Britské listy


čtvrtek 19. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mafiánské uvažování: "Kdo nekrade, okrádá rodinu":
 • Morální základna zaostalé společnosti - kořeny dnešního marasmu jsou v komunismu (Eugen Haičman) Policie ČR loňskou brutalitu svých příslušníků nevyšetřila:
 • V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů (Občanské právní hlídky) Zamyšlení nad českou společností:
 • Pražský podzim 2000 aneb Otazníky (Jiří Glabazňa) Právo:
 • Skončí Vladimír Železný konečně ve vězení? (Fabiano Golgo) Zuřící filozofové:
 • Jak hrozil Ludwig Wittgenstein Karlu Popperovi rozžhaveným pohrabáčem Cenzura ve Spojených státech?
 • Historie boje o Rádio Pacifica Češi v Americe:
 • Nebraska SVU Conference: Czech and Slovak Legacy in the Americas Děti Země hlásí:
 • Země bude mít svátek, a to o tomto víkendu v Českém krasu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů

  "V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů", konstatuje koordinátor projektu Občanské právní hlídky Jiří Kopal. Ekologický právní servis (1), který je organizátorem projektu Občanské právní hlídky (OPH), včera zaslal Ministerstvu vnitra zprávu, ve kterém shrnuje svá zjištění, a také výsledky vyšetřování násilností na pražských policejních služebnách v průběhu protestů proti zasedání MMF a SB v září 2000.

  EPS ve své zprávě (2) mimo jiné konstatuje, že ačkoliv OPH předaly Inspekci ministerstva vnitra množství důkazního materiálu o nezákonnostech na pražských policejních služebnách, včetně kontaktů na zahraniční svědky, Inspekce celé vyšetřování vedla způsobem, který vedl k nezákonnému odložení všech stížností. Inspekce (mimo jiných pochybení) nevyužila vůbec možnosti vyslechnout zahraniční svědky formou dožádání u zahraničních kolegů, a to ani v případech, u nichž byl výslech zahraničních svědků základním předpokladem jakéhokoliv smysluplného vyšetřování (např. policejní služebny Arabská, Hráského, Bartolomějská).

  Tak v případě stížnosti na násilnosti páchané policisty na policejní stanici Arabská, vyslechla Inspekce pouze poškozeného, korejského asistenta na Fakultě sociálních věd UK Byeongju Jeonga, dva české svědky a následně stížnost odložila s tím, že "pouze na základě výpovědi pana Jeonga nelze za stavu, kdy i sami policisté jakékoliv násilí odmítají, dovodit podezření, že by policisté vykonávali svoji pravomoc způsobem, odporujícím zákonu". Na služebně se přitom podle spisu tehdy nacházelo dalších 24 zahraničních svědků, jejichž jména a adresy měla Inspekci k dispozici. Inspekce se ani nepokusila jediného z nich vyslechnout. Proti usnesení o odložení věci podaly OPH stížnost, na základě níž Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 usnesení Inspekce zrušilo.

  Podobným způsobem naložila inspekce s dalšími 26 trestními oznámeními. "Tento přístup podle nás svědčí o podjatosti vyšetřujících orgánů" uvádí pracovník Ekologického právního servisu a mluvčí OPH Jiří Kopal. Příčinou tohoto stavu je podle Kopala fakt, že Inspekce ministra vnitra je z hlediska právní úpravy její působnosti v policejním zákoně a trestním řádu, ale především z hlediska faktického postavení a personálního obsazení, jednoznačně policejním orgánem. Jako taková funguje (ať už úmyslně či neúmyslně, na principu "falešné solidarity") v kontroverzních případech (jakými jsou právě případy násilností na policejních služebnách), ! jako zástěrka, která tyto excesy v případě nutnosti "zamete" pod stůl. V České republice tak v podstatě neexistuje vyšetřování trestné činnosti příslušníků policejních sborů "z vnějšku", mimo Policii.

  EPS požaduje po Ministerstvu vnitra, aby se ke zprávě vyjádřilo.

