Britské listy


čtvrtek 29. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Postmodernismus a tolerance lží (Juliana) Televizní vzbouřenci a pražští intelektuálové:
 • Rozrušování virtuální reality, aneb Jiřina Šiklová: "Držte hubu, Čulíku!" (Jan Čulík) Česká televize:
 • Do Rady ČT: Chabí humanitní intelektuálové? (Jan Čulík, psáno pro Reflex) Lidi by si měli víc stěžovat:
 • Nepřístojné chování britských a amerických bank - týká se to i ČR (Guardian) Internet:
 • Švédsko stojí celosvětově na špičce v rozvoji internetu (Guardian) Sčítání lidu:
 • Prosím o posouzení postupu městského úřadu (Jiří Humpolík) Česká politika:
 • Z ostudy kabát (Petr Jánský) Sčítání lidu - akutalizace:
 • ÚOOÚ: Bezpečnostní opatření pro zpracování dat ze sčítání jsou nedostatečná  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sčítání lidu

  Prosím o posouzení postupu městského úřadu

  Jiří Humpolík

  Prosím o posouzení postupu MU:

  Požádal jsem starostu vysvětlení::

  Vážený pane starosto, dne 20.3.2001 byly předány v odpoledních hodinách na  podatelnu občanem Hodonína dvě obálky označené "Sčítání 2001". . Termín byl pozdní proto, že sčítací komisař občanu obálky vrátil jako neúplné v pondělí.

  Po drobném nedorozumění přišla sč. revizorka /zřejmě zaměstnanec MU/ a  požadovala provedení kontroly.

  Odpověď starosty

  Vážený pane,

  pro prověření Vašeho dotazu ze dne 21.03.2001 v souvislostí s akcí "Sčítání lidu, domů a bytů" sděluji následující.

  Obě osoby, které s Vámi dne 20.03.2001 na MěÚ, odboru organizačním a vnitřních věcí jednaly, složily slib mlčenlivosti o individuálních údajích (s nimiž se seznámily v průběhu přípravy, provedením a zpracováním sčítání) u orgánu, který je jmenoval sčítacími revizory ČSÚ) - ust. § 14 odst. 1 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Jedna z osob je hlavní revizorka, což Vám sdělila a tudíž s Vámi nejednala jako pracovnice městského úřadu.

  Tato má právo, pokud si občan nepřeje, aby se tiskopisy dostaly do rukou sčítacího komisaře, zjistit, zda sčítací materiály jsou úplné a tím současně být nápomocna, aby ten, kdo je podle zákona o sčítání povinen poskytnout údaje v  rozsahu stanoveném zákonem o sčítání, tuto povinnost splnil a nevystavoval se příp. sankci (§ 15 zákona o sčítání).

  V případě dalších nejasností se obracejte, prosím, na p. Rumíškovou, ved. odboru org. a vnitřních věcí.

  Ing. Jiří Koliba

  starosta města


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|