Britské listy


pondělí 19. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nová filmová adaptace Erbenovy Kytice je zklamáním:
 • Jak se F. A. Brabec pokusil přepsat geniální text a selhal (Jan Čulík) Velká Británie:
 • Je to oficiální: Britové nejsou tak sympatičtí, jak si to o sobě myslí Demokracie, odborníci a totalitáři:
 • Kdo má vládnout? (Milan Valach) Čistému vše čisté aneb agenda Perry Masona:
 • Chválím pořádně Petra Uhla (Štěpán Kotrba) O České televizi a lidových názorech:
 • Útrpný obraz diskuse na internetovém fóru "VerejnaCT" (Jan Paul) Reakce: Národní divadlo - Sprostota hodná netolerantních diváků!
 • K Proč jsme museli změnit program a nemůžeme brát zpět všechny vstupenky (Jiří Srstka, ředitel ND) Reakce:
 • Článek Školné odmítáme měl špatnou úroveň (Ondřej Čapek) Český jazyk:
 • Ovce teto země, opičte se... (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Protestujeme proti zatčení Vladimíra Hučína (Krajská rada Občanské iniciativy občanské komise - Ostrava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Protestujeme proti zatčení Vladimíra Hučína

  KRAJSKÁ RADA OBČANSKÉ INICIATIVY OBČANSKÉ KOMISE - OSTRAVA

  KAREL KASPERČÍK - předseda

  Dne 10.3.2001 se ve Frýdku-Místku uskutečnilo mimořádné zasedání bývalých prověrkových komisí (dnes Občanská iniciativa-Občanské komise, dále jen zkráceně OI-OK)z okresů bývalého severomoravského kraje, aby projednaly jediný bod, a to situaci okolo BIS v souvislosti se zatčením bývalého člena OI-OK okresu Přerov a pozdějšího důstojníka BIS kpt.Vladimíra Hučína.

  Jednání se uskutečnilo za přítomnosti rodinných příslušníků p.Hučína, členů krajské a republikové rady OI-OK, včetně místo-předsedy této organizace p. Rudolfa Mikoláše a zástupců médií. Účastníci jednání si vyslechli vylíčení skutečnosti popisující zatčení a domovní prohlídku u p. Hučína, aby tak dostali pravdivé informace i z druhé strany, zvláště pak od osob přímo zůčastněných.

  Jsme konsternováni tím, že k zatčení p. Hučína došlo v době jeho nemoci, že domovní prohlídka byla provedena bez účasti nezávislých osob (zastoupení dvěma příslušníky přerovské městské policie nepovažujeme za zastoupení nezávislými osobami), že k údajnému objevení výbušniny na židovském hřbitově došlo za zvláštních a nejasných okolností a opět bez přítomnosti nezávislých svědků, že pracovníci inspekce BIS a zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra se snažili proniknout do počítačové databáze Hučínova ošetřujícího lékaře (bez souhlasu tohoto lékaře).

  Toto vše nese znaky zcela účelového jednání policie, se záměrem jakýmkoliv způsobem zkompromitovat osobu Vladimíra Hučína, kterou mnozí z nás dobře znají z období před listopadem 1989. Velice se podivujeme tomu, že jako zdůvodnění propuštění Vladimíra Hučína z BIS je uvedeno, že neprošel bezpečnostní prověrkou, když jde o člověka, který po celý svůj život bojoval proti totalitnímu režimu. Podivujeme se tomu o to více, neboť víme, že prominenti bývalé StB bezpečnostními prověrkami procházejí bez jakýchkoliv problémů.

  Z výjádření bývalého ředitele BIS Stanislava Devátého víme, že hodnotil kpt. Hučína jako jednoho z nejlepších pracovníků BIS. Proto se ptáme, kteří lidé řídí činnost BIS a jaká je jejich minulost?

  Vladimír Hučín byl zatčen 7.3.2001 při cestě k lékaři. Zdůvodnění, které jsme slyšeli v médiích uvádí, že byl zatčen pro nesplnění rozkazu - nepředání agenturní sítě. Tento požadavek považujeme za absurdní, protože žádný řídící orgán svou agenturu nikdy neprozrazuje. V opačném případě by ji vystavil značnému nebezpečí. Za absurdní považujeme rovněž to, že zúčastněné orgány v prohlášeních pro média již několikrát změnily důvody Hučínova zatčení.

  Celou akci považujeme za účelově zkonstruovanou a žádáme vysvětlení, proč došlo k vazbě Vladimíra Hučína, když milionoví tuneláři jsou vyšetřováni na svobodě a nikdo jim předběžným opatřením nazajistí majetek a neznemožní vycestovat.

  Jako řádní občané tohoto státu máme zcela jinou představu o nezávislosti justice, státního zastupitelství, orgánů policie, když jako členové bývalých prověrkových komisí víme, jací lidé ve funkcích zůstali. Žádáme o vyrozumění rodiny Vladimíra Hučína o místě jeho vazby, o jeho okamžité propuštění a vyvození personálních důsledků u všech zainteresovaných orgánů, které evidentně jednaly v rozporu s platnými zákony. Očekáváme, že přítomní novináři budou o jednání naší OI-OK pravdivě informovat veřejnost, kterou žádáme o podporu. Současně se obracíme na naše ústavní instituce, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a jejich představitele včetně prezidenta ČR. Žádáme o součinnost i Konfederaci politických vězňů, jejichž členem v Přerově Vladimír Hučín je, taktéž vyzýváme i KAN.

  Na vědomí: Poslanecká sněmovna ČR-předseda V.Klaus
  Senát ČR-předseda P. Pithart
  Komise pro BIS, poslanec p. Klas
  masmédia

  Karel Kasperčík v.r. předseda krajské rady OI-OK KONTAKT:

  Milo Komínek (vydavatel Kanadsko-českého magazínu Svědomí/Conscience)

  Tel.0658 372 35

  Fax: 0658 348 63

  e-mail: svedomi@applet.cz

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|