Britské listy


pondělí 5. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Je to oficiálně potvrzeno: elektrické vedení vysokého napětí způsobuje leukémii Ukázka analytické reportážní práce rozhlasu BBC:
 • Kuvajt, bráněný Západem deset let po osvobození: nerovná a nespravedlivá společnost) Česká televize:
 • Proč jsme se nedověděli, jak to bylo s Drahošem? Mluvila byste Přesčas (Marek Pokorný) Evropská unie:
 • Bruselská krize 2001 (Miroslav Václav Steiner) Polemika o vegetariánech v české společnosti:
 • Odkud ví dr. Šimůnek, že je babička veganka? (Jan Rovenský)
 • Jak je to s dítětem v ústavu: upřesnění
 • Opravdu jsem odborníkem na hygienu výživy (Jan Šimůnek) Oznámení:
 • Přímá demokracie: Založení sítě NDDIE v Mnichově a registrace Hnutí za přímou demokracii v ČR Reakce:
 • Úpadek a soumrak Britských listů: Neodpustím si na tu hrůzu chvilku civět (Vratislav Obereigner)
 • Případ Rögnerová (Ivan David)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • První krůčky k přímé demokracii v Evropě

  Založení sítě NDDIE v Mnichově a registrace Hnutí za přímou demokracii v ČR

  Milan Valach

  Hnutí za přímou demokracii v České republice bylo právě v těchto dnech, 22.2.2001, oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR. Tímto aktem byla završena první etapa vývoje. Významnými body na této cestě byla „První mezinárodní konference o přímé demokracii“, která proběhal v  Příbrami v srpnu 1998 za účasti několika desítek zájemců z celého světa. Z významných hostů bychom rádi upozornili alespoň na Mike Gravela, bývalého senátora (USA), prof. Ted Beckera (USA) a D. Waterse, zástupce Institutu pro iniciativu a referendum ve Washingtonu. Konference se zúčastnili rovněž aktivisté z řady asijských zemí, Austrálie a mnoha států Evropy. V  roce 2000 navázala na úspěšně se rozvíjející spolupráci konference v Aténách. Počátkem roku 2000, 25. března, bylo uspořádáno pracovní setkání evropských aktivistů v Brně následované první mezinárodní konferencí „Sítě pro přímou demokracii“ (NDDIE, Network for Direct Democracy in Europe, ) v Mnichově, probíhající ve dnech 10.-12. listopadu 2000. Z mnoha dalších akcí bychom rádi upozornili na připravovanou konferenci ve Švédsku v Lundu, která je plánována na červen 2001 (bližší informace je možné obdržet na adrese: jiri.polak@swipnet.se - komunikace je možná i v češtině).

  Cíle hnutí stručně přibližuje tiskové prohlášení přijaté na mnichovském jednání, o kterém stručně informujeme na následujících řádcích.

  Cílem sítě NDDIE je dosáhnout práva na referendum a iniciativu pro občany ve svých zemích. S výjimkou Švýcarska, kde tato občanská práva jsou v praxi již přes jedno a půl století.

  Této první konference NDDIE se zúčastnilo 60 aktivistů z 19 evropských států - Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.

  Účastníci konference, tak jako i mnoho jiných občanů evropských zemí, jsou znepokojeni nad nedostatkem demokracie v Evropě, jak západní, tak východní. Rozhodli se proto založit systém pro vzájemnou podporu a rozvíjení celoevropského hnutí za přímou demokracii. Jeho cílem je:

 • vzájemná podpora práce evropských skupin pro přímou demokracii
 • předávání znalostí, dovedností, zkušeností a navazování kontaktů.

  Hnutí má za sebou již první významné úspěchy. Německé skupině Více demokracie (Mehr Demokratie), činné od roku 1988, se podařilo dosáhnout zavedení závazného referenda a práva na iniciativu na místní i státní úrovni - zatím „jen“ v Bavorsku a Hamburku. Nyní má 2700 členů, kteří pracují ve všech spolkových zemích.

  NDDIE chce také široce zpřístupnit dovednosti a znalosti o demokracii, zvláště o demokracii přímé a  o politických podmínkách nutných k její efektivní funkci. Za tímto účelem hodlá široce využívat nejen internet, ale také tištěné manuály, pracovních setkání a připravuje rovněž vlastní informační zpravodaj.

  Na konferenci byla diskutována i otázka přímé demokracie na úrovni EU, v níž občané dosud trpí nedostatkem transparentnosti rozhodovacích procesů administrativy EU a svého skutečného vlivu na tato rozhodnutí. Přímá demokracie je účinným - a ve Švýcarsku dávno osvědčeným - lékem na tyto problémy, zdůraznil švýcarský politolog a politik Andreas Gross.

  Z dalších známých osobností se konference zúčastnil bývalý člen německého parlamentu Gerald Häfner a bývalý americký senátor Mike Gravel, dlouhodobý zastánce přímé demokracie.

  „Jsme rozhodnuti vytvořit silné skupiny usilující o přímou demokracii v každé evropské zemi. Neustaneme, dokud lidé v Evropě nedosáhnou práva na přímé rozhodování o všech důležitých věcech.“ prohlásil Thomas Rupp z Německa.

  Za Hnutí za přímou demokracii: PhDr. Milan Valach, Ph.D.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|