Britské listy


pátek 13. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Katastr nemovitostí na internetu:
 • Zmatek v mysli předsedy ÚOOÚ (Tomáš Pecina) Média:
 • Reakce redakce zpravodajství ČT na chat s Jiřím Balvínem (Marek Wollner, Petr Závozda, poznámka TP)
 • Britské televizní stanice odmítají poskytnout policii své videozáznamy pouličních nepokojů Americký helsinský výbor píše Václavu Havlovi:
 • Novým návrhem zákona omezuje Česká republika práva církví Velká Británie:
 • Roste počet stížností ohledně ochrany osobních údajů TV Nova:
 • Jaká moc stojí za Vladmírem Železným? (Vlastimil Čich) Olympijské hry:
 • Čína čeká na zázrak (Markéta Mezlíková-Moore) České školství:
 • Jak je to s platy českých učitelů (Alexander Moroz) Hyde Park:
 • Vážený pane Pinkavo! (Vlastimil Petříček) Fotoreportáž:
 • Svět z ptačí perspektivy (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Katastr nemovitostí na internetu

  Zmatek v mysli předsedy ÚOOÚ

  Tomáš Pecina

  V replice do diskuse o (ne)zveřejnění katastru nemovitostí na internetu hájí předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Karel Neuwirt právo vlastníka na ochranu svého soukromí způsobem, který, obávám se, nesvědčí o příliš dobrém pochopení historických a politických konotací dané otázky ani o přesné orientaci v právních aspektech ochrany osobních údajů.

  Zatímco všeobecná právní úprava (lex generalis) stanoví, že každý má právo na ochranu informací o své osobě, včetně údajů o majetkových poměrech, lex specialis tento princip ruší v případech, kdy je v zájmu společnosti potřeba, aby informace o vlastnictví byly veřejné: týká se to, jak bylo v diskusi zmíněno, zejména vlastnictví nemovitostí a podílů v neanonymních (neakciových) obchodních společnostech.

  Tradice veřejné přístupnosti těchto záznamů sahá hluboko do středověku; tzv. české zemské desky, vlastně soudní archív obsahující mj. pozemkové knihy, jsou vedeny od 13. století, a to, s výjimkou roku 1541, kdy byly všechny svazky až na jeden zničeny při požáru, kontinuálně, a - což je důležité - veřejně. Zprvu byly zemské desky přístupné pouze při zasedání zemského soudu (jenž byl pro tyto registry knihovním soudem), později byly záznamy z pozemkových knih (s výjimkou sbírky listin, kde se vyžadovalo prokázání právního zájmu) zpřístupňovány na požádání každému.

  Je proto hrubou demagogií tvrdit, že občan má právo na ochranu údajů o svém nemovitém majetku, neboť každý, kdo takový majetek nabývá, musí počítat s tím, že informace o jeho vlastnictví je jednou provždy zapsána do veřejného registru.

  Problém, zda umožnit libovolný, neomezený přístup k údajům, jak to dovolují moderní technické prostředky, má s ochranou osobních údajů málo společného: Neuwirtův úřad se může oprávněně zajímat o to, nejsou-li evidovány údaje nad rámec zákona a jsou-li údaje, které mají být neveřejné (katastr nemovitostí však žádné takové neobsahuje), dostatečně zabezpečeny před zneužitím, nikoli však o způsob, jak jsou zpřístupněny údaje ze zákona veřejné.

  Proto zcela po právu tvrdím, že už samotné jednání s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním vyžadovalo, aby ÚOOÚ překroutil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  Per analogiam bychom se totiž mohli dočkat dne, kdy Úřad zakáže vystavovat na internetu autorské rejstříky papírových novin s poukazem na to, že každý novinář má oprávněný zájem na tom, aby nebylo zveřejňováno, jaké články psal v té které době - když článek ke zveřejnění poskytl, nedal přirozeně souhlas k jinému užití než k otištění článku v daném čísle a k přístupu k textu pouze z jeho kontextu.

  Zcela jinak se věc jeví v politické rovině; když se kolega Kotrba přede mnou poprvé zmínil o možnosti, že by katastr nemovitostí byl zpřístupněn ve stejném režimu jako obchodní rejstřík, označil jsem nápad za ryzí populismus. Česká republika není standardní demokracií a nelze očekávat, že by vládnoucí elity daly souhlas k odtajnění vlastníků nemovitého majetku, přestože jsou tyto údaje ze zákona veřejné. Zveřejnění obchodního rejstříku bylo ojedinělou chybou, systémovým lapsem, jaký se v politicky konsolidované České republice opakovat nemůže a zcela jistě ani nebude.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|