Britské listy


středa 4. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rada ČT:
 • A nemohl by za nás rozhodnout někdo jiný? (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • O auditu a o "Balvínově cenzuře" v České televizi (Jan Čulík) K nadcházejícím svátkům:
 • Život Konstantina - Cyrila: "Půjdu tam s radostí, mají-li knihy v svém jazyku." Zdraví:
 • Na infarkt umírají muži, kteří měli jako děti před narozením nedostatečnou výživu Obrana:
 • Jsem s cestovní kanceláří Fischer zcela spokojen(Pavel Kořenský) České školství:
 • Platy českých učitelů teoreticky zvýšeny, ve skutečnosti klesly (Anna Koutňáková) Český Computer World:
 • PR přichází z USA (Jindra Vavruška) Technika:
 • Holografie (Jaroslav Křepelka) Úvahy vzdáleného pozorovatele:
 • Krize České televize (Marek Houša) O Janě Dědečkové:
 • Teta Nováková v Radě ČT (Marek Houša)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O auditu a o "Balvínově cenzuře" v České televizi

  Jan Čulík

 • "Do České televize se vrací cenzura"? Po odstranění drobných pravopisných a gramatických chyb jsme publikovali "otevřený dopis redakce publicistiky ČT", v němž si podepsaní Jan Tobiáš a Martin Schmarz stěžují na generálního ředitele Balvína a ředitele zpravodajství Honyse, že "zcenzurovali" pořad Tady a teď, zabývající se auditem České televize. Nehodláme znovu hodnotit, zda bylo Balvínovo rozhodnutí správné (už jsme napsali, že i veřejnoprávní Česká televize má povinnost se zabývat svou vlastní interní situací, ovšem zcela nestranně, jako by šlo o úplně jiný, cizí podnik, a poukázali jsme na to, že členové redakcí zpravodajství a publicistiky dávno ztratili v tomto smyslu důvěryhodnost a nestranný pořad nejsou vyrobit schopni). Je ovšem zjevné (je to legrační, protože se to přesně dalo očekávat), že se Balvínova rozhodnutí zrušit vysílání pořadu Tady a teď pokoušejí "televizní vzbouřenci" manipulativním způsobem využít co nejefektivněji ve své věci: budou zase organizovat demonstrace na Václavském náměstí za "svobodu projevu"? Farizejsky působí jejich tvrzení v dokumentu, když píší "My zaměstnanci České televize včetně generálního ředitele nemůžeme s čistým svědomím pobírat své platy, na které nám přispívají občané, a zároveň mlžit kolem způsobu, jakým ČT vynakládá peníze koncesionářů." - To zní tedy opravdu přesvědčivě od pracovníků instituce, od níž se Britské listy už půl roku bezvýsledně snaží zjistit informace např. o nákladech jednotlivých pořadů, včetně pořadů redakcí publicistiky a zpravodajství. Autoři "otevřeného dopisu" se dále odvolávají "na praxi veřejnoprávních médií v zemích Evropské unie, které se řídí desetiletími odzkoušenými pravidly". - Rádi bychom pánům Tobiášovi a Schmarzovi položili otázku, co by si asi veřejnoprávní média Evropské unie na základě těchto odzkoušených pravidel pomyslela o střetu zájmů, k němuž došlo, když reportáž o auditu ČT, která je - i podle jejich dopisu - hlavně kritická vůči řediteli brněnského studia Drahošovi, pro pořad Tady a Teď natáčela Markéta Dobiášová, kterou ředitel Drahoš z brněnské televize vyhodil - myslí si pánové Tobiáš a Schmarz, že bylo rozumné redakční rozhodnutí pověřit paní Dobiášovou právě touto prací, že nejde o střet zájmů a že reportáž bude vnímána jako nestranná? :)

  Pochybné je i tvrzení v otevřeném dopise, že "zpravodajství a publicistika vyšly z auditu bez závad". To je odvážný výrok, vzhledem k velkému množství výhrad, které k celému auditu o ČT publikovala firma PriceWaterhouseCoopers. Vyplývá z nich, co je o ČT dávno známo - že totiž chybějí základní kontrolní struktury pro finanční toky uvnitř ČT i směrem ven. Citujeme z těchto vážných výhrad, z nichž vyplývá, že audit nemohl být proveden řádně, jen některé:

  [Audit byl proveden pouze] "na základě dostupných informací. Vzhledem k tomu, že v zadání naší práce byla stanovena povinnost přezkoumat rozsáhlé časové období, bylo šetření v určitých oblastech omezeno. Nemohli jsme se setkat se všemi pracovníky, s nimiž jsme chtěli projednat určité okolnosti týkající se našeho šetření. Z tohoto důvodu se nám v některých případech nepodařilo získat dostatečné informace, které by nám umožnily formulovat jednoznačné závěry. Rozsah naší práce byl rovněž omezen nedostupností některých dokumentů, které jsme požadovali. Většina dokumentace z období před roku 1996 byla skartována. Šetření pro období před rokem 1996 byla z tohoto důvodu značně omezená. Některé požadované dokumenty nebyly nalezeny. V případě některých transakcí jsme nebyli schopni potvrdit informace, které nám byly poskytnuty zaměstnanci ČT pouze v ústní podobě. Nemusely být identifikovány všechny případy podvodného jednání či zpronevěr. Naše šetření bylo závislé na dostupnosti informací poskytnutých ČT. Nekontaktovali jsme externí dodavatele či osoby mimo zaměstnance ČT a neprováděli prověrky účetních záznamů společností mimo ČT. Je možné, že uvedené procedury by vyústily v identifikaci problémů či zpronevěry, které jsme (...) nezjistili. - Doporučujeme, aby v případě, kdy je nezbytné využívat spřízněné strany jako dodavatele ČT, byly vytvořeny vnitřní kontrolní mechanismy minimalizující riziko nekalých praktik. Vnitřní směrnice ČT by měly zaručovat, aby v průběhu poptávkového řízení deklarovali zaměstnanci ČT účastnící se poptávkového řízení jakoukoliv vazbu na oslovené dodavatele. Tito zaměstnanci by měli být z poptávkového procesu vyřazeni. (Atd.) - Nepřítomnost formálních pravidel v procesu nákupu (např. postupy pro provádění poptávkových řízení) zvyšuje riziko, že by v ČT mohlo v budoucnosti docházet k zpronevěře nebo jiným nekalým praktikám. (...) U značného počtu transakcí jsme nebyli schopni určit důvod výběru vítězného dodavatele. Nepřítomnost formálních postů znamená, že v ČT existuje prostor pro potenciální zmanipulování výběrových řízení. (...) Výroba pořadů - současný kontrolní systém neumožňuje dostatečnou kontrolu nákladů." (Atd.)

  Úsměvné je také tvrzení, že se "zakázaná" reportáž Tady a Teď "souhrnně věnuje" výsledkům forenzního auditu ve studiích v Praze, v Brně a v Ostravě. Jak známo, pořady Tady a teď nebývají delší než cca 6 minut. Tu "souhrnnou analýzu" tohoto složitého a závažného textu, který by spíše měl být odrazovým můstkem k diskusi, proč nebylo možno provést řádný audit, na tak malém prostoru bych skutečně rád viděl. (Pro informaci: za pět minut lze přečíst nahlas pouhých cca šest set slov textu, tedy přibližně glosu této délky!)


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|