Britské listy


středa 25. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Naše pořady stojí mnohem víc, než kolik jsme uvedli (Damián Kaušitz) Korupce a lobbying:
 • Jak se na ministerstvu dopravy vypisují výběrová řízení (Petr Baubín, Štěpán Kotrba) Česká kinematografie:
 • Dva opravdu velké filmy (z třetího dne promítání na Academia Film Olomouc; Jan Čulík) Česká politika:
 • Ještě k nedělní Partii (Vladimír Bernard) Ještě jednou Radio Pacifica:
 • Nepokoje v Pacifice (Michael Albert) Sociální fórum v Porto Alegre:
 • Astérix proti Římské říši (Fabiano Golgo) Dokument doby:
 • Projev Václava Klause na "ideové konferenci" ODS Americký summit:
 • Fraška v Quebec City (Jiří Jírovec) Školství:
 • Vzdělání - s předpoklady, bez pokladů (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak se na ministerstvu dopravy vypisují výběrová řízení

  Petr Baubín, Štěpán Kotrba

  Demonstrují odboráři i majitelé firmy: chtějí po vládě, aby nezvýhodňovala zahraniční výrobce

  Současná doba je plná paradoxů. Je proto normální, když se zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců shodnou natolik, že se obě dvě skupiny sejdou na  „jedné straně barikády“ - na jedné demonstraci. 18. dubna demonstrovala před Úřadem vlády necelá stovka odborářů ze svazů KOVO a Dosia, spolu s vedením automobilky Praga proti záměru vlády: proti podmínkám výběrového řízení na nákup techniky pro Ředitelství silnic a dálnic. Tento tendr vypsalo ministerstvo dopravy a spojů, na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic. Investice má být financována půjčkou Evropské investiční banky. Požadavky ředitelství silnic však nebyly ty, které nakonec skončily v podmínkách vypsaného tendru. Pro úplnost je nutno říci, že poptávka obsahovala jak nákladní automobily, které se v ČR vyrábějí, tak i ty, které zde nemá v nabídce žádný z výrobců. Univerzální nosiče nad 5 tun se totiž v domácích továrnách nevyrábějí.

  Jinou otázkou ovšem je, na základě čích požadavků bylo výběrové řízení vypsáno a proč nebyla poptávka rozdělena tak, aby mohly být zohledněny nabídky těch domácích výrobců, kteří dodávají alespoň některé typy nákladních automobilů…

  Požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR

  veřejná soutěž

  podvozky

  do 8 tun

  15 ks

  11 ks

   

  8-10 tun

  42 ks

  47 ks

   

  nad 10tun

  8 ks

  8 ks

  univerzální nosiče

  do 5 tun

  21 ks

  13 ks

   

  nad 5 tun

  17 ks

  26 ks

  Podle místopředsedy představenstva Pragy Petra Ptáčka byl tendr upraven ministerstvem dopravy v rozporu s požadavky Ředitelství silnic a dálnic tak, aby zvýhodnil německou společnost Mercedes. Vypsaný tendr ve finální podobě bude mít dopady na zaměstnanost a celkovou ekonomiku firmy. Po společné schůzce všech zainteresovaných stran došlo k dohodě. Náměstek ministra Vrána v něm podepsal, že se má nákup učinit od automobilky Praga. A tak se nám na ministerstvu dopravy - již podruhé za krátkou dobu - mění pravidla hry. Pro změnu by mohly Deutsche bahn vypravit zvláštní vlak s demonstrujícími odboráři německého Mercedesu, pro který údajně měla tato zakázka být tiše upravena. Celkový objem zakázky je podle odhadů vedení Pragy okolo 600 miliónů korun, rozdíl v ceně vozidla od Pragy a  Mercedesu je zhruba 1,25 miliónu korun. Když zakázku financuje Evropská investiční banka, je logické, že může preferovat skladbou produktů „své výrobce“ - firmy ze Shengenského prostoru. A je na nás, zda si to necháme líbit, nebo ne. Ale tato slova by měl říkat ministr ČESKÉ vlády a nikoliv novinář, nebo ne?

  Qui bono?

