Britské listy


pátek 9. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dva dotazy:
 • Na Mikuláše Tomina: Kolik zahraničních svědků vyslechla Inspekce ministra vnitra při vyšetřování policejní brutality? (Tomáš Pecina)
 • Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy: Je povinností občana dostavit se, kam vyšetřovatel určí? (Tomáš Pecina) Postoj policie ČR k občanům:
 • V Česku je přísně (a bude hůř) (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Neuvěřitelná reakce poslance Parlamentu na článek jeho kolegy (Štěpán Kotrba) Jak jsem zasedal v dozorčí radě IPB:
 • Ukradl Procházka za mé asistence 180 miliard? (Jan Suchánek) Komise pro etiku Syndikátu novinářů:
 • Obojí zpravodajství ČT porušovalo etiku Česká televize:
 • Krize v  ČT se posléze vyvinula v komplot ODS Českou televizi zničit (3. část článku Nikolaje Savického)
 • O Savickém: Čulík je zaujatý ve prospěch Ivana Kytky a proti ČT (Václav Žák)
 • O ČT: Václavu Žákovi: Václavu Žákovi o ČT a o Savickém: Prosím, ignorujme osobní aspekty (Jan Čulík)
 • Ztráta paměti u Nikolaje Savického: Působil na ÚV SSM stejně jako Bobošíková, kterou za to kritizuje (Štěpán Kotrba) Kuba a česká politika:
 • Vám poděkování a lásku, Pilipe a Bubeníku (Petr Jánský) Malování po zdech:
 • Sprejeři, umělci nebo zločinci? (Jan Paul) Muži, ženy a matematika:
 • Nejde o matematiku, jde o počty (Jan Hora)
 • Co vlastně znamená tvrzení "muži jsou v matematice lepší než ženy"? (Marta Čertíková)
 • Školní testy: proč byli kluci lepší než holky (Dalibor Matušínský) Sčítání lidu:
 • Kocourkovští chrání data (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Václavu Žákovi: Prosím, ignorujme osobní aspekty

  Jan Čulík

  Prosím, pokusme se odhlédnout od osobních aspektů věci. Redukovat celou záležitost na to (trochu přeháním), že "Čulík zavinil krizi v České televizi, protože je ´zhrzenou milenkou´ (!) Ivana Kytky", je docela komické. Že by někteří lidi skutečně v ČR nebyli schopni pochopit nic, co jde trochu dál než kde jsou osobní vztahy?

  Fakta jsou takováto: Jan Čulík hodnotil zpravodajství České televize dávno před tím, než se podle mezinárodních profesionálních principů pokusil na jaře 1998 zpravodajství ČT Kytka zreformovat: je rysem dosti výrazné provinčnosti redukovat normální, profesionální zásady novinářské práce na "cosi podivného, co České televizi vnucoval Kytka". Lidí, kteří pracují profesionálním novinářským způsobem je po světě mnoho, a redukovat to celé na jakousi údajnou "kampaň" Ivana Kytky, to je pošetilé. Britské listy se snaží po celou dobu své existence prosazovat tyto profesionální principy - že se je na jaře roku 1998 krátce a možná nepříliš důrazně ani efektivně pokusil do vysílání České televize prosadit zrovna Ivan Kytka, který brzo na tento pokus a vlastně i na celý vývoj v české novinářské obci rezignoval (celá ČT je už dávno mimo objekt jeho zájmu, právem vidí IK na světě důležitější věci než osobní spory Šámal - Klepetko) - je úplně vedlejší. Kytkův pokus o reformu byl jen náhodným setkáním mezinárodní novinářské profesionality se zakonzervovanou redakcí zpravodajství ČT a od té doby je dávno pasé. (Je paradoxní, že i jeho úsilí něco se zpravodajstvím ČT udělat bylo interpretováno na úrovní osobních vztahů - jako v prosinci 2000 svědčil ve Světě namodro bývalý pokytkovský šéf zpravodajství Zdeněk Šámal, nelíbilo se mu, že si Kytka zvolil do vedení redakce Bobošíkovou a ne jeho - tak dal Puchalskému ultimátum: Buď odejde Šámal, nebo Kytka. Nezkušený Puchalský odmítl novináře s šestiletou praxí z Londýna a vybral si Šámala, novináře s praxí z Moskvy.)

  Principy, které Kytka ve své práci praktikuje, jsou však normální, všeobecně užívané - není na nich nic kytkovského ani světaborně odlišného, jsou prostě běžné. Britské listy se zasazují o  prosazování takovýchto principů bez ohledu na osobní sympatie či antipatie.

