Britské listy


pondělí 30. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Pomoc! Nebezpečí!
 • Globální mediální giganti lobbují za dosud nejnebezpečnější privatizaci: za privatizaci elektromagnetického spektra (Guardian) Před demonstracemi na 1. máje:
 • Velká Británie: Stručná historie vlády lůzy (Guardian) Školství a gramotnost:
 • Proč už nesmí být v ČR březen měsíc knihy? (Ivo Fencl) Dva onlinové rozhovory:
 • Ptejte se Jana Čulíka (IDnes, Olomouc, 24.4.)
 • Jan Čulík v onlinovém rozhovoru pro Ihned (pátek 27.4.) Reakce:
 • Na obranu filmu o Plastic People of the Universe (Václav Chytil)
 • Na obranu doc. Olgy Sommerové: Čulík se chová trapně (Václav Pinkava) Francie:
 • Obecní volby a sociální konflikty ve Francii (Karel Košťál) Oznámení:
 • 1.Máj - demonstrace AFA proti neofašismu a za sociální jistoty
 • Prohlášení Antifašistické Akce Praha (AFA) k 1.Máji a činnosti ministra vnitra Grosse
 • Prvomájové protestní akce v Praze budou monitorovat Občanské právní hlídky
 • Kdo dostal cenu Ropák 2000 (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo dostal cenu Ropák 2000

  Děti Země, Brno

  V časopise ALTERNATIVA, který vydávají Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály “Spolku podkrušnohorských ropáků” (od M.W.Mlčocha), z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

  Celkem 100 členů nezávislé Komise ze 124 rozhodlo o vítězi 9. ročníku ankety “ROPÁK ROKU” o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutím či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 6. ročníku ankety “ZELENÁ PERLA ROKU” o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

  Titul Ropák roku 2000 získal

  Ing. Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí ČR - Ústecký kraj, Českobudějovický kraj, ČR (250 bodů)

  - za povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 v povrchové variantě na strmém úbočí labského údolí v CHKO České středohoří přes jádrovou zónu mezinárodní sítě EECONET, když odmítl aspoň uznat, že z důvodu ochrany přírody a krajiny se musí vést dálnice v dlouhém tunelu, čímž by nedošlo ke zničení evropsky unikátní kopcovité krajiny vysokými mosty a automobilovým provozem,

  - za povolení kácení v I. zónách Národního parku Šumava,

  - za naprostou nekompetentnost v řízení státní ochrany přírody a krajiny v České republice, která raději preferuje úzké stranické zájmy namísto veřejných zájmů ochrany přírody.

  Zelenou perlu roku 2000 získal

  Rudolf Zeman - pracovník Kriminalistického úřadu Policejního prezídia ČR (163 bodů)

  “Radikální ekologové jsou problémem vzhledem k tomu, že hesla, která propagují, jsou většinou pravdivá a mají podporu veřejnosti, ale i policistů.”

  (sborník přednášek z mezinárodního sympozia “Role policie v boji proti rasismu a xenofobii”, který v roce 2000 pro MV ČR vydalo nakladatelství Aleš Skřivan ml.)

  Anketa Ropák roku 2000: na dalších dvou místech se umístili

  Ing. Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu ČR - Českobudějovický kraj, Ostravský kraj, ČR (192 bodů)

  - za tolerování nezodpovědného uvedení jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu,

  - za podporu výstavby jaderné elektrárny Blahutovice na severní Moravě,

  - za podporu vývozu elektrické energie do zahraničí.