  Své prohlášení odboráři rovněž přivezli na zasedání vlády na zámku v  Kolodějích, kde ho předali mluvčímu Liboru Roučkovi. Ministr dopravy a spojů Jaromír Schling demonstrantům sdělil, že výběrové řízení bylo vypsáno podle požadavků jednotlivých podniků Správy a údržby silnic na jednotlivé kategorie vozidel. "SÚS o něco požádali a podle toho bylo výběrové řízení vypsáno," uvedl ministr s tím, že si není vědom žádných změn v zadání tendru. Vedení Ředitelství slnic a dálnic tvrdí ale něco jiného…

  Náměstek ministra dopravy a spojů pro investice p. Braha odstupil den po odborářské demonstraci, prý kvůli falšnému diplomu. A náhodou právě nyní. Tomu má veřejnost věřit?

  Verze jedna - mstivá - praví, že by za kauzou falešného diplomu mohlo stát vedení Pragy.

  Verze druhá - odstiňující a neméně pravděpodobná - praví, že by se mohl ministr dopravy Schling snažit o „překrytí“ skandálu technikou „přebití trumfem“ - vděčným to „bílým psíkem“. Představa, že to mluvčí ministra dopravy potvrdí, je směšná…

  Verze třetí je tak obskurní, že jí vlastně už ani nikdo nevěří. Tvrdí, že k souběhu obou kauz došlo čirou, čiročirou náhodou.

  Několik desítek odborářů protestovalo před úřadem vlády. To zaregistrovali všichni diváci našich televizí. Proč? To je jiná otázka. Třeba jen chtěli, aby „ta jejich“ vláda plnila své sliby. Fakt, že demonstrovalo i vedení firmy (kapitalisté) se již jaksi do mediálních scénářů nehodil… Proč? Laskavý čtenář nechť si tajenku doplní sám. O objektivním pohledu na věc hovořit nelze, o  úplnosti sestříhané informace také ne.

  Místopředseda svazu Kovo p. Englicher se brání nařčení z lobbingu: „Nemáme zájem o zvýhodňování domácích výrobců. Chceme jen rovné podmínky pro všechny.“

  Opravdu? A je to vlastně tak mnoho?

  Kdo s kým a proti komu

  Lobbing za české výrobce neorganizoval - jak by se dalo po dřívějších výrocích předpokládat - premiér Miloš Zeman či ministr jeho vlády Schling, za výrobce Praga Čáslav se ruku v ruce vzali odboráři, vedení firmy a poslanec ODS. Paradoxní je, že program ODS hovoří o trhu bez jakýchkoliv přívlastků a pozitivních diskriminací kohokoliv. Apage satanas. O intervencích ve prospěch jedněch a neprospěch druhých - inherencích státu (ministrů nebo poslanců) do volné soutěže a tržních mechanismů se v programu ODS nehovoří vůbec, ale vůbec nic… Je přitom smutné, když poslanec ODS musí ministovi vlády ČSSD připomínat, k čemu se vládní strana ve svém programu zavázala.

  Posuďte sami:

  1. výňatek z programu ČSSD
  2. interpelace poslance ODS
  3. odpověď na ni z úst ministra vlády ČSSD
  4. společné memorandum s podpisy náměstka ministra (ČSSD), poslance (ODS), odboráře a manažera

  Z volebního programu ČSSD

  ZPĚT

  Žádný stát neponechá zcela bez povšimnutí působení zahraničních výrobců na  svém trhu, povede-li to k tomu, že podniky tuzemské budou ztrácet trh, budou se likvidovat pracovní místa a stát se pak bude muset starat o nezaměstnané. Vedle tlaku na dovoz je zde i velký prostor pro solidaritu spotřebitelů. Také to patří do rejstříku metod, kterými ve světě vlády působí na regulaci dovozů. A také v  tomto případě jde o pěstování povědomí o tom, že spotřebovávat tuzemské výrobky je nejlepší ochranou pracovních míst pro tuzemské zaměstnance.

  Současně je však nutné, aby narůstala také poptávka na vnitřním trhu a to jak pro soukromou spotřebu, tak investice. Jednostranná orientace pouze na  zahraniční poptávku by byla pro českou ekonomiku nepřijatelná, neboť vede ke značné závislosti na konjunktuře vnějších trhů a vede k jiné profilaci struktury ekonomiky. Směřuje k orientaci na lacinou práci, udržování sice vysoké zaměstnanosti, ale špatně placené pracovní síly, k nízkým mzdám a nízké spotřebě.To není hospodářská politika, která by vedla k důstojnému postavení ekonomiky ČR v budoucí Evropě, ani politika, která by nás rychle přibližovala vstupu do EU.

  WWW stránky ČSSD - hospodářský program


  Interpelace Jiřího Bílého (ODS):

  Proč nezvýhodnit pro změnu někoho jiného?

