Britské listy


pondělí 30. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K sobotnímu Volejte řediteli:
 • Král a já (Fabiano Golgo) Česká televize:
 • Jak to bylo s reportáží Samka a Novákové (Petr Vrabec)
 • Nejsem zkorumpovaný (Martin Mrnka) Nedávná historie:
 • O azyl nežádají jen Romové (Petr Jánský) Vzpomínka na domov:
 • Jak se žije dětem v Iráku (Majid Majed) Ochrana osobních údajů:
 • Úřad pro ochranu osobních údajů nebude diskutovat s veřejností (Hana Štěpánková) Rasismus a imigrace:
 • Stateční bojovníci proti rasismu a za státní suverenitu (Martin Stín)
 • O podivných praktikách britských imigračních úředníků "za totality" (Zdeněk Slanina)
 • O situaci českých pracovníků v Německu (Pavel Jánský)
 • Letím do Anglie - pustí mě? (Václav Pinkava) Reakce:
 • Proti týrání: plakáty versus vyhlášky (Jan Hurych)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpověď mluvčí ÚOOÚ

  Úřad pro ochranu osobních údajů nebude diskutovat s veřejností

  Hana Štěpánková

  Vážený pan dr. Václav Žák,
  šéfredaktor časopisu Listy
  c/o Britské listy

  Praha 27. 7. 2001

  Vážený pane šéfredaktore,
  odborné a oficiální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k Vašim názorům, zveřejněným v BL 24. 7., bude obsahovat odpověď RNDr. Karla Neuwirta, předsedy Úřadu, která bude doručena k Vašim rukám.

  Nicméně, protože mě v úvodu svého příspěvku v Britských listech oslovujete a svěřujete se se svým zděšením, přiznám i já Vám, že jste také v odborných pracovnících Úřadu a ve mně osobně vyvolal úlek: ale Vaše premisa, že "Vlastnictví je veřejným statkem", doufejme, může vzbudit jen falešný poplach a nemáte voláním po naplnění jejích důsledků na mysli prolomení hranice znárodnění (?). Snad pouze vycházíte z nějakého "ducha zákonů", který je velmi specifický a všeobecně neznámý. Těžko totiž najít oporu pro tuto Vaši myšlenku v jakémkoli pojetí práva.

  S pozdravem
  Hana Štěpánková,
  tisková mluvčí ÚOOÚ

  PS: Zároveň si dovoluji touto cestou vysvětlit nejen TP pojetí webových stránek ÚOOÚ: Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou konstruovány jako informativní komunikační prostředek, jehož prostřednictvím mj. často dává Úřad k dispozici širší veřejnosti nikoli zjevené pravdy, ale zobecňující odpověď na množství dotazů, na něž v první instanci odpovídají pracovníci Úřadu individuálně. (Dodám ještě, že velmi mnoha dotazů: Jen oddělením styku s veřejností například za měsíc duben a květen prošlo na dvě stovky dopisů).

  K výměně názorů může posloužit občasně organizovaný „chat“ (viz např. jobs.cz 15.3. 2001) Důvod je velmi prostý: Na vedení kontinuální debaty není Úřad vůbec vybaven, a je zřejmé, že ani až bude dobudován, tomu nebude jinak. S  posláním permanentního diskutování totiž nebyl - jakožto dozorový úřad, který má dbát na dodržování zákona o osobních údajích - ani založen, ani projektován. To ovšem nevylučuje snahu po maximální otevřenosti vůči veřejnosti, respekt vůči jejím potřebám. Webové stránky ÚOOÚ se tomu snaží bez jakéhokoliv humbuku sloužit.

  Poznámka TP: To je, obávám se, velmi nepovedená a zbrklá reakce. Václav Žák se vyjádřil nejasně, patrně vinou překlepu nebo zkratkovitého uvažování, ale smysl toho, co napsal, je jasný: informace o vlastnictví, minimálně o určitých jeho formách, je ze zákona veřejná a pokoušet se tyto údaje znepřístupnit pod pláštíkem ochrany osobních údajů je pokrytecké a pro stav společnosti zhoubné.

  Jsem přesvědčen, že předseda ÚOOÚ Karel Neuwirt není fachidiot, podstatu problému i jeho politické souvislosti velmi dobře chápe a to, jak jedná, znamená jen tolik, že se nerozhoduje o vlastní vůli, nýbrž plní politický příkaz; jak jsem hypotetizoval ve svém nedávném článku, na jeho splnění bylo patrně vázáno již jeho jmenování do funkce. Za takových okolností je jasné, proč nemá smysl vést na stránkách ÚOOÚ ani jinde odbornou diskusi, nicméně znovu opakuji, že důsledky Neuwirtova rozhodnutí omezit přístup veřejnosti k veřejnému katastru nemovitostí mají daleko větší význam, než jim připisují většinová média.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|