Britské listy


čtvrtek 8. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání: O zneužívání osobních dat:
 • Ještě jednou: podezřelé známosti (Jana Konopová) Politika:
 • Demokracie může škodit (Z přednášky historika Erica Hobsbawma v londýnském Atheneu) Evropská unie a svoboda projevu:
 • Soud Evropské unie postavil kritiku EU mimo zákon (Daily Telegraph) Česká televize:
 • Česká televize porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím Článek, který MFD odmítla zveřejnit:
 • Krize ČT je teprve v poločase (Petr Štěpánek) Česká politika:
 • Laskavost politiků napříč politickým spektrem (Pavel Jonák) Cestovní kanceláři Fischer a dalším firmám: Kde jsou hranice dětské pornografie?
 • Neškodná reklama anebo jen komerční zneužívání dětí? (Jan Paul) Reakce:
 • Mají Britské listy komunistické myšlení? (Jan Lipšanský) Reakce na Peňásovu recenzi knihy V hlavních zprávách: Televize:
 • Pane Peňási, čtu vás rád, ale přihodil se vám profesní kiks (Daniel Tomek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neškodná reklama anebo jen komerční zneužívání dětí?

  Jan Paul

  Dětská prostituce je aktuální problém, před kterým konečně zpozorněly i naše státní orgány. Je ale dojemné slyšet občas vyjádření české policie, že to u nás zatím není tak zlé. Lze se smířit s tím, že konkrétní a prokazatelně zjištěné případy vlastně neexistují a že tedy není důvod se příliš znepokojovat?

  Tato činnost přece není veřejná, a proto existuje skrytě a pochopitelně velmi utajeně. Přestože současná lidská společnost nevnímá etické hranice a žebříčky hodnot nijak závazně, nedovolila zatím dětskou prostituci legalizovat. I když ani zde nelze budoucí vývoj lidského druhu přesně odhadnout, tolerance a legalizace takového chování by znamenala pro lidstvo totální mravní úpadek.

  Jestliže je dětská prostituce dosud obtížně prokazatelná, dětská pornografie zaznamenala především díky internetu nebývalý zájem a je snadno dostupná. Přitom dětskou prostituci nelze oddělovat od dětské pornografie, protože spolu těsně souvisí.

  Zcela novým jevem který stojí za povšimnutí ze společensko -sociologického hlediska, je masivní poptávka po tomto druhu exklusivního „zboží“. Dostupný internet je doslova zaplaven nabídkou dětské pornografie nejrůznějšího druhu.

  Incest, pohlavní styk mezi sourozenci a pohlavní zneužívání těch nejmenších dětí, je zde bohužel naprostá samozřejmost. V nabídce jsou již od tří let a jejich identita je redukována na pouhé pořadové číslo a formát, pod kterým lze obrázek otevřít. Kde není poptávka, není nabídka a návštěvnost těchto stránek se v podstatě stává masovou záležitostí, která nemusí věstit nic dobrého.

  Zájem o dětskou pornografii totiž dnes zřejmě již přesahuje rámec „běžné“ pedofilní úchylky i statistické počty pedofilně zaměřených jedinců.

  Lze proto podle zájmu důvodně odhadovat, že dětskou pornografii konzumují lidé z nejrůznějších vrstev společnosti, včetně té nejvyšší.

  Internetová nabídka s erotickým materiálem presentuje odkazy na obrázky s dětskou prostitucí téměř všude a ty lze objevit pod obvyklým názvem lolita, prakticky na každém erotickém serveru.

  Veřejné dohady o významu pojmů sexuální zneužívání dětí a komerční využívání dětí jsou naprosto směšné, neboť problém zbytečně komplikují. Tato oblast by měla být nahlížena komplexně v celé šíři souvislostí a nikdo by se neměl dohadovat o slovíčka.

  Dětská prostituce a pornografie má své pozadí příčin i důsledků a tento negativní společenský jev je výsledkem působení mnoha nejrůznějších zájmů. Děti jsou totiž také komerčně využívány a zneužívány v masovém měřítku naprosto legálně a reklama je toho jasným důkazem.

  Ve stovkách jejích variant nejrůznějšího druhu se totiž kalkuluje právě s dětskou nevinností i nahotou a lze jen obtížně určit, kde začínají a končí tenké hranice komerčního „pohlavního“ zneužití. Na jedné straně sice právní řád tyto hranice přesně určuje, ale na straně druhé jsou v běžné realitě života porušované a stěží rozpoznatelné.

  Paradoxní totiž je, že většina pedofilů se spokojí s pohledem na obnažené dětské tělíčko, aniž by mohli být jakkoliv usvědčeni ze své úchylky. Přitom na internetu může kdokoliv navštívit stránky plné nahých i na půl oděných dětských těl od nemluvňat nahoru, ale na své si může přijít i v neškodném módním magazínu.

  Jak ale zabránit komerčnímu využívání nahých dětí, když jsou díky reklamě zcela legálním a poutavým zdrojem lukrativních zisků? V této souvislosti lze zmínit třeba reklamu fy Fischer a Miele. V prvním případě reklama pod názvem „Držte si klobouky - máme pobyt zadarmo“ ukazuje tři malé chlapce, svlečené do plavek, jak diváckému pohledu nabízejí na pláži své roztomilé zadečky a v druhém případě zase presentuje reklama nahé malé dítě, v souvislosti s pečící troubou!

  Podobných obrázků komerčně využívajících nahé děti jsou ve světě stovky a dítě se v dnešní době stalo jedním z důležitých nátlakových nástrojů hromadné spotřeby. Reklama proto s tichým souhlasem státu legalizuje komerční zneužití dětské nahoty a činí z ní zdroj zisku.

  Totéž platí ale pro dětskou prostituci s tím rozdílem, že stát ji veřejně odmítá. Každopádně stavidla současné morálky a volné směny zboží uvolnila dítě jako objekt trhu, který dětskou nahotu v masovém měřítku nadužívá i zneužívá. Na tomto základě jsou proto dětská reklama i dětská pornografie stále jen dvě strany téže mince. Jak dlouho to nebudeme chtít vědět?


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|