Britské listy


pátek 29. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O svobodě sdělovacích prostředků, zatímco policie hledá novináře:
 • Pecinův případ vyvolává znepokojení (James Pitkin, The Prague Post) Česká televize:
 • Marešova rada jednala správně: Audit Brna potvrdil, že Rychlík a Plachý vedli kampaň proti Drahošovi (Jana Dědečková) Spojené státy:
 • Je Henry Kissinger válečný zločinec? Nepřesnosti Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové:
 • Mýty o Černobylu (David Trunec) České školství:
 • Katastrofální názory ministra školství (Petr Jánský) Na konec školního roku: rozhovor s nestorem českých učitelů:
 • „Všeckoť na světě jen na obrátku, a  život lidský jako sen...“ - hovory, naslouchání a  mlčení s Bohumilem Sedláčkem (1. část, Ivo Fencl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Marešova rada jednala správně

  Audit Brna potvrdil, že Rychlík a Plachý vedli kampaň proti Drahošovi

  Jana Dědečková

  Bývala Rada ČT pod vedením M.Mareše jednala správně, když přistupovala s rezervou ke stížnostem "umělců" Plachého a Rychlíka, kteří reprezentovali občanské sdružení Iniciativa Brno na přelomu století.

  Výsledky auditu dokazují, že proti řediteli brněnského studia Z.Drahošovi byla vedena silná diskreditační kampaň s cílem poškodit jeho i Radu ČT. Tato kampaň stále pokračuje a je vedena rovněž redakci zpravodajství na Kavčích horách, která minulý týden v hlavní zpravodajské relaci uvedla, že audit provedený v Brně potvrdil závěry zprávy kontrolní komise ČT, kterou do Brna poslal bývalý ředitel Chmelíček a na základě jejíchž výsledků byl vznesen návrh na Drahošovo odvolání. Tento návrh "nekompetentní Marešova rada" zamítla všemi hlasy.

  Zpravodajská relace minulý týden, která citovala nepravdivé závěry auditu s komentářem pana Plachého byla dezinformací a generální ředitel Balvín by měl z tohoto případu vyvodit postih zodpovědných pracovníků.

  Profesionalita některých redaktorů v ČT se opět prokázala.

  Část auditu v Brně, týkající se iniciativy Brno na přelomu století

  Důležitým předmětem forenzního šetření v TS Brno bylo stanovisko mediální skupiny iniciativa „Brno na přelomu století“ k situaci v ČT Brno adresované v říjnu 2000 radě ČT. Na základě tohoto podání proběhla v TS Brno kontrolní akce prováděná Kontrolní skupinou ČT. Vzhledem k tomu, že obsah podání jsme považovali za velmi závažný, provedli jsme vlastní vyhodnocení jednotlivých zjištění prezentovaných kontrolní skupinou. Podrobné informace k této části forenzního auditu jsou uvedeny v  Oddíle III. této zprávy. Lze však odpovědně konstatovat, že většina prezentovaných kontrolních závěrů nebyla naším forenzním auditem potvrzena. Na  základě námi zjištěných skutečností musíme dále konstatovat, že zmíněná kontrola byla dle našeho názoru provedena v některých oblastech velmi neprofesionálně, neboť:

  a. řada kontrolních závěrů uvedená ve Zprávě o provedení mimořádné kontrolní akce v TS Brno ze dne 4.12. 2000 nebyla vůbec podložena důkazními prostředky,

  b. některé v zásadě bezvýznamné skutečnosti byly interpretovány jako závažné nedostatky, přičemž skutečnosti, ve kterých mohl být i významný problém, vůbec šetřeny nebyly

  c. kontrolní skupina téměř vůbec nespolupracovala s managementem TS Brno, který byl schopen ještě před vydáním Zprávy o provedení mimořádné kontrolní akce v TS Brno ze dne 4.12. 2000 řadu zjištění vysvětlit a podložit svá tvrzení konkrétními důkazy.

  Toto naše stanovisko potvrzuje i text „Závěrečného vyjádření kontrolní skupiny ke stanovisku vedení TS Brno ke kontrolní zprávě ze dne 29.12. 2000 ze dne 9.3. 2001“, jehož obsah je ve srovnání se zprávou ze dne 4.12. 2000 podstatně kratší. Dle našeho názoru potvrzeného též vedoucím kontrolní skupiny lze tuto poslední zprávu interpretovat tak, že většina kontrolních závěrů tak, jak byly uvedeny v prvních kontrolních závěrech, se v důsledku dalších skutečností a předložených důkazních prostředků ze strany TS Brno nepotvrdily.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|