Britské listy


čtvrtek 8. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání: O zneužívání osobních dat:
 • Ještě jednou: podezřelé známosti (Jana Konopová) Politika:
 • Demokracie může škodit (Z přednášky historika Erica Hobsbawma v londýnském Atheneu) Evropská unie a svoboda projevu:
 • Soud Evropské unie postavil kritiku EU mimo zákon (Daily Telegraph) Česká televize:
 • Česká televize porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím Článek, který MFD odmítla zveřejnit:
 • Krize ČT je teprve v poločase (Petr Štěpánek) Česká politika:
 • Laskavost politiků napříč politickým spektrem (Pavel Jonák) Cestovní kanceláři Fischer a dalším firmám: Kde jsou hranice dětské pornografie?
 • Neškodná reklama anebo jen komerční zneužívání dětí? (Jan Paul) Reakce:
 • Mají Britské listy komunistické myšlení? (Jan Lipšanský) Reakce na Peňásovu recenzi knihy V hlavních zprávách: Televize:
 • Pane Peňási, čtu vás rád, ale přihodil se vám profesní kiks (Daniel Tomek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká televize porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím

  Česká televize
  Fax: 02-61218599
  V Praze dne 7. března 2001
  Re: Odvolání

  Vážení,

  dne 25. ledna 2001 jsem Vám zaslal žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozpočtu některých pořadů České televize a rámcových platů na některých vybraných pozicích v ČT. Přijetí žádosti jste potvrdili a dopisem z 19. února 2001 jste oznámili, že využíváte možnosti dané § 14, odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a prodlužujete lhůtu pro poskytnutí informací o deset dnů.

  Nyní však marně uplynula i tato prodloužená lhůta a protože jsem neobdržel žádnou reakci ani na e-mailovou urgenci z 5. března 2001, jsem nucen uplatnit fikci danou ustanovením § 15, odst. 4, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podat ve smyslu § 16 tohoto zákona

  odvolání

  proti rozhodnutí, jímž jste odepřeli poskytnutí požadovaných informací.

  S úctou,

  Tomáš Pecina


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|