  Ing. Petr Lachnit, ministr pro místní rozvoj ČR - Ostravský kraj (151 bodů)

  - za prosazování výstavby Distribučního centra Ostrava v blízkosti rezervace Kotvice, čímž dojde k negativnímu ovlivnění okolí zejména nadměrnou dopravou (emise, hluk, noční světelný smog) a krajinného rázu,

  - za výrazný podíl při prosazování územního plánu VÚC Beskydy s územní ochranou pro jadernou elektrárnu Blahutovice, trasu kanálu Dunaj - Odra - Labe (včetně trasy přes CHKO Poodří), Distribuční centrum Ostrava, těžební závod Frenštát-sever s těžbou černého uhlí v CHKO Beskydy, nové vodní nádrže Spálov, Horní Lomná, Krásná a Čeladná a pro řadu nových golfových hřišť a lanovek v CHKO Beskydy.

  Anketa Zelená perla roku 2000: na dalších dvou místech jsou tyto výroky

  Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (151 bodů)

  “Ukazuje se tedy nade vší pochybnost, že omezovat individuální automobilismus bez omezení základních lidských svobod je nemožné.”

  z článku Začala velká válka o dálnice? (Mladá fronta Dnes, 1.4.2000)

  Martin Říman - člen ODS a bývalý ministr dopravy a spojů (127 bodů)

  “Novoroční projev prezidenta republiky snad psali pánové Patočka, Patrik, Kohák a Keller dohromady. Jejich extrémním názorům se díky těm několika minutám dostalo publicity, o kterou by jinak marně usilovali léta.”

  z článku Globalizace? Nejnovější karta sociálních inženýrů levice (Mladá fronta Dnes, 7.1.2000)

  3) Jiří Novák - pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR (127 bodů)

  “V budoucnosti je velmi pravděpodobné, že každá dědina bude mít svůj jaderný reaktor s komplexním využitím tepla i elektrické energie po celou dobu roku. Zima topení, v létě ohřev půdy, vody v koupalištích, pohon klimatizace apod.”

  z článku Temelín je možné propřekážet (Neviditelný pes, 29.5.2000)

  Slavnostní vyhlášení výsledků s derniérou divadelního přestavení s ekologickou tématikou Zelená Karkulka proběhne od 19.00 hodin v divadle Husa na provázku v Brně. Účastníci také jako obvykle snědí ropákův dort. Ankety finančně podpořila Nadace Partnerství v Brně a MŽP.

  Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2000:

  Ing. Ivan Žlábek, ředitel CHKO a Národního parku Šumava - Českobudějovický kraj (131 bodů) - za prosazení a realizaci kácení stromů v I. zónách parku, včetně hřebene Trojmezné,, za holosečnou těžbu dřeva v II. zónách, vedoucích k odlesnění výše položených částí parku a za matení veřejnosti a kontrolních orgánů (České inspekce životního prostředí) při prokázané krádeži pokácených stromů vrtulníkem z I. zóny parku Ztracená slať.

  Ing. Jiří Drda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR - ČR (126 bodů) - za výrazný podíl při zásadní změně nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který po úpravách skupiny poslanců, jež sám vedl, ztratil většinu environmentálně progresivních prvků.

  RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí ČR - Ústecký kraj, Českobudějovický kraj, Brněnský kraj (120 bodů) - za liknavý postoj vůči lobbystickým a stranickým zájmům (např. tlaku jiných ministrů) v ochraně přírody během procesu o povolování výjimky ze zákona na průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří, za podporu kácení stromů v I. zónách Národní parku Šumava, za tolerování porušování rozhodnutí nechávat dřevo z citlivých oblastí II. zóny parku na místě, když vedení parku nechalo neoprávněné odvézt toto dřevo vrtulníkem, za neúčast v diskusích a jednáních při dokončování výstavby jaderné elektrárny Temelín a jejího uvádění do zkušebního provozu a při projednávání způsobu hodnocení jejího vlivu na životní prostředí a za vyhýbání se účasti v mediálních debatách na toto téma a za pasivitu při neprosazení rozšíření CHKO Pálava o území Lanžhotska a Lednicko-valticka, které svým podpisem podpořilo přes patnáct set občanů.