  Zvláštní zprávu o svých zjištěních zaslal také Výboru proti mučení (CAT) sídlící při OSN v Ženevě, který se bude na svém květnovém zasedání zabývat problematikou násilného zacházení ze strany policistů, jeho prevencí a kontrolou za posledních 6 let v ČR a Evropskému výboru pro zabránění mučení (CPT) ve Štrasburku, jež na nevyhovující podmínky na policejních stanicích poukazoval již při své poslední návštěvě v ČR v roce 1997.

  Kontakt:

  Jiří Kopal, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel: 05/57 52 29, fax: 05/42 21 03 47, e-mail: eps.brno@ecn.cz, mobil: 0608/71 95 35

  Poznámky:

  (1) Ekologický právní servis je nevládní, neziskové sdružení právníků, které poskytuje občanům bezplatnou právní pomoc při právní ochraně životního prostředí a lidských práv. EPS je organizátorem projektu Občanské právní hlídky.

  (2) Závěrečná zpráva je k dispozici buď zdarma v tištěné podobě na adrese EPS, nebo v elektronické podobě na adrese www.i-eps.cz.


  Poznámka TP: Takto reagoval na text zprávy OPH vydavatel deníku Neviditelný pes Ondřej Neff (jeho úvodník ilustruje tezi Jiřího Glabazni z článku v tomto vydání BL, že pro průměrného Čecha, který celý život dělal kompromisy s normalizačním režimem, je jakýkoli skutečný idealismus nepředstavitelný, neakceptovatelný a zpravidla i trestuhodný - za vším musejí být nekalé zájmy a podivné finanční zdroje: přece by to ti lidé nedělali zadarmo!):


  KRONIKA FIDLOVAČKY: Finta s nezávislostí

  Mailem redakce NP dostala sdělení, které začínalo takto:

  V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů

  "V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů", tvrdí koordinátor projektu Občanské právní hlídky Jiří Kopal. Ekologický právní servis, který je organizátorem projektu Občanské právní hlídky (OPH) dnes zaslal Ministerstvu vnitra zprávu, ve kterém shrnuje svá zjištění, a také výsledky vyšetřování násilností na pražských policejních služebnách v průběhu protestů proti zasedání MMF a SB v září 2000.

  Tak už lépe chápu, o co tady šlo a o co jde: tak zvané nezávislé iniciativy si chtějí sáhnout na konkrétní páky moci. Právě to slůvko "nezávislé" je jeden z největších humbuků moderní doby, je to svůdné jako investiční fond nabízející pětadvacetiprocentní dividendu anebo pilulka slibující shodit patnáct kilo za čtrnáct dní bez omezení jídelníčku. Kdo by nechtěl být krásně štíhlý, kdo by nechtěl být bohatý - a nezávislý!

  Vtip je v tom, že není nezávislý ten a není nezávislé to, co se za "nezávislého" a "nezávislé" prohlásí. Naopak, slovo "nezávislý" ve firmě budí v soudném člověku hluboké podezření - asi jako by budil podezření ten, kdo by měl na firmě napsáno "poctivý obchodník". Víme kupříkladu, že "nezávislé" Jihočeské matky jsou závislé na svých rakouských donátorech. Na kom jsou nezávislé Občanské právní hlídky zatím nevím - jen to je zřetelné, že napomáhaly krýt následky hromadně a organizovaně páchané trestné činnosti při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze. Následný mediální humbuk kolem údajné policejní brutalitě (kterou nikdo neviděl, zato jsou tisíce svědků brutality ze strany výtržníků, jsem jedním z nich) nebyl, jak vidno, samoúčelný: cílem je zpochybnění legitimity klíčově důležitého mocenského nástroje státu, jímž je policie.

  Humbuk stejného řádu je i proklamování tak zvaných občanských iniciativ, že reprezentují veřejnost: nikoli, reprezentují jen a jen samy sebe a snad i nějaké zájmy, které jsou v pozadí. Nezávisle...

  Aston


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|