Britské listy


pondělí 5. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ostudný rozsudek pro Českou republiku:
 • Zadržovaný dánský demonstrant u pražského soudu plně osvobozen (Tomáš Pecina) Sčítání lidu:
 • Otázky nejmenovaného specialisty na zajištění bezpečnosti dat v informačních systémech (Štěpán Kotrba) Optimismus:
 • Češi jsou schopní a mohou mít dobrou televizi (Petr Sládeček) Reakce na rozhovor s Ivo Mathém:
 • Zahnívající socialismus v ČT je produktem právě Ivo Mathého (Jana Dědečková, pro HN) Česká televize a ODS:
 • Kdyby se ODS vůči ČT nechovala spiklenecky, nebyla by ze spiklenectví obviňována (Petr Ježek) Zákony a postavení mužů:
 • Jak dostat muže do pasti pro neplacení výživného (Eugen Haičman) Kontroverze o České televizi:
 • Další falše povstalců z ČT a ČTK (Jiří Procházka) Zkorumpovaná policie?
 • Pavel Rychetský na válečné stezce (Pavel Jonák) Reakce:
 • Jiří Lobkowicz: Z dozorčí Rady IPB jsem odešel Školství a postavení žen:
 • Ženy se studiu matematiky většinou vyhýbají (Jan Nekovář)
 • Muži mají lepší logické myšlení než ženy (Dalibor Matušínský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Další falše povstalců z ČT a ČTK

  Jiří Procházka

  Prezident má pravdu, povstalcům z ČT se ubližuje - musí si pomyslet pomýlený nebo neinformovaný občan po přečtení úřední informace České tiskové kanceláře nazvané: "Ústav státu a práva: Valterová nemá oprávnění řídit televizi", která vyšla v pátek v podvečer na internetových stránkách ČTK "České noviny" pod úřední značkou "čtk" a kterou ochotně a bez rozmýšlení převzala další media. Že je jako vydavatel Českých novin uvedená soukromá s.r.o. Neris (jednatelé JUDr. Majstr a Jan Stejskal - poslední je současně i šéfredaktorem Českých novin) se nenechte mýlit - za činnost této soukromé dceřinné společnosti nese výhradní odpovědnost jediný vlastník společnosti - a tím je (zřejmě v rozporu se zákonem o České tiskové kanceláři) zpětně příspěvková veřejnoprávní ČTK (gen. ředitel JUDr. Milan Stibral, zástupce a ekon.náměstek Ing. R.Novák); a 8-milionové základní jmění firmy Neris s.r.o. zřejmě pochází ze státních peněz (ze státního příspěvku na činnost tiskové kanceláře čtk). A nad činností obou subjektů (ČTK i NERIS) má povinný dohled i odpovědnost parlamentní orgán - Rada ČTK sídlící spolu s ČTK a firmou NERIS v Opletalově ulici - předsedou Rady je učitel PhDr.Martin Přibáň (US)(neplést s Radou ČT, Radou RTV ČR, Radou ČRo). Tolik úvodem.

  Čtenář musí nabýt dojem (a o to autorům jde), že proti Valterové stojí Ústav státu a právu Akademie věd ČR - zde však o ničem nevědí (!), žádný znalecký posudek neprojednávali (ředitel Ústavu JUDr. Vladimír Balaš CSc. asi bude zprávu ČTK dementovat). Ze zprávy ČTK může čtenář usuzovat, že Ján Matejka je dlouholetým vědeckým pracovníkem Ústavu se zaměřením právě na pracovní právo, že je oprávněným znalcem, když ČTK se odvolává na jakýsi jeho posudek -skutečnosti: Ján Matejka je 25-letý mládenec z Prahy, který teprve před 6 měsíci (slovy šesti měsíci!) získal na plzeňské právnické fakultě titul magistra (tj. zatím bez doktorátu), teprve před 5 měsíci ho Ústav jako úplného začátečníka přijal na místo "vědeckého pracovníka" (podpisem pracovní smlouvy se samozřejmě vědeckým pracovníkem nestal) a to do oddělení soukromého práva (nikoli pracovního), před 4 měsíci začal navíc pobírat plat jako odb. asistent na plzeňské právnické fakultě atd. - věru čilý mládenec. Nemá žádnou praxi ani odborné zkušenosti z vědecké práce, nemá žádné další právnické zkoušky (ani rigorozum) ani odbornou publikační činnost (nepočítáme-li řadu populárních článků diskusní úrovně na i-serveru plzeňských studentů), není ani soudním znalcem atd. Na rozdíl od tohoto sebevědomého nováčka mám mnohaletou odbornou praxi, další právnické zkoušky, členství v prestižní právnické organizaci atd., takže označím-li zveřejněné výňatky z jakéhosi jeho posudku za pavědu, vím, o čem mluvím. Autor zprávy ČTK tvrdí, že advokáti Tomáš Sokol a Dagmar Burešová prý také zpochybnili právo Valterové řídit ČT (dokonce mluví o jejich právních posudcích) a totéž prý pak potvrdil Ústav SaP AVČR. Tak jako Ústav nic nepotvrdil, tak ani oba známí a věrohodní advokáti zřejmě nic takového neprohlásili a nenapsali - aspoň nic jsem ani v odborném, ani v běžném tisku nečetl - ovšem jejich prohlášení ad rem by bylo vítané.(Pokud vím, Tomáš Sokol se vyjádřil k něčemu jinému - k současné právní úpravě stávek u nás, což je vítané diskusní téma pro právní odborníky, nikoli však začátečníky typu Matejky).

  Závěrem: tuto dezinformaci v Českých novinách pod hlavičkou ČTK podepsal Jakub Dospiva – z jakého přítmí se vynořil? (Mezi 15 redaktory Českých novin není). Kteří povstalci odkudkoli se na této dezinformaci veřejnosti podíleli? Kolik si účtuje Ján Matejka za "rozbor" a kdo to zaplatí? Předpokládám, že ČTK a povstalci neseznámí s mou odpovědí ty, kteří dezinformaci ČTK do sebe vsákli. Tak tomu bylo dosud a asi tomu tak bude i nadále.

  Poznámka JČ: Potíž však je, že Jiří Hodač skutečně jmenoval Věru Valterovou svou zástupkyní pro dobu své nemoci, nikoliv pro dobu svého odstoupení. Jmenoval ji několik dní před tím, než odstoupil, a zřejmě neurčil, že ho má Věra Valterová zastupovat i po rezignaci.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|