  ZPĚT

  Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci vypisování veřejných zakázek ve vašem resortu. V poslední době mě zaujala zejména výzva k obchodní veřejné soutěži se zahraniční účastí na projekt E/II/14 - nákup zařízení pro údržbu silnic. Mám důvodné podezření, že vaše ministerstvo upravilo podmínky po intervenci zahraniční automobilové lobby v  neprospěch tuzemských automobilek. Své pochybnosti si dovoluji konkretizovat do následujících otázek.

  Za prvé, získal jsem informaci, že byl upraven počet univerzálních nosičů do 5 tun z původních 21 ks na 13 ks a nad 5 tun z původních 17 ks na 26 ks. Nosiče nad 5 tun se v České republice nevyrábějí. Původní požadavek zadal provozní ředitel Ředitelství silnic a dálnic podle provozních podmínek jednotlivých "susek". Dále jsem se dověděl, že to vše bylo učiněno po intervenci zahraničního výrobce automobilů. Ptám se vás, pane ministře, jak mi vysvětlíte tak náhlou změnu v zadávání počtu kusů v neprospěch českých výrobců automobilů a v rozporu s požadavkem Ředitelství silnic a dálnic.

  Za druhé, ptám se vás, proč nevyužíváte ustanovení zákona 199/94 Sb., které umožňuje zvýhodnění tuzemských osob, a naopak české výrobce diskriminujete již účelově vypsanými zadávacími podmínkami, zvláště když vaše vláda proklamuje podporu našemu průmyslu.

  Za třetí, myslíte si, že nákup dražší zahraniční techniky není plýtváním veřejnými finančními prostředky, když tuto techniku lze opatřit levněji a v technických parametrech, které vyhovují provozním podmínkám v České republice, a uspokojit tak více údržbových organizací v jejich oprávněných požadavcích? Domnívám se, že při vynaložení stejného finančního objemu lze koupit více nosičů tuzemské výroby.

  Děkuji předem za odpověď.


  Opravdu zcela vyčerpávající odpověď pana ministra Schlinga (ČSSD):

  Takovouto hloupost si my nedovolíme

  ZPĚT

  Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, děkuji panu poslanci Bílému za jeho interpelaci, díky které dostávám příležitost pohovořit zde o tom, jak se sociálně demokratická vláda snaží podporovat český průmysl, na rozdíl od vlád předchozích, složených především z ministrů ODS, tedy strany, kterou i pan kolega Bílý zde zastupuje. Sice mu děkuji, ale současně se divím, kde vzal tu odvahu obviňovat tuto vládu, že nepodporuje český průmysl, poté, co právě vláda jeho strany přivedla tuto zemi do hluboké hospodářské krize. Byly to právě předchozí vlády, které způsobily krach především výrobců silničních nákladních vozidel. A bylo to právě v době vlád ODS, kdy se hromadně začaly nakupovat mercedesy pro potřebu jak Ředitelství silnic a dálnic, tak správ a údržeb silnic. Já bych to zde samozřejmě neměl příležitost říkat, kdyby mě pan Bílý k tomu nevyzval, takže to uvádím. Jsou to fakta všeobecně známá a  mohl bych o nich jistě mluvit dlouho.

  Chci jen připomenout, že podpora českého průmyslu není jen ve vystoupení mém nebo poslanců, ale že je to skutečnost podložená tzv. tvrdými fakty, tj. statistikou. Statistika jasně vypovídá o vzestupu produkce českého průmyslu a na tom samozřejmě má sociálně demokratická vláda zásluhu, protože po úprku investorů v období vlád ODS se investoři naopak vracejí, zahraniční investice v České republice rostou nebývalou měrou a samozřejmě ke každému úspěšnému investorovi, byť zahraničnímu, se přidávají desítky tuzemských firem, které jsou subdodavateli a které profitují z toho, že vláda podporuje investice v Česku. Mohl bych zde uvádět celou dlouhou řadu pozitivních příkladů této činnosti. Není to jen názor, jsou to fakta.

  Abych zanechal již chvály, které sice ještě nebylo dost, ale dobře, abych uspokojil tazatele, budu se věnovat i konkrétnímu případu této soutěže, kterou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic. Možná tomu pan kolega Bílý nebude věřit, ale tato vláda a ani Ministerstvo dopravy a spojů nemá odvahu říkat ředitelům správ a údržeb silnic, jaká potřebují auta. Na rozdíl od některých poslanců pravicových stran, kteří se snaží říkat Českým dráhám, jak mají provozovat drážní dopravu,, já si opravdu netroufám říci, jestli ředitel SÚS v Semilech potřebuje pětitunový nebo desetitunový, a netroufám si mu to říci, protože o tom nic nevím. Tudíž nemůže ani ministerstvo svévolně rozhodovat o tom, kolik jakých automobilů se objedná. Takovouto hloupost si my nedovolíme.