  Václav Brousek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR - Plzeňský kraj (92 bodů) - za předložení návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně jako jeden ze čtyř předkladatelů (Milada Emmerová, Jaroslav Lobkowicz a Jiří Maštálka), kterým se má urychleně řešit výstavba obchvatu Plzně ve vládní variantě, přestože jeho schválení představuje nebezpečný precedens bez ohledu na již existující právní nástroje.

  Ing. Petr Masopust, konzultant firmy Bad Giesshübler Touristik a.s. - Karlovarský kraj (87 bodů) - za prosazování výstavby zábavního parku na západním okraji Doupovských hor na ploše 1.800 hektarů u obce Kyselka s kasiny, hotely, bazény, parkovišti apod., aniž byla doložena finanční reálnost záměru, její ekologická nezávadnost vůči chráněným rostlinám a živočichům a krajině zařazené do Evropské ekologické sítě EECONET.

  JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a místopředseda občanského sdružení “Dálnice” - Plzeňský kraj (79 bodů) - za zpracování návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, který předpokládá zkrácení správních lhůt pro účastníky řízení (tj. zvýšení pravděpodobnosti chyb úředníků a tedy prodloužení procesu rozhodování), směřuje k nerovnosti vlastníků nemovitostí na trase obchvatu před vlastníky v jiných částech státu (ruší ústavní princip rovnosti občanů) a narušuje vyváženost výkonné a zákonodárné moci, neboť zákonodárci se snaží zasahovat do práv moci výkonné (jde zřetelně o prvky parlamentokracie).

  Steve Hammett, generální ředitel firmy TESCO Stores - ČR (77 bodů) - za vedení politiky dvojího standardu pro české spotřebitele tím, že firma na rozdíl od své mateřské zemi Velké Británie prodávala v ČR (do listopadu 2000) dětské hračky z PVC a geneticky modifikované potraviny, přičemž již řada poboček nadnárodních firem u nás garantuje, že jejich potraviny nejsou geneticky upraveny.

  Josef Šíma, vedoucí referátu životního prostředí OkÚ v Českých Budějovicích - Českobudějovický kraj (75 bodů) - za znemožnění účasti občanských sdružení ve správních řízeních v rozporu s českými zákony tím, že ve svých stanoviscích tvrdí, že stavbou nebudou dotčena ochrana přírody a krajiny, čímž jde v řadě případů o nepravdu nebo o překročení jeho pravomocí v tom, že prý není nutné informovat sdružení o zahájení řízení - tento jeho výklad měl zhoubný vliv např. při výstavbě golfového hřiště u Hluboké nad Vltavou, výstavbě skladové haly na balenou vodu HBSW v Byňově, výstavbě megamarketu v Boršově atd.

  Jaroslav Foldyna, předseda OOV ČSSD Děčín - Ústecký kraj (49 bodů) - za prosazování výstavby megamarketu Prima v centru Děčína v Podmoklech s rizikem dalšího vzrůstu dopravy a přes nesouhlas několika občanských sdružení, místních podnikatelů a veřejnosti a za prosazování výstavby vodních stupňů Malé Březno a Prostřední Žleb v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce, kterým dojde ke zničení cenných lužních ekosystémů a k nevratnému ovlivnění příbřežních rostlin a živočichů, včetně např. chráněného bobra evropský.

  Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2000:

  Vladimír Zatloukal - náměstek ředitele Národního parku Šumava (126 bodů): ”Už jsme chtěli nastartovat přírodní procesy, když se ale objevil kůrovec...” - z přednášky na workshopu WWF o managementu Národního parku Šumava (Volary, 5.-7. června 2000)

  Jiří Fleischhans - výkonný viceprezident České nukleární společnosti a pracovník Škody Praha s. s. (109 bodů): ”Co je komu do toho, co dělá ČEZ.” (publicistický pořad Sněží, ČT2, 5.12.2000)

