Britské listy


úterý 24. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jan Čulík z Olomouce:
 • Demokracie absolutně závisí na trvalé kritice (interview s britským dokumentaristou Clivem Jamesem) Hospodaření ČT:
 • Česká televize po třech měsících mlčení odpověděla na otázky Britských listů Jak fungovala StB:
 • Co s archívy StB: Otevřít, nebo spálit? (rozhovor Listů s R. Schovánkem) Česká kinematografie:
 • Z druhého dne promítání na Academia Film Olomouc (Jan Čulík) Česká politika:
 • Vtipnější vyhrává aneb Dostálová v Partii (Petr Jánský) Sčítání lidu:
 • Tisková zpráva ČSÚ (Vladimíra Pavlíčková) Glosa:
 • Kubánská telenovela (Fabiano Golgo) Informatika:
 • Proč vystavujeme schválené zákony se zpožděním (Miroslav Blažek, PSP) Reakce:
 • Nebezpečí genetiky (Petr Chaloupka)
 • Ne každý, kdo chce studovat, skutečně může (Marta Čertíková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpovědi na otázky pana Tomáše Peciny

  (dopis není podepsán)

  1) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu O.K. - Občan Kraus? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu, konkrétně kolik činí náklady na odměny za moderování pořadu?

  Nejprve upozorňujeme, že pořad se již nevysílá a tudíž ani nevyrábí. Průměrný nákladový rozpočet pořadu byl v době jeho uvádění 209.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu, včetně výše odměny za moderování, nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství.

  2) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Přesčas?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 35.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize.

  3) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Kinobox? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu?

  Pořad Kinobox vyrábí externí subjekt na zakázku a údaje o rozpočtu jsou jeho obchodním tajemstvím, proto informaci nemůžeme s ohledem na právní závazky ČT sdělit.

  4) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Katovna? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu, konkrétně kolik činí náklady na odměny za moderování pořadu?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 61.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu, včetně výše odměny za moderování, nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství.

  5) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Sněží? ? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu, konkrétně kolik činí náklady na odměny za moderování pořadu?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 90.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu, včetně výše odměny za moderování, nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství.

  6) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Naostro? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu, konkrétně kolik činí náklady na odměny za moderování pořadu?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 85.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství. Odměna za moderování je součástí mzdy pracovní pozice moderátor, do jehož pracovní náplně moderování pořadu vedle dalších činností náleží.

  7) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Paskvil?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 52.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství.

  8) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Na hraně? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu, konkrétně kolik činí náklady na odměny za moderování pořadu?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 120.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu, včetně výše odměny za moderování, nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství.

  9) Jaký je rozpočet pořadu Klekánice?

  Průměrný nákladový rozpočet v prvních měsících tohoto roku byl 82.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize.

  10) Jaký je rozpočet jednoho dílu pořadu Fakta? Jaká je nákladová struktura tohoto pořadu?

  Průměrný nákladový rozpočet pořadu je 130.000,-Kč (na jedno vydání). Ve vyčíslení průměrných nákladů jsou zahrnuty externí náklady České televize. Nákladovou strukturu nemůžeme sdělit, neboť se jedná o údaje podléhající obchodnímu tajemství ve smyslu ustanovení § 9, odst.1 zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  11) Jaký je rozpočet na výrobu jednoho dílu pořadu Černé ovce?

  Pořad Černé ovce již není součástí programového schématu, a to od ledna 2001.

  12) Jaká základní, popř.rámcová mzda přísluší zaměstnanci České televize na následujících pozicích?

  V souvislosti s Vaší otázkou, jaká je základní, popř.rámcová mzda Vás nejprve musíme upozornit, že v České televizi se užívá pojmu smluvní mzda.

  a) Smluvní mzda na pozici generálního ředitele je 99.000,-Kč (údaj poskytnut se svolením dotčené osoby).

  b) Smluvní mzdu ředitele pro strategický rozvoj Vám nemůžeme sdělit, protože tato pozice není součástí organizační struktury České televize.

  c) Tato pozice je manažerskou funkcí na prvním stupni řízení a osoba vykonávající takovou funkci musí splňovat řadu obecně odborných i specificky televizních předpokladů s tím, že mzdová hladina v ČT je pod úrovní průměru dosahovaného na trhu práce v ČR. Průměrná mzda zaměstnanců vrcholného managementu v ČT je 57 350,-Kč.
  d) dtto,
  e) dtto,
  f) dtto,
  g) dtto,
  h) dtto,
  i) dtto,

  Vzhledem k tomu, že ke zveřejnění konkrétních smluvních mezd je třeba souhlasu dotčených osob, dovolujeme si Vám poskytnout průměr dosahovaných smluvních mezd na pozici, ke které míří otázky j) až o).

  j) Průměrná smluvní mzda na pozici moderátora Událostí činí 38 000,- Kč.

  k) Průměrná smluvní mzda na pozici vedoucího vydání, resp. editora Událostí činí 25 700,- Kč.

  l) Průměrná smluvní mzda na pozici moderátora pořadu “21” činí 38 000,- Kč.

  m) Průměrná smluvní mzda na pozici vedoucího vydání, resp. editora pořadu “21” činí 25 700,- Kč.

  n) Vzhledem k tomu, že smluvní mzda zahraničního zpravodaje je stanovena s ohledem na hodnotu spotřebního koše v zemi působení zpravodaje, informace o průměru na této pozici by neměla dostatečnou vypovídající hodnotu.

  o) Průměrná smluvní mzda na pozici redaktora regionálního zpravodajství činí 20.200,- Kč.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|