Britské listy


pondělí 12. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sobotní ČT 2:
 • Pořad "Zpráva o stavu světa" drastickým způsobem odhalil zaujatost a nekompetentnost televizních novinářů (Tomáš Pecina, Alexandr Růzha) Reakce:
 • U KGB jsem nestudoval a Piorecký a Dvorská jsou vyslýcháni ve vlastním zájmu (pplk. JUDr. Martin Kloubek) Odpověď pplk. Kloubkovi:
 • Podezření z politických souvislostí vašeho postupu je značné (Tomáš Pecina) Práce inspekce ministra vnitra:
 • Odpověď od Mikuláše Tomina: V souvislosti s vyšetřováním zářijové policejní brutality vyslechla naše inspekce zatím dva svědky ze zahraničí
 • Na Tominovu odpověď reaguje Jiří Kopal, Občanské právní hlídky Sčítání lidu:
 • Kocourkovští chrání data: Kopie databáze na CD-ROM bude v trezoru (Tomáš Pecina) O volbě nového ředitele ČT:
 • Proč se ČT musí zbavit špatných novinářů (Jaroslav Plesl, pozn. JČ) Benjamin Kuras, Lidové noviny a Velká Británie:
 • Kurasův pohled na Velkou Británii je subjektivní a jednostranný (Jan Čulík) Komunistická minulost:
 • Nepůsobil jsem sice na ÚV SSM, ale svůj díl viny nesu stejně (Nikolaj Savický) Co si pořád nechceme uvědomit:
 • Dnešní establishment, komunismus a likvidace alternativní kultury v ČR (Karel Mašita, pozn. TP) Reakce:
 • Janu Čulíkovi: O ČT - osobní aspekty lze nechat stranou jen při respektování racionální argumentace (Václav Žák)
 • ČT: Je správné rozkvedlat a zvířit bahnité vody společnosti (Václav Pinkava)
 • Moloch ČT: Tady a teď? Nikde a nikdy (Miloš Ráb)
 • Slavně v ČT zvítězila svoboda projevu (Petr Jánský)
 • Vítězství pracujícího lidu v ČT (Jiří Maroušek)
 • ČT - demokracie? (Jindřich Dvořák) Dvojí metr české policie:
 • Trestní oznámení podané sdružením Meritum na INPEG  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpověď Tomáše Peciny:

  Podezření z politických souvislostí vašeho postupu je značné

  Vážený pane podplukovníku,

  děkuji za Váš dopis. Uznávám, že telefonická komunikace (podobně jako komunikace e-mailem) může snadno způsobit nedorozumění; navrhuji proto odhlédnout od počátečního kontaktu. Snažme se situaci řešit věcně.

  Ve Vašem případě jsem postupoval standardním novinářským způsobem, tzn. přetiskl jsem pasáž z Necenzurovaných novin s explicitním odkazem na zdroj, následně požádal o potvrzení informací tiskové oddělení ÚVP a zároveň si vyžádal podklady u vydavetele NN. Existují i další zdroje, které v případě rozporů využiji - to však potrvá poněkud déle.

  V žádném případě nezpochybňuji Vaše právo vstoupit do kterékoli politické strany, zvlášť bylo-li to v souladu s Vaším přesvědčením. Důležitá je pro mne tato informace hlavně jako (zdůrazňuji!) předběžný indikátor věrohodnosti a přesnosti ostatních životopisných údajů.

  Co se týká věci samé, stále se přikláním k takové interpretaci §§ 53 a násl. TŘ, že orgány činné v trestním řízení by neměly předvolávat občany k provedení úkonů jinam než do místa jejich pobytu, není-li to nezbytné z charakteru úkonu nebo není-li to určeno přímo zákonem (např. místní příslušností soudu v případě hlavního líčení). V daném případě mělo být buď provedeno dožádání, nebo jste měl zajistit provedení úkonu v místě pobytů předvolaných. Tento právní názor mi nezávisle potvrdilo několik právních expertů, které jsem požádal o stanovisko; nad Vašim postupem všichni vyslovili značný údiv.

  Značné pochybnosti ve mně vyvolává též průběh vyšetřování. Předmětné skutkové podstaty, tj. §§ 164 a 165 TZ, mají úzkou vazbu na ústavně zaručená základní lidská a občanská práva a považuji za velmi znepokojivé, že vzhledem ke známým okolnostem trestní oznámení nebylo dosud odloženo. Netajím před Vámi, že podezření na politické souvislosti Vašeho postupu, zejména poté, co důkazy provedené v hlavním líčení v případu dánského demonstranta Madse Traerupa ukázaly Policii ČR ve znepokojivě nepříznivém světle, pokládám za značné.

  V tomto smyslu jsem se vyjádřil i v Britských listech.

  Máte-li zájem setkat se se mnou osobně, rád tak samozřejmě kdykoli učiním.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina, Britské listy


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|