  Petr Masopust - konzultant firmy Bad Geisshübler Touristik a. s. (107 bodů): ”Ta krajina nemá žádnou cenu.” (názor na současný stav okolí území plánované výstavby zábavního areálu KYSELKA 2000 v Doupovských horách firmou BGT a. s.) - z článku S Kunešem je zábava (Respekt č. 45, 30.10.-5.11.2000)

  František Janouch - jaderný fyzik (70 bodů): ”... Není to samozřejmě jen otázka stavby, ale také technologie. Z hlediska této optiky je Temelín přímo božský.” - z článku Jaderná energie je méně škodlivá než kamna na uhlí (Hospodářské noviny, 23.10.2000)

  Antonín Peltrám - ministr dopravy a spojů ČR (66 bodů): ”Musí se vytvořit víc bodů, kde budou moci živočichové jinak chránění přecházet. Kolega Kužvart je to bude učit.” (komentář k prosazované povrchové trase dálnice D8 v Českém středohoří) - z článku Ve vyšším zájmu: Vláda se chystá obětovat České středohoří (Respekt č. 12, 13.-19.3.2000)

  Jiří Hanzlíček - poradce ministra průmyslu a obchodu pro ekologii (61 bodů): ”MPO podporuje ochranu životního prostředí v souladu se světovým trendem udržitelného rozvoje.” - z článku Zpátky na stromy (Právo, 8.11.2000)

  Milada Emmerová - poslankyně Poslanecké sněmovny P ČR (52 bodů): ”Vyšším ekologickým rizikem pro člověka a okolní přírodu je nestavění dálnic, silnic a obchvatů, než jejich existence a působení na okolní ovzduší a všechny živé organismy.” - z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

  Vratislav Kulhánek - předseda představenstva Škody auto a.s. (49 bodů): ”Když navíc pominu vybudované silnice, tak zkušební polygony přírodě spíše pomáhají, protože takový les je dobře obhospodařován.” (z rozhovoru o vybudování nového zkušebního polygonu pro osobní auta) - z článku Škodovky budou nadále pro cizinu českými auty (Právo, 25.5.2000)

  Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (47 bodů): ”Zákon si osvojuje právo rozhodovat o investičních záměrech, koncepcích, plánech a programech pouze z jediného hlediska, a to ochrany životního prostředí.” (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

  Zdeněk Kantořík - tiskový mluvčí Národního parku Šumava (46 bodů): ”Vykácená plocha 0,3 ha... je plocha třiceti čtverečních metrů... a asi 20 stromu.” (názor na 165 načerno vykácených a odvezených stromech v 1. zóně ochrany přírody Jezerní slať) - z článku K chybě došlo už před pěti lety (Týdeník Klatovska, 28.6.2000)

  František Laburda - revírník ze Světlíku na Českokrumlovsku (41 bodů): ”Rys je zabiják ze zábavy. Zlomí zvěři vaz a ani se jí potom nedotkne.” - z článku Škody po dravcích a šelmách bude brzy platit stát (Mladá fronta Dnes, 15.3.2000)

  Jiří Drda - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (40 bodů): ”Rozsah posuzování koncepcí je tak rozsáhlý, že se týká prakticky všeho, co projednává a schvaluje vláda a krajské řady, a mohl by tak ochromit ekonomiku a rozvoj státu.” (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, první čtení, 13.4.2000)

  Rudolf Tomíček - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (31 bodů): ”Nebudu rozebírat, jestli zákon je nebo není podle právních norem, jestli je či není právně účinný. V každém případě, pokud pomůže jen o jeden den dříve vyřešit situaci, která je v Plzni, budu pro něj hlasovat.” - z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 5.12.2000)

  Václav Brousek - poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (25 bodů): ”Chybějící obchvat přerušuje spojnici Prahy se západní částí Evropy a vážně tak narušuje image celé republiky v Evropě.” - z projevu na podporu schválení zákona o dálničním obchvatu Plzně (záznam projevu v Poslanecké sněmovně o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně, sněmovní tisk č. 758 - první čtení, 1.12.2000)

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|