Britské listy


čtvrtek 29. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Postmodernismus a tolerance lží (Juliana) Televizní vzbouřenci a pražští intelektuálové:
 • Rozrušování virtuální reality, aneb Jiřina Šiklová: "Držte hubu, Čulíku!" (Jan Čulík) Česká televize:
 • Do Rady ČT: Chabí humanitní intelektuálové? (Jan Čulík, psáno pro Reflex) Lidi by si měli víc stěžovat:
 • Nepřístojné chování britských a amerických bank - týká se to i ČR (Guardian) Internet:
 • Švédsko stojí celosvětově na špičce v rozvoji internetu (Guardian) Sčítání lidu:
 • Prosím o posouzení postupu městského úřadu (Jiří Humpolík) Česká politika:
 • Z ostudy kabát (Petr Jánský) Sčítání lidu - akutalizace:
 • ÚOOÚ: Bezpečnostní opatření pro zpracování dat ze sčítání jsou nedostatečná  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Do Rady ČT: Chabí humanitní intelektuálové?

  Jan Čulík

  Psáno pro týdeník Reflex, tento text v něm vychází dnes.

  Dost tristní četbu poskytuje seznam osob, navržených na členy nové Rady České televize (viz http://www.psp.cz/vov). Osoby lze, zdá se, rozdělit na tři skupiny: 1. (ne nutně zjevně) stranickopolitické nominace, jichž budou moci výhodně zužitkovat politické strany a ignorovat tak návrhy občanských sdružení, 2. "občanskopolitické" nominace, kdy se různé ekologické či jiné skupiny snaží prosadit svého člověka (mnoho nominací připravil Impuls 99, odkud asi vítr vane!) a 3. obrovské množství českých kavárenských humanitních "intelektuálů", případně tzv. "veřejně (čti: mediálně) známých" osob. Právě tato hypertrofovaná kategorie ukazuje, kde vlastně stále ještě spočívá česká společnost, respektive ty její (vzdělanější?) vrstvy, jimž dosud záleží na ČT, co tyto vrstvy považují za "hodnoty", jakou televizi si asi přejí a a koho považují za "významné osobnosti": buď chabé humanitní intelektuály a kavárenské debatéry, anebo lidi známé konvenčním myšlením, a tedy často zvané do sdělovacích prostředků. Tato poslední kategorie je děsivým projevem přesvědčení, že kdo často vystupuje na obrazovce, je automaticky myslitel.

  Budou-li do Rady ČT nominováni mediální konvenčníci, propojí se začarovaný kruh: tyto povětšinou čtyřkoaliční mediální "osobnosti" budou v Radě přirozeně automaticky hájit zájmy svých kamarádů "intelektuálů" s televizními pořady v ČT a stanou se okamžitě lobbistickou skupinou pro zakonzervované struktury "kulturních" "přátel" uvnitř ČT i mimo ni. Pozoruhodné je, že kandidáty navrhla i "Nezávislá odborová organizace" z ČT - jde o drtivý střet zájmů: zaměstnanci ČT přece nemohou navrhovat lidi, kteří je mají kontrolovat! (Totéž platí o FITESU, mnozí jehož členové pracují pro ČT.) Jiným zklamáním je, že jak se zdá, občanská sdružení povětšinou nenabídla zajímavé, nezávislé lidi s autoritou, ale spíš bojovníky za své kauzy: takže budou v  Radě ČT zřejmě prosazovat víc zahrádkářských pořadů, ekologických pořadů, pořadů pro politické vězně z doby komunismu, podle svého zaměření, namísto toho aby usilovali o dobrou veřejnoprávní televizi. Potvrzuje se varování, že se tak občanská sdružení okamžitě proměňují v lobbistické skupiny.

  Je to, jako by česká společnost jedenáct let po pádu komunismu neměla žádné slušné právníky, ekonomy, podnikatele, odboráře, vědce, manažery, odborníky na digitální a elektronická média, znalé, kterým směrem půjde televizní vývoj. Skoro nikdo mezi 200 nominovanými osobami zřejmě nerozumí managementu: interní struktury České televize každou takovouto Radu ČT lehce převálcují. Kolik z nominovaných lidí zná třeba účetnictví? - Česká republika má vynikající nehumanitní vědce (dostávají velké mezinárodní granty, česká média se o to nezajímají, málokdo to ví), má počítačové odborníky, právníky a snad by se našlo i pár čestných podnikatelů, zejména středního věku. Přesto však zdá se převládá představa, že ČT má kontrolovat chabá kavárenská humanitně intelektuální klika, bez pevnějšího pojetí o dnešním vnějším světě. - V seznamu není uvedena profese ani stručný životopis jednotlivých nominovaných osob: vyskytuje se v něm pár neznámých jmen, která snad mohou poskytovat minimální záruku čerstvého vzduchu - budou však tito lidé vybráni?


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|