Britské listy


pátek 9. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dva dotazy:
 • Na Mikuláše Tomina: Kolik zahraničních svědků vyslechla Inspekce ministra vnitra při vyšetřování policejní brutality? (Tomáš Pecina)
 • Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy: Je povinností občana dostavit se, kam vyšetřovatel určí? (Tomáš Pecina) Postoj policie ČR k občanům:
 • V Česku je přísně (a bude hůř) (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Neuvěřitelná reakce poslance Parlamentu na článek jeho kolegy (Štěpán Kotrba) Jak jsem zasedal v dozorčí radě IPB:
 • Ukradl Procházka za mé asistence 180 miliard? (Jan Suchánek) Komise pro etiku Syndikátu novinářů:
 • Obojí zpravodajství ČT porušovalo etiku Česká televize:
 • Krize v  ČT se posléze vyvinula v komplot ODS Českou televizi zničit (3. část článku Nikolaje Savického)
 • O Savickém: Čulík je zaujatý ve prospěch Ivana Kytky a proti ČT (Václav Žák)
 • O ČT: Václavu Žákovi: Václavu Žákovi o ČT a o Savickém: Prosím, ignorujme osobní aspekty (Jan Čulík)
 • Ztráta paměti u Nikolaje Savického: Působil na ÚV SSM stejně jako Bobošíková, kterou za to kritizuje (Štěpán Kotrba) Kuba a česká politika:
 • Vám poděkování a lásku, Pilipe a Bubeníku (Petr Jánský) Malování po zdech:
 • Sprejeři, umělci nebo zločinci? (Jan Paul) Muži, ženy a matematika:
 • Nejde o matematiku, jde o počty (Jan Hora)
 • Co vlastně znamená tvrzení "muži jsou v matematice lepší než ženy"? (Marta Čertíková)
 • Školní testy: proč byli kluci lepší než holky (Dalibor Matušínský) Sčítání lidu:
 • Kocourkovští chrání data (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Komise pro etiku Syndikátu novinářů:

  Obojí televizní zpravodajství ČT od Vánoc 2000 porušovalo novinářskou etiku

  Komise pro etiku při Syndikátu novinářů se na svých dvou posledních zasedáních 24. ledna a 7. února 2001 zabývala situací v České televizi na přelomu roku a dospěla k následujícím závěrům:

  Komise upozorňuje na stále platnou preambuli Etického kodexu, která zní:

  Občané demokratického státu bez rozdílu svého společenského postavení mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje článek 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí Ústavy české republiky. Novináři toto občanské právo realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že informace, které předávají veřejnosti, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. Občan má právo na objektivní obraz skutečnosti.

  Komise bere na vědomí, že redaktoři, kteří posléze vstoupili do stávky, se mohou odvolávat na paragraf 1/ c) Etického kodexu novináře (Novinář je povinen hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií).

  Zároveň ale podle názoru komise porušili jiné body kodexu. A to zejména:

  1/b) Novinář je povinen ... dbát na rozlišování faktů od osobních názorů;

  1/d) Novinář je povinen neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti;

  2/ b) Novinář je povinen vyloučit všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konfliktu zájmů;

  2/ g) Novinář je povinen nezneužívat výsad, plynoucích z povolání novináře, k prezentování svých osobních postojů;

  Komise zároveň konstatuje, že některé paragrafy Etického kodexu porušil i tým oficiálního zpravodajství, a to zejména paragrafy:

  1/b) viz výše

  3/ a) nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace;

  1/ e) nepřipustit, aby... zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat;

  1/d) neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti;

  2/b) viz výše

  Komise pro etiku doporučuje, aby veřejnoprávní televize neprodleně přijala jasná pravidla upravující vztah managementu a redakcí a pravidla redakční nezávislosti (včetně klausule svědomí). Komise se domnívá, že přes výše zmíněná etická pochybení stanovení etických pravidel musí být věcí médií a jejich pracovníků, nikoli parlamentu a jeho orgánů.

  Za Komisi pro etiku

  Barbora Osvaldová

  předsedkyně

  Poznámka JČ: Jiné rozhodnutí Etického panelu Syndikátu novinářů, jimž panel odsoudil Jana Čulíka pro jeho kritiku aktivistického novináře Jaromíra Štětiny, je
  zde.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|