Britské listy


čtvrtek 12. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Lidská práva:
 • Amnesty International: Na Slovensku zemřel romský muž ve vězení - znovu požadujeme rozhodné vládní kroky Prohlášení Syndikátu novinářů ČR ke stížnosti redaktorů publicistiky České televize na cenzuru:
 • ČT musí o sobě informovat nestranně a objektivně, jako by šlo o jakýkoliv jiný podnik Neseriózní podnikání firmy Oracle:
 • Jak ždímat zákazníka (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Neomezený přístup ke katastru nemovitostí o ochrana osobních údajů (Karel Neuwirt) Filmový festival v Karlových Varech, chaos a Václav Havel:
 • Kvůli prezidentu Havlovi pořadatelé nikoho nevyhazovali (Petr Jánský)
 • Prezident nikomu žádná místa nebral (Ladislav Špaček) Případ Majida Majeda:
 • Prezidentská kancelář Majidovi chtěla pomoci alespoň radou (Ladislav Špaček) A už je to tady (zas):
 • Jak mě perlustrovala policie (Jindřich Pilař) Reakce:
 • Veřejnoprávní noviny? (Jindra Vavruška) Proč Jana Křesadla vyhodili z nemocnice:
 • O neumětelském spiknutí provinčních anglických psychiatrů (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neomezený přístup ke katastru nemovitostí o ochrana osobních údajů

  Karel Neuwirt

  Štěpán Kotrba ve své poznámce kritizuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za jeho snahu omezit některé funkce internetové verze katastru nemovitostí. Otevřel vcelku zajímavou a věcnou diskusi. Avšak teprve následný komentář Tomáše Peciny mne přesvědčil o tom, že ani Britským listům není jasné, co je to ochrana osobních údajů. Závěr obou autorů totiž směřuje k tomu, že ÚOOÚ svou aktivitou v této věci chrání podvodníky a kšeftaře provádějící nejrůznější nelegální majetkové přesuny. A zatímco ti majetní se vždy dostanou k potřebným informacím, ti chudí si mohli informace opatřit v internetové verzi katastru nemovitostí. Jenže ÚOOÚ (přímo spjat s opoziční smlouvou!) tomu brání, a tak podvody v oblasti nemovitostí mohou (za jeho přímé podpory) utěšeně pokračovat. Pracující lid tak nebude moci kontrolovat kdo, co a jak nabyl a kolik má ten či onen "šikula" nakradených peněz uložených v nemovitostech. Nebude tak moci vzniknout "majetková domobrana", která by vše (tedy i zákon) vzala do svých rukou.

  Kde to žijeme (či chceme žít), pane Pecino ? Kde je právo a jeho respektování, kde jsou lidská práva a ochrana soukromí ? Pan Pecina obviňuje ÚOOÚ, že "musel velice překroutit zákon o ochraně osobních údajů, aby vůbec mohl s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním jednat o omezení přístupu ke katastru".

  Nelze slovně vyvrátit všechna obvinění či pochybnosti. U některých musí s očistou pomoci jedině čas a další činnost ÚOOÚ. Některá obvinění lze vyvrátit jednoduše tím, že se položí vedle sebe dva zákony - č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a najde se pozorný čtenář, prahnoucí po objektivním posudku. Onen čtenář by zjistil, že zákon č. 101/2000 Sb. je vůči zákonu č. 344/1992 Sb. zákonem obecným, a že tedy ustanovení o ochraně osobních údajů uvedená ve speciálním zákoně (tj. v katastrálním zákoně) mají přednost před úpravou obecnou - ovšem pokud taková ustanovení speciální zákon vůbec obsahuje. Pokud ne, pak platí zákon obecný (tedy o ochraně osobních údajů).

  Onen pozorný čtenář zjistí, že katastrální zákon se ochranou osobních údajů vedených v registru vůbec nezabývá. Dále zjistí, že se zde vůbec nehovoří o tom, které osobní údaje o "vlastnících a jiných oprávněných" katastr vlastně obsahuje. Rozsah zpracovávaných osobních údajů tento zákon nestanoví, avšak obecný to požaduje.

  Jak už sám název naznačuje, jedná se o katastr nemovitostí, nikoliv katastr vlastníků. § 1 odst. 2 říká, že "Katastr je soubor údajů o nemovitostech ...". Lze tedy k určené nemovitosti zjistit všechny vlastníky. Ale zákon nestanoví, že k jednomu vlastníkovi lze zjišťovat všechny nemovitosti.

  Je tedy rozhodně o čem jednat, aniž by se zákon o ochraně osobních údajů jakkoliv překrucoval.

  A argument, že "bohatí si informace vždy pořídí, zatímco chudí si je mohou opatřit jen pomocí internetu", je nepřípadný. K čemu je jednomu každému občanovi komplexní informace o nemovitostech jeho souseda ? Ale možná že ten, který touží mít k dispozici přehled nemovitostí, se pak bude zajímat o bankovní konta. Zveřejněme tedy všechna bankovní konta! Pak začne pochybovat, zda onen soused je vůbec zdravotně způsobilý takový majetek obhospodařovat. Zveřejněme tedy zdravotnickou dokumentaci! S takovými úvahami se, bohužel, občas setkávám. Vždy jsou opředeny květnatými argumenty, které mají budit zdání potřebnosti, proč mají být údaje o druhých monitorovány. Jenomže když o tom, jaké osobní údaje a kterých občanů mají být zveřejňovány, rozhodují pseudoargumenty, bez jakékoliv právní opory, bez vytvoření legislativních pravidel, je to špatné: Znamená to devalvaci funkce práva ve společnosti. Takové přístupy a názory jsou velmi nebezpečené. Vzpomeňte si, vážené Britské listy, na případ zveřejnění evidence pedofilů v Anglii. Ale napadá mě: Nezdá se vám snad náhodou, že neomezeným přístupem do katastru nemovitostí by získala investigativní žurnalistika? Přátelé, kam vás vede slepá vášeň!

  Brát právo do vlastních rukou je vždycky začátkem konce právního státu.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|