Britské listy


úterý 24. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jan Čulík z Olomouce:
 • Demokracie absolutně závisí na trvalé kritice (interview s britským dokumentaristou Clivem Jamesem) Hospodaření ČT:
 • Česká televize po třech měsících mlčení odpověděla na otázky Britských listů Jak fungovala StB:
 • Co s archívy StB: Otevřít, nebo spálit? (rozhovor Listů s R. Schovánkem) Česká kinematografie:
 • Z druhého dne promítání na Academia Film Olomouc (Jan Čulík) Česká politika:
 • Vtipnější vyhrává aneb Dostálová v Partii (Petr Jánský) Sčítání lidu:
 • Tisková zpráva ČSÚ (Vladimíra Pavlíčková) Glosa:
 • Kubánská telenovela (Fabiano Golgo) Informatika:
 • Proč vystavujeme schválené zákony se zpožděním (Miroslav Blažek, PSP) Reakce:
 • Nebezpečí genetiky (Petr Chaloupka)
 • Ne každý, kdo chce studovat, skutečně může (Marta Čertíková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková zpráva ČSÚ

  Český statistický úřad vědom si své odpovědnosti a závazku vůči občanům, kteří vyjádřili důvěru ve sčítání lidu, domů a bytů svou vysokou účastí, se dohodl s firmou Deltax Systems, že optické snímání a rozpoznávání sčítacích tiskopisů budou provádět pouze pracovníci Českého statistického úřadu. Firma Deltax Systems tyto pracovníky vyškolí a cena zakázky se v souladu s touto dohodou odpovídajícím způsobem sníží.

  Soubor veškerých bezpečnostních opatření při elektronickém snímání sčítacích tiskopisů, které vypracoval Deltax Systems, bude posouzen za účasti expertů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Vzhledem k tomuto řešení, kdy elektronické snímání tiskopisů bude plně zajištěno pouze vlastními pracovníky úřadu a s ohledem na rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů prověřit bezpečnost technického zařízení, nepovažuje ČSÚ za potřebné využít služeb auditorské firmy Arthur Andersen. Provádění vpodstatě dvojího auditu pokládá ČSÚ za  nehospodárné vynakládání peněz ze státního rozpočtu.

  Přestože zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů problematiku ochrany osobních údajů řeší, chce Český statistický úřad zajistit jeho plný soulad i s později přijatým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechna přijatá bezpečnostní opatření se týkají nejen fyzické ochrany tiskopisů, ale i procesu jejich elektronického zpracování.

  Jména sčítaných osob nebudou zaznamenána na elektronické nosiče. Rodná čísla budou po provedení všech kontrol vymazána z počítačové paměti. Odstraní se všechny osobní identifikační znaky a zpracovatelské datové soubory se stanou zcela anonymními. Elektronické zpracování dat bude probíhat výlučně v zabezpečených a chráněných prostorách Českého statistického úřadu.

  Počítače, na kterých se bude pracovat, nejsou vybaveny žádnou jednotkou, která by umožnila kopírování. Vše se bude zpracovávat na  izolovaném vnitřním počítačovém okruhu. Jde o zvláštní pracoviště, zvláštní vnitřní síť a zvláštní režim práce. Pracovníci budou po celou dobu sledováni sítí kamer. Nikdo nebude vědět dopředu, jaký dílčí okruh informací bude zpracovávat. V případě jakéhokoliv problému bude možné ihned dohledat, kdo měl konkrétní tiskopis v ruce. Český statistický úřad bude evidovat všechny osoby, které přišly do styku s těmito údaji a archivovat tento seznam několik let i po skončení sčítání.

  Poprvé v historii Sčítání lidu, domů a bytů v ČR budou postupně po zpracování všechny sčítací tiskopisy skartovány.

  Získané údaje budou využity jen ke statistickým účelům. Český statistický úřad v žádném případě neposkytne informace o jednotlivém občanovi nikomu, to znamená ani žádnému orgánu veřejné či státní správy.

  V Praze 20. 4. 2001

  Vladimíra Pavlíčková
  tisková mluvčí ČSÚ pro Sčítání lidu, domů a bytů


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|