce neexistovala osoba, která byla u těchto podání, na adrese, která v ní byla uváděna. Tak se nedivte konstatování, které jsem řekl, to je, že ta kampaň, která probíhala, byla organizována, protože po analýzách internetových stránek je to zcela jednoduše a zcela prokazatelně dokázané.

  Tolik asi ode mne na doplnění, nemám víc, co bych dodal. Chtěl bych ještě jednou touto formou všech policistům, kteří v Praze odvedli ten kus práce, který odvedli, poděkovat.

  V tematickém archivu Britských listů pod heslem "policie, česká" nalezne laskavý čtenář množství výpovědí o policejní brutalitě, spáchané příslušníky Policie v ČR v září 2000, a může si sám samostatně rozhodnout, kdo lže, zda pan Exner anebo pan ministr Gross.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|