  Ale mohu pana kolegu Bílého ujistit, že se postupovalo naprosto normálním způsobem. Zjistila se potřeba, tu potřebu si stanovily jednotlivé správy a údržby silnic. Já na rozdíl od jiných věřím, že ti, kteří dlouhá léta pracují v silničním hospodářství, vědí, jaká auta potřebují, a že jim ministr nemusí radit. Oni si objednali určité počty automobilů určité tonáže a v této skladbě bylo vypsáno výběrové řízení. Jestli se mezitím někdo pokusil ta čísla korigovat - a já vím o tom, že pokusil, a protože se mu to nepodařilo, ať už to bylo ve prospěch kohokoli, prostě on se pokusil změnit požadavky správ a údržeb silnic, tak výběrové řízení bylo nakonec Ředitelstvím silnic a dálnic po řadě jednání - různých pracovních materiálů existuje několik - bylo to výběrové řízení vypsáno zhruba v té skladbě, jak si správy a údržby silnic přály. Samozřejmě že na to jsou doklady. Pokud někdo panu kolegovi Bílému sdělil něco jiného, mystifikoval ho, za což samozřejmě já nemohu.

  Pokud jde o výsledek té soutěže, ten je zatím teprve před námi. Zatím bylo vypsáno výběrové řízení, které je nepochybně korektní, které neuzavírá přístup k této zakázce nikomu. Praga Čáslav, aspoň doufám, a  mají moje sympatie, v tom výběrovém řízení uspěje, ale já nebudu ve výběrové komisi, proto zde mohu o svých sympatiích veřejně mluvit. Já nebudu rozhodovat o  tom, kdo bude vybrán, ale nepochybně se přihlásí celá řada dodavatelů, ať už to bude tuzemský Praga Čáslav, nebo nejrůznější dodavatelé zahraniční. A nebude to jen Mercedes, budou to s vysokou pravděpodobností i jiní.

  Text odpovědi na interpelaci na serveru PSP ČR

   


  Že by snad důvodem byla nedostatečná kvalita domácí produkce?!

  ZPĚT

  MEMORANDUM

  Dne 20.3.2000 došlo v areálu PRAGA Čáslav a.s. k setkání mezi vedením firmy PRAGA a zástupci Ministersva dopravy a spojů a Správ a údržeb silnic. Jednání se konalo za účasti náměstka ministra dopravy a spojů Ing. Jaroslava Vrány a  poslance PS Parlamentu ČR, člena podvýboru pro podporu drobného a středního podnikání, pana Jiřího Bílého.

   

  Účastníci jednání konstatovali:

  • PRAGA je výrobce univerzálních nosičů PRAGA UV a PRAGA NTS určených zejména pro potřeby SÚS.
  • Na základě zkušeností přítomných zástupců SÚS bylo konstatováno, že PRAGA učinila podstaný krok v přizpůsobení vozů podmínkám provozu v SÚS a dosáhla požadovaných parametrů jakostních i výkonových.
  • Porovnáním prodejních cen nosičů PRAGA a zahraniční konkurence se zjistil výrazný cenový rozdíl hovořící ve prospěch nosičů PRAGA. Se stejným výsledkem byly porovnány i ceny servisních oprav a náhradních dílů. PRAGA navíc přislíbila dodat aktualizovanou nabídku zahrnující mimořádný množstevní rabat.
  • Pan poslanec Bílý, stejně jako zástupce odborů Josef Novotný přednesli doporučení zohlednit navíc podporu českým výrobcům a využít přitom příslušných zákonných možností při vypisování veřejných zakázek.
  • V souladu s výše uvedenými skutečnostmi vyplynulo doporučení pro Ředitelství silnic a dálnic k nákupu nákladních automobilů PRAGA.

  ing. Jaroslav Vrána
  1.náměstek ministra
  Jiří Bílý
  poslanec PS
  Josef Novotný
  místopředseda odborového svazu pracovníků dopravy
  ing.František Baroch
  předseda sdružení SÚS


  Co dodat? Snad už nic....


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|