Britské listy


pondělí 3. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Proč by byl Petr Sládeček vynikajícím ředitelem ČT, ale proč pro něho bude lepší, když konkurs nevyhraje (Jan Čulík)
 • Úkol zachránit ČT je nesplnitelný a Sládeček by se jím neměl diskreditovat (Tomáš Pecina)
 • ČT by "nebyla proti Čulíkovi jako moderátorovi" (Fabiano Golgo) Vladimíru Železnému:
 • Omezení rychlosti na silnicích zachraňuje lidské životy Drastické svědectví:
 • Jak jsem byl u potratu. Umělé přerušení těhotenství - ta nejpřirozenější věc na světě? (Fabiano Golgo) Britský rasismus a svědectví londýnského překladatele:
 • Všichni Romové, které v Londýně znám, se tu ocitli na základě velkého stresu (Dominik Lukeš) Polemika:
 • Pecina v překvapivém objetí s Rumlem (Petr Štěpánek, RRTV) Reakce:
 • Tomáši Pecinovi: Není pravda, že v ČR "nic nefunguje" (Tomáš Bím) Polemika:
 • Kterak se Josef Fronek staví v balkánském konfliktu ostře na stranu Slovanů (Josef Fronek) Protest:
 • Pan Haičman (v zájmu tolerance?) „nemluví pravdu“ (Vlastimil Petříček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč by byl Petr Sládeček vynikajícím ředitelem ČT, ale proč pro něho bude lepší, když konkurs nevyhraje

  Jan Čulík

  Musím přiznat po několikahodinovém sobotním rozhovoru s Petrem Sládečkem, že na mě udělal velký dojem. Je to skutečný profesionál s širokým rozhledem. Zdá se mi, že má Petr Sládeček do určité míry idealistický pocit povinnosti vůči českému společenství v rámci veřejné služby, ale tento jeho postoj nepůsobí násilně, agresivně ani mentorsky. Sládeček prostě nabízí českému prostředí, z něhož vyšel, po tříleté zahraniční zkušenosti, v zájmu dobré věci vysokou profesionalitu a široký rozhled takové úrovně, jaká se v ČR normálně dnes nevyskytuje. Taky myslím, že umí dobře jednat s lidmi.

  Zdá se mi ale zároveň, že pokud tuto jeho nabídku české společenství prostřednictvím Rady ČT nepřijme, nijak ho to nevyvede z míry. Bude si dělat svoje, popřípadě přijme jednu ze zajímavých pracovních nabídek v televizním průmyslu, které má ze zahraničí. Osobně jsem přesvědčen, že by to bylo pro něho bylo zajímavější a více uspokojující než bojovat vyčerpávající donkichotské bitvy s omezenci, bránícími neměnný étos postkomunistického kolosu České televize. Zaujalo mě, že Sládeček nechce a nepotřebuje dělat v ČT kariéru: na funkci ředitele ČT mu z hlediska osobní kariéry nezáleží, neboť má profesionální možnosti v zahraničí. Aby nebylo mýlky: nic výše uvedeného Petr Sládeček takto otevřeně neřekl: vysuzuji to sám z celkového směru a obsahu našeho delšího rozhovoru.

  U Petra Sládečka na mě především udělala dojem jeho profesionalita v oblasti televizního průmyslu i v oblasti manažerské praxe, kde má, jak se zdá, dosti podstatné teoretické i praktické znalosti. Od všech svých podřízených by zřejmě požadoval absolutní, neúplatnou profesionalitu. Má předvídavost a cit pro strategický rozvoj - je schopen, jak se to běžně děje v západních institucích, vypracovat plán strategického rozvoje ČT na několik let dopředu a definovat, co vlastně by měla Česká televize v rámci svého veřejnoprávního úkolu v české společnosti dělat. Takovýto projekt, jasně definující její práci, pokud vím Česká televize za žádného ředitele nikdy neměla.

  Tím, že Sládeček dokáže předvídat a připravovat i struktury pro budoucnost, se ovšem v  české společnosti, která žije čistě pro přítomnost a nepředvídá nic, vystaví obvinění ze "snílkovství". (Kolikrát jste četli nedávno v českých novinách, v jaké situaci bude ČR v letech 2006, 2008, 2010 a co se pro to dělá dnes?)

  Sládeček má, zdá se mi, značné schopnosti empatie - je schopen pohlížet na problém i z hlediska svého protivníka, umí uznat jeho názor, jedná slušně a nechce nikomu působit osobní škodu. Kromě toho se s mnoha lidmi v nynější České televizi relativně dobře zná. Zdálo by se tedy, že by mohl plodně vyjednávat i se vzbouřenci.

  Přesto se domnívám, že všechny tyto vlastnosti jsou v České televizi v ředitelské funkci asi neuplatnitelné: ani ta nejvyšší míra empatie mu nebude stačit, když mu budou vzbouřenci mlátit do stolu a tvrdit, že se všechno v ČT bude i nadále dělat tak, jak se to dělalo dosud, a k žádným, personálním ani jiným změnám prostě nedojde, a basta.

  Inteligentní a schopný člověk jeho kalibru by se asi neměl snižovat k funkci ředitele České televize a domníváme se, že v dlouhodobější perspektivě bude pro Sládečka z osobního hlediska lepší, aby konkurs na ředitele ČT nevyhrál. Z osobních sympatií mu přejeme, aby raději odešel do zahraničí a věnoval se profesionální televizní práci.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|