  Václav Žák si možná nevšiml, že systematicky v Britských listech hodnotíme na základě mezinárodních profesionálních měřítek jednotlivé zpravodajské pořady České televize, někdy je i srovnáváme se zahraničními pořady či reportážemi na totéž téma, a shromáždili jsme rozsáhlý katalog základních chyb. Viz například dnes vycházející kniha V hlavních zprávách: Televize, jejíž jeden oddíl obsahuje výběr z těchto analýz. S údajnými sympatiemi pro Ivana Kytku to nemá příliš mnoho společného. Myslím, že jsme nashromáždili velké množství důkazů, z nichž vyplývá, že zpravodajství ČT není kvalitní.

  Obávám se, že Václav Žák situaci zpravodajství České televize dobře nerozumí: je pravda, že pánové jako např. Libor Dvořák či Martin Dorazín patří k lepším novinářům v redakci (Dorazína jsme chválili v BL i my jako jednoho z mála reportérů, který umí napsat, natočit i sestříhat reportáž) - jenže na celkovém étosu toho, co redakce zpravodajství produkuje, to příliš mnoho nezmění: problém je vedení a většina osazenstva redakce.

  Text Nikolaje Savického je to inteligentní obrana strategického pracovníka velké instituce, který si předsevzal pokusit se zachránit z dosavadního statu quo ČT pokud možno co nejvíce. (Tak toto jsem napsal, než jsem četl třetí část jeho článku, kterou publikujeme dnes: po jejím přečtení beru tento výrok zpět: mysl Nikolaje Savického je zatemněna černým hněvem.)

  Savický má samozřejmě na svůj názor i na svou strategii právo: osobně se domnívám, že dosavadní stav České televize, který tolik Savický chválí, je výrazně postkomunistický a nenosný a že se v něm skrývají zárodky záhuby ČT. Myslím, že by si Nikolaj Savický měl uvědomit, že právě jedině reforma České televize směrem, který - možná poněkud neobratně a amatérsky - naznačovala Rada České televize, by mohla tuto instituci zachránit. Návrat do Mathého éry není možný, ať si to vnitřní struktury v ČT přejí jakkoliv.

  Rada České televize se zejména v prosinci 2000 zachovala amatérsky. Nikolaj Savický je však proti ní dost zaujatý. Přečtěte si - rozumnou - zprávu Rady ČT Poslanecké sněmovně ze dne 5. 1. 2001; obsahuje celou řadu závažných faktů, které nelze jen bagatelizovat poukazem na údajnou neprofesionalitu Rady. O těchto skutečnostech se příliš nediskutuje.

  Na Savického článku mě mrzí silná míra idealizace stavu České televize i systematické, drobné vynechávky faktů, které se někdy zdají být jen stylistickými rozhodnutími ("o některých věcech se už nemusíme zmiňovat, protože by to text příliš přetížilo") jenže ve svém souhrnu vytvářejí zkreslující obraz. Zcela falešné je například tvrzení Nikolaje Savického, že za Ivo Mathého bylo zpravodajství České televize možná sice nevýrazné, ale objektivní.

  Ivo Mathé poslal v této příležitosti svůj polemický článek, reagující na můj rozhovor s Ivanem Kytkou ze  září 1998. Je v Britských listech na tomto místě. Musím přiznat, že mě argumenty Ivo Mathého v kontextu mezinárodního povědomí o étosu a praxi profesionální televizní práce - nepřesvědčují. Až příliš často, zdá se mi, subjektivně interpretuje fakta, aby vyznívala jako sebereklama v jeho prospěch. Připomíná to Vladimíra Železného. Ti dva pánové se našli! A hlavně, Ivo Mathé nemá naprosto tušení o úrovni profesionální televizní žurnalistiky - viz jeho nehorázné tvrzení, že Jednadvacítka patřila za doby jeho vlády v ČT k nejlepším pořadům tohoto druhu v Evropě!

  Ještě jednu drobnost, a mrzí mě, že tento příklad začíná být opravdu poněkud osobní, nedá se ale nic dělat.

  Nikolaj Savický má možná pravdu, když píše, že Janu Bobošíkovou "výstižně charakterizuje", že byla koncem osmdesátých let aktivní v ÚV SSM - Savický to vidí jako "výmluvné svědectví o bezbřehé touze po kariéře a po moci za všech okolností a v kterémkoli režimu". - Nevím, být panem Savickým, já bych něco takového asi nenapsal - on totiž Nikolaj Savický, jak o tom píše na jiném místě dnešních Britských listů Štěpán Kotrba, byl činný na tom federálním ÚV SSM koncem osmdesátých let taky.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|