Britské listy


čtvrtek 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K auditu v České televizi:
 • Co by nyní měla udělat Rada České televize (Jana Dědečková) Jak česká vláda nepomáhá českým studentům v zahraničí:
 • Proč se mám pořád omlouvat, že jsem se narodil jako Čech? (Zdeněk Jeřábek) Stížnost britskému poslanci:
 • Interpelujte ministra vnitra a ministra zahraničí ve věci rasistických imigračních kontrol v Ruzyni (Jan Čulík) Pokus o zamyšlení:
 • Český rasismus vůči Romům v okurkové sezóně 2001 (Jan Kyncl) AIDS:
 • Rizikem pro lidi ve Spojených státech je množství lidí s virem HIV, kteří nebyli identifikováni
 • V Jihoafrické republice je AIDS tak absurdní, až je to k smíchu Reakce:
 • Jana Dědečková mi chce dávat lekce? To snad ne! (Fabiano Golgo) TV Nova:
 • Naivní pokus pana Donatha o interpretaci prohraného soudu aneb prozíravost českých médií (Martin Chalupský, CET 21, pozn. JČ, TP)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Reakce:

  Naivní pokus pana Donatha o interpretaci prohraného soudu aneb prozíravost českých médií

  Na včerejší
  zprávu z dílny pana Donatha mě upozornil redaktor ČTK. Přirozeně se pídil po mé reakci, tedy reakci protistrany. Ve chvíli, kdy sám zjistil, že agentura DBM, která pracuje pro ČNTS/CME, se pokouší znovu interpretovat rozsudek, který byl pravomocně vynesen už 27. června, zatelefonoval a sdělil mi, že tuto zprávu nebude ČTK zpracovávat ani zveřejňovat.

  Musím říci, že jsem reagoval překvapeně, protože pravidelně jsou veškeré zprávy týkající se sporů Dr. Železného a TV Nova publikovány. Informoval mě, že si věci zjistil podle archivu. Předvedl profesionální přístup a nesedl na lep pouze jedné PR agentuře.

  Vzhledem k tomu, že žádné z médií zprávu pana Donatha nepřevzalo, nepokládal jsem za nutné znovu veřejně publikovat výsledky soudu, tak jako jsem to učinil už v den rozhodnutí. Ráno jsem však nalezl zprávu DBM na Britských listech a na Světě Namodro.

  Proto pár vět na vysvětlenou: Komentování rozsudku měsíc a půl po jeho vynesení je nevídané. Nemám pro to jiné vysvětlení než, že se jedná o naivní pokus pana Donatha o novou interpretaci rozsudku Městského soudu v Praze, který jeho klient (ČNTS/CME) prohrál. Zveřejnění zprávy, která má úmyslně navodit dojem, že naopak soud prohrál V. Železný, je ukázkou těžké PR manipulace. Tu si pan Donath nedovolil v den vynesení jasného rozsudku.

  Pro upřesnění: Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 z ledna letošního roku, který rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru Dr. Vladimíra Železného společností ČNTS je neplatné. Proti rozhodnutí Městského soudu z 27. června 2001 není odvolání.

  Okamžité zrušení pracovního poměru V. Železnému ze strany ČNTS dne 19. 4. 1999 bylo meritem sporu a to také označil soud za neplatné. Pokud se jedná o náhradu ušlého výdělku pro V. Železného, tak tato otázka bude teprve posuzována Obvodním soudem pro Prahu 1. Není tedy možné, aby pan Donath už dnes veřejně tvrdil, že V. Železný se nemůže domáhat příslušné náhrady. Je to klasická ukázka předjímání soudního rozhodnutí, které nepřevzala, kromě internetových, žádná česká média.

  Martin Chalupský
  mluvčí CET 21
  agentura CEPRA, a.s.

  Poznámka JČ: Do každodenních žabomyších PR sporů znesvářených agentur nevidíme a ani nás příliš nezajímají, ale kdy zaplatí Vladimír Železný miliardu korun společnosti CME, jak to požaduje verdikt mezinárodní arbitráže?

  Poznámka TP: To my si zase nenecháme tak snadno věšet bulíky na nos. V rozsudku, publikovaném ve Světě Namodro, se píše:

  Jestliže tedy mezi účastníky nevznikl pracovní poměr, nemohl být ani platně zrušován podle ustanovení zákoníku práce. Takový úkon je třeba považovat za absolutně neplatný a lze připustit naléhavý právní zájem žalobce na určení této neplatnosti ve smyslu ust. § 80 písm. c) o. s. ř., aniž by bylo třeba odkazovat na ust. § 64 zák. práce.

  ...

  Odvolací soud se tedy přikládní k názoru, že nevznikl-li pracovně-právní vztah mezi žalobcem [V. Železným] a žalovanou [ČNTS, spol. s r. o.], nelze jej ani platně zrušit, a že na určení neplatnosti má žalobce naléhavý právní zájem. Proto podle § 219 o. s. ř. napadený rozsudek jako správný potvrdil, i když ze zcela jiných důvodů, než rozhodl soud prvního stupně.

  Jsme sice toho názoru, že existuje-li pravomocný rozhodčí nález, podle kterého je jedna strana povinna zaplatit druhé cca. jednu miliardu korun, je spor o platnost Železného výpovědi disputací o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly, avšak výrok soudu, že zrušení pracovního poměru V. Železného bylo neplatné, protože takový pracovní poměr nikdy neexistoval, může za Železného úspěch označit jen velmi přitroublý, eventuálně podplacený novinář (těším se na dnešní Právo a na článek Jany Perglerové - snad mě nezklame).

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|