Britské listy


čtvrtek 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví:
 • Korespondence Milan Cabrnoch-Juliana Česká kinematografie:
 • Dokument o narkomance Katce není tak špatný, jak popisuje Jan Čulík (Jiří Škuba) Sčítání lidu:
 • Váš rozklad se zamítá (Marie Bohatá, Tomáš Pecina) Den s... trochu jinak:
 • Karel Kühnl, příští premiér (Fabiano Golgo) Česká literatura:
 • Ryby a lidé (Aleksander Kaczorowski) Americký summit v Quebec City:
 • Den první: Cesta k plotu (Judy Rebick)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Váš rozklad se zamítá


  PŘEDSEDKYNĚ
  ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
  Doc. Ing. Marie BOHATÁ, CSc.

  V Praze dne 23. dubna 2001
  Č. j.: 597/2001-1000

  Doporučeně
  Vážený pan
  Tomáš   P e c i n a

  Slezská 56
  120 00 Praha 2

  Věc: Rozhodnutí o rozkladu

  Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydávám

  r o z h o d n u t í   o   r o z k l a d u ,

  kterým nevyhovuji Vašemu podání ze dne 22. března 2001 a potvrzuji zamítavé stanovisko ředitelky odboru informačních služeb k Vaší žádosti o informace.

  Odůvodnění:

  Z Vašeho podání ze dne 27. 2. 2001 je zřejmé, že žádáte o poskytnutí:

  1. Souhrnu bezpečnostních opatření pro SLBD 2001
  2. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Vladimíra Smejkala
  3. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Jindřicha Kodla
  4. Expertní zhodnocení dokumentu sub 1 od ing. Jana Janky
  Odbor informačních služeb posoudil obsah žádosti a vydal ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí ředitelky ze dne 19. 3. 2001, kterým byla Vaše žádost odmítnuta a odůvodněny skutečnosti, které k zamítnutí vedly.

  Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti jste podal rozklad datovaný dne 22. března 2001 k povinnému subjektu.

  Vlastním šetřením bylo zjištěno, že požadované posudky obsahují konkrétní bezpečnostní opatření, z nichž celá řada byla realizována. Z tohoto důvodu nelze dokumenty zveřejnit.

  Vámi navrhované vyjmutí inkriminovaných oblastí z textu je nerealizovatelné, neboť z navazujících textů se dají příslušná opatření zpětně identifikovat.

  Na základě výše uvedeného trvám na zamítavém stanovisku zaslaném Vám dopisem ze dne 19. března 2001, pod č. j. 13/2001-3210.

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

  S pozdravem

  Marie Bohatá


  Poznámka TP: Nejsem si jist, zda má za daného stavu význam podávat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu. Věci jsou totiž jasné i bez posudků: ČSÚ při přípavě sčítání hrubě podcenil význam ochrany osobních údajů, a poté, co se o nedostatky začala zajímat média, pokusil se místo seriózního řešení problému uplatit stotisícovým honorářem tři soudní znalce, kteří mu měli vystavit dobrozdání, že zabezpeční dat je v nejlepším pořádku. Přepočítal se: dva ze tří znalců projevili pud odborné sebezáchovy a v expertizách označili datové zabezpečení sčítání za nevyhovující, ba katastrofální (a své prohlášení si, minimálně neoficiálně, nenechali pro sebe).

  ČSÚ proto posudky prohlásil za tajné, ale přepočítal se podruhé. Neuvědomil si, že jeden z expertů se v minulém režimu aktivně podílel na potlačování lidských práv (jinými slovy, je pozitivně lustrován) a posudky proto už nebylo možno označit za tajné. Zatlačen do kouta, statistický úřad vytvořil paradoxní fikci o tom, že zveřejnění expertíz o kvalitě zabezpečení by mohlo ohrozit bezpečnost osobních údajů.

  Rozchod "od skeneru a počítače" s absolutně nedůvěryhodným Deltaxem představuje krok správným směrem, a akceptuje-li ČSÚ požadavek úplné anonymizace dotazníků ještě před načtením na počítače (tj. odstranění rodného čísla, přesné adresy a identifikačních údajů z rámečku vpravo nahoře), lze dosáhnout stavu, že sčítání lidu nebude představovat z hlediska ochrany osobních údajů závažné riziko. K tomuto cíli však ještě zbývá poměrně velký kus cesty.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|