Britské listy


úterý 13. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Vážná hrozba základním občanským právům v ČR:
 • Dvojí metr české policie: Trestní oznámení sdružení Meritum na INPEG Reakce - k Nikolaji Savickému o krizi v ČT:
 • Vnímání dutosvěta aneb jak to bylo doopravdy? (Jiří Svoboda) Česká politika (spíš handrkování v kuloárech) a Česká televize:
 • Dva poslanci ČSSD, dva názory aneb kdo je to "my"? (Štěpán Kotrba) Úroveň některých komentátorů českého tisku:
 • Ještě ke Kurasovi a jak informuje o BBC v Lidových novinách (Petr Sládeček) Televize v ČR a monopolní tendence:
 • Chce Vladimír Železný vytvořit centrální agenturu pro regionální televizní zpravodajství? (Petr Sládeček) Sčítání lidu:
 • Konkrétní otázky ke sčítání lidu (Daniel Tomek) Pilip a Bubeník:
 • Jak to, že poslanec Pilip převážel na Kubu peníze v době, kdy měl hlasovat v pražském parlamentu (Michal Šváb) Česká televize:
 • Člověk v tísni - kostlivec ve skříni ČT (Jindřich Dvořák) Reakce:
 • Psal Petr Jánský svůj komentář o vítězství televizních revolucionářů z Bohnic? (Martin Šorm) Reakce:
 • Antiglobalizační protesty: Kde berou BL přesvědčení, že policie bila jen nevinné (Martin Šorm)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dva poslanci, dva názory

  aneb kdo je to "my"?

  Štěpán Kotrba

  Tyto dvě odpovědi přišly jako reakce na 
  závažný článek Ivana Davida, odhalující zákulisí ´handrkování´ poslaneckého klubu ČSSD při přípravě zákona o České televizi. Zda jsou i reakcí na skandální odpověď  Ing. Zdeňka Škromacha, posoudí čtenáři Britských listů sami...

  Poslanec Radko Martínek:

  Musím bohužel konstatovat, že je neuvěřitelné, že je přetiskovánzápis z uzavřeného jednání poslaneckého klubu. Bohužel to svědčí o disciplinovanosti a prozíravosti některých kolegů. Vzhledem k tomu, že jsem vždy hájil zásadu (a podle ní jsem se také řídil), že je třeba říkat svůj názor jasně a kritizovat vždy tehdy, kdy je kritika zapotřebí (avšak věci, které jsou vnitřní záležitostí ČSSD, by se měly řešit uvnitř ČSSD a ne prostřednictvím médií), nemohu se nijak obšírně vyjádřit k zmiňovanému článku. Omezím se proto na konstatování, že dle mého vidění je článek v mnoha směrech nepřesný a mnohdy se do něj promítají i osobní názory autora na jednotlivé osoby.

  Můj postoj k televizní krizi je zcela zřejmý a jasný. Způsob konkursu a výběr ředitele byl skandální a chování našich zástupců v radě jenom dokládá mou tezi, že pro některé lidi z ČSSD není opoziční smlouva prostředkem k  dosažení našich programových cílů, ale konečným cílem veškerého chování a  jednání. (nutno podotknout, že většinu členů mediálních rad navrhovala a  schvalovala jejeich niominaci bývalá místopředsedkyně pro mediální politiku ČSSD Petra Buzková - pozn. koš) Na druhé straně chování redaktorů a jejich příznivců překročilo v mnoha směrech základní pravidla rozumu. Jednání čtyřkoalice bylo zcela  účelové, o čemž svědčí nejen chování některých senátorů, ale i  hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy nejdříve nehlasovali pro přechodná ustanovení zákona (odvolání Hodače) aby vzápětí v Senátu shodili celý zákon mimo přechodná ustanovení. Můj závěr je jasný, jediní, kteří měli opravdový zájem na  vyřešení krize jsme byli my (kdo je to my - Škromach a nebo David? - pozn. koš), by» a» bude zvolen jakýkoliv ředitel je naivní se domnívat, že se objektivita zpravodajství vůči ČSSD změní k lepšímu. Cesta k vyvážené, nestranné veřejnoprávní televizi není přes zákon či ředitele, ale je to dlouhodobý proces postupného usazování demokratických principů v naší společnosti. Důležité pro mne je, aby ČSSD měla svůj vlastní nezávislý a hlavně jednotný (po diskuzi) postoj a názor, což ostatně není záležitost jenom tohoto případu.

  Poslanec Mgr. Miloslav Kučera, mediální expert ČSSD:

  Článek kolegy Davida je poměrně přesným a vskutku autentickým popisem průběhu událostí v  kauze ČT v poslaneckém klubu ČSSD začátkem ledna 2001. Škoda jen, že I.David neví (protože logicky vědět nemůže), co se odehrálo v druhé polovině prosince. Tehdy  totiž nebyl zatažen do hry celý klub ČSSD, ale pouze někteří poslanci, pověření realizací mediální politiky. A nepochybně by byly zajímavé "paměti" člověka, který přišel do PS v půli roku 96, zažil ještě tzv. "Grygarovu" Radu a závěr ředitelské éry I.Mathé a následně Radu "Jirákovu" včetně jejího pádu , tvorbu Rady "Marešovy", jakož i jmenování a odchody Jakuba Puchalského i Dušana Chmelíčka  - přičemž se mu postupně dařilo vidět do širších souvislostí. Svůj odraz to mělo a  má i v boji o základní podobu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který měl též svoji předehru v tiskovém zákonu a má svoje vedlejší souvislosti v  zákonech o České televizi i Českém rozhlasu. Na takové paměti však není vhodná doba... (Myslíme si, že lepší dobu pan poslanec vskutku nenajde, a pokud by se odhodlal napsat svůj pohled na mediální scénu, Britské listy jej rády otisknou - pozn. koš) Jedno je však zcela zřejmé. V epizodě s názvem "Česká televize" jde nepochybně též o vnitropolitickou orientaci ČSSD a boj o její další vývoj.

  To už je však jiný příběh...


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|