Britské listy


středa 28. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČT manipuluje a zkresluje obraz kvalitního českého výtvarného umění:
 • Jiřímu Balvínovi: Proč zařazujete do Událostí pětiminutové upoutávky na regionální výstavu herce Kanyzy (dvanáct českých umělců) Česká společnost:
 • Happy end: vegetariánská babička se smí starat o své vnuky (Tomáš Pecina)
 • Stížnost: Soudkyně není oprávněna zjišťovat totožnost členů veřejnosti (Tomáš Pecina) Sčítání lidu:
 • Tiskovka ČSÚ skončila blamáží (Tomáš Pecina)
 • Český statistický úřad: Posudek Jindřicha Kodla (za sto tisíc) je vlastně úplně neformální Společnost:
 • Vyneste mrtvé: slintavka a kulhavka a středověká reakce britských úřadů (Guardian) Sdělovací prostředky kontra "skutečný život"?
 • Malé strpení (Václav Pinkava) Jazyková poznámka:
 • Vaše Prosvícenosti": Kde zůstal Pecinův smysl pro humor? (Miloš Koenig) Reakce:
 • Exaktní profese (Daniel Tomek)
 • K článku 'Existuje "alternativní" intelekt české společnosti'? (Jan Hurych) Reakce:
 • Ještě o Sládečkovi a o Železném (Jaroslav Sever)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • ČT manipuluje a zkresluje obraz kvalitního českého výtvarného umění

  Proč zařazujete do Událostí pětiminutové upoutávky na regionální výstavu herce Kanyzy?

  Otevřený dopis Jiřímu Balvínovi

  Vážený pan Jiří Balvín, generální ředitel
  Česká televize, Kavčí Hory, Praha 4
  V Praze 25.března 2001

  Vážený pane řediteli,

  považujeme za velmi nepatřičná a nešťastná rozhodnutí zařazovat do nejsledovanější hlavní zpravodajské relace Události anonce takového typu, jako se to stalo 25.3.2001, v případě pětiminutové upoutávky na regionální výstavu malujícího herce Jana Kanyzy. V době rozjitřených diskusí na téma veřejnoprávnosti koncesionářského média tím Česká televize dává jasně najevo své představy o prezentaci kultury a výtvarného umění ve společnosti. Opět jsou to tedy vedle zpěváků a kabaretních umělců hlavně herci, kteří vytvářejí ty nejlepší kulturní společenské hodnoty, protože jsou oficiálně adorováni v nejlepších vysílacích časech.

  To samé se týká v bulvárních médiích protěžovaných výtvarníků jako je třeba Jan Kristofori, Kristián Kodet a nebo Zdeněk Hajný, jimž se ve veřejnoprávní televizi dostává pozornosti, která neodpovídá hodnotě jejich uplatnění na soudobé výtvarné scéně. Takováto dramaturgie České televize pak pomáhá vytvářet dojem, že tito výtvarníci zastupují ty nejlepší hodnoty českého výtvarného umění, zatímco skutečné representanty kvalitní tvorby jako je třeba Václav Boštík, Karel Malich, Adriena Šimotová a mnohé další laická veřejnost vůbec nezná. V očích diváků je tak i prostřednictvím České televize manipulován a zkreslován obraz kvalitního současného výtvarného umění.

  Můžeme totiž vyjmenovat mnoho významných a prestižních výstav které probíhaly či probíhají v České republice a které se do exklusivního vysílacího času Událostí nedostaly. Místo toho jsou Českou televizí stále propagováni a zviditelňováni mediálně známí jedinci. Tento způsob vnímání a podávání informací z oblasti kultury, které mají mít z hlediska „služby občanům“ nějakou závaznou vypovídací hodnotu, je fackou i výsměchem celé seriozní umělecké obci. Ohrazujeme se proto i jako koncesionáři České televize proti naprosté neodbornosti kompetentních redaktorů, neboť v principu považujeme podobné praktiky za velmi škodlivé, pro mediální presentaci české kultury vůbec.

  S vědomím podpory mnoha českých umělců se podepisují :

  Aleš Ogoun, malíř,

  Jan Paul, malíř

  Miloslav Navrátil, galerista,

  Jiří David, malíř

  Jiří Beránek, sochař

  Petr Pokorný, nezávislý kurátor

  Josef Hampl, malíř,

  Josef Hnízdil, malíř

  Ivan Komárek, malíř

  Josef Žáček, malíř

  Martin Mainer, malíř

  Jana Kremanová, malířka


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|