Britské listy


čtvrtek 19. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mafiánské uvažování: "Kdo nekrade, okrádá rodinu":
 • Morální základna zaostalé společnosti - kořeny dnešního marasmu jsou v komunismu (Eugen Haičman) Policie ČR loňskou brutalitu svých příslušníků nevyšetřila:
 • V České republice chybí nezávislá kontrola činnosti policistů (Občanské právní hlídky) Zamyšlení nad českou společností:
 • Pražský podzim 2000 aneb Otazníky (Jiří Glabazňa) Právo:
 • Skončí Vladimír Železný konečně ve vězení? (Fabiano Golgo) Zuřící filozofové:
 • Jak hrozil Ludwig Wittgenstein Karlu Popperovi rozžhaveným pohrabáčem Cenzura ve Spojených státech?
 • Historie boje o Rádio Pacifica Češi v Americe:
 • Nebraska SVU Conference: Czech and Slovak Legacy in the Americas Děti Země hlásí:
 • Země bude mít svátek, a to o tomto víkendu v Českém krasu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země hlásí:

  Země bude mít svátek!

  Poprvé proběhly oslavy Dne Země z  iniciativy amerických studentů v roce 1970 s cílem prosadit do legislativy USA zákony na ochranu životního prostředí.

  V České republice se Den Země začal oslavovat až v roce 1990 po pádu komunistického režimu. Podobně i letos proběhne řada akcí, které tento den mají připomenout a ukázat, jak by se lidé mohli chovat k přírodě šetrněji.

  Pro informace o akcích pořádaných u příležitosti Dne Země v Českém krasu byla zřízena neziskovým servrem Český kras adresa www.ceskykras.cz/denzeme. Zde najdete aktuální zprávy i informace o jednotlivých nevládních organizacích.

  V Českém krasu proběhnou u příležitosti Dne Země následující akce:

  Ekologické informační centrum Český kras

  Přijďte nás navštívit na  Den otevřených dveří v pátek 20. dubna od 9 do 17 hod. na Husovo nám. 85 v  Berouně. Dozvíte se o naší činnosti, o tom, jak se sami můžete zapojit, a  dostanete plakát "Desatero domácí ekologie".

  Brigáda na  odstranění černých skládek "Úklid Českého krasu"

  proběhne v okolí obce Koněprusy v sobotu 21. dubna od 10 hod. Zájemci nechť se hlásí na adrese Ekologického informačního centra: Husovo nám. 85 v Berouně či emailem: dz.beroun@iol.cz, nebo dorazí v 10,00 hod. na sraz u hbitova v Koněprusích.

  Další akce:

  Český svaz ochránců přírody

  Pozvánka na další ročník místního kola přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list,

  který pořádá Český svaz ochránců přírody v  sobotu 21. dubna 2001 v nádherném prostředí Českého krasu, v prostoru bývalého lomu Alkazar v Srbsku (v polovině cesty mezi Berounem a Srbskem, přímo na břehu Berounky). Sraz je v 10 hod. v lomu Alkazar. S sebou si vezměte tužku, pláštěnku, svačinu, pití a dobrou náladu. Po soutěži proběhne vyhodnocení, vyhlášení vítězů a předání odměn nejlepším účastníkům. Na závěr bude posezení u  ohně s opékáním špekáčků. Konec soutěže závisí na počtu soutěžících, ale určitě to bude v brzkém odpoledni. Účast v soutěži, název družstva a počet hlídek oznamte, prosím, na tel. číslo 02/3113161 nebo e-mailovou adresu ludekseidl@seznam.cz.

  Občanské sdružení Karlštejská cesta

  bude sázet stromy v  obcích kolem cesty na Karlštejn. Půjde většinou o lípy, které budou sázeny na  místech, kde se historicky památné stromy vyskytovaly. Akce bude zahájena v  neděli 22. dubna ve 13,00 hod. a zhruba ve třičtvrtěhodinových intervalech budou osazovány obce v tomto pořadí: Ořech (13,00), Dobříč (13,45), Chýnice (14,30), Vysoký Újezd (15,15), Mořina (16,00), Choteč (16,45).

  Akci podpoří svou osobní účastí také známý český herec David Prachař.

  Kontakt:

  Chýnice-Ješetická Jaroslava 0602440016, 57961053
  Karmelita Jaroslav 0602294287, 57961288
  Zmrzlík-Roznětinský David 0607675763, 57960449

  Občanské sdružení Svatojánský občan

  vysadí v neděli 22. dubna mladý doubek v  místě zvaném Herinky. Místo se nachází mezi Berounem a Svatým Janem pod Skalou na spojnici červené turistické stezky (Beroun - Karlštejn) a žluté vedoucí od železniční stanice Vráž u Berouna. Stromek má být náhradou za mohutný dub, který v  tomto místě stával do poloviny osmdesátých let minulého století. U dubu se tradičně odehrávala část oslav svatojánských poutí a podle jedné z variant legendy o  svatém Ivanovi se zde měl před více než tisíci lety setkat Ivan s knížetem Bořivojem. Původní dub prý toto setkání pamatoval.... V posledních letech bylo na Herinky vysazeno postupně již několik malých doubků, které však nepřežily vlivem místních podmínek a také vandalizmu. Podle našeho názoru bude mít větší šanci vzrostlejší sazenice, o kterou chtějí členové sdružení pečovat, stejně jako o celé okolní prostranství.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|