Britské listy


pondělí 3. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Proč by byl Petr Sládeček vynikajícím ředitelem ČT, ale proč pro něho bude lepší, když konkurs nevyhraje (Jan Čulík)
 • Úkol zachránit ČT je nesplnitelný a Sládeček by se jím neměl diskreditovat (Tomáš Pecina)
 • ČT by "nebyla proti Čulíkovi jako moderátorovi" (Fabiano Golgo) Vladimíru Železnému:
 • Omezení rychlosti na silnicích zachraňuje lidské životy Drastické svědectví:
 • Jak jsem byl u potratu. Umělé přerušení těhotenství - ta nejpřirozenější věc na světě? (Fabiano Golgo) Britský rasismus a svědectví londýnského překladatele:
 • Všichni Romové, které v Londýně znám, se tu ocitli na základě velkého stresu (Dominik Lukeš) Polemika:
 • Pecina v překvapivém objetí s Rumlem (Petr Štěpánek, RRTV) Reakce:
 • Tomáši Pecinovi: Není pravda, že v ČR "nic nefunguje" (Tomáš Bím) Polemika:
 • Kterak se Josef Fronek staví v balkánském konfliktu ostře na stranu Slovanů (Josef Fronek) Protest:
 • Pan Haičman (v zájmu tolerance?) „nemluví pravdu“ (Vlastimil Petříček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Není pravda, že v ČR "nic nefunguje"

  Tomáš Bím

  Se zájmem jsem si přečetl názory pana Jírovce na zveřejnění části Jitčina deníku. V mnoha ohledech s jeho pohledem souhlasím a o to více mě popudila reakce Tomáše Peciny na tento jeho příspěvek, kde mj.říká: "…jestli zvolí návrat do České republiky, kde nic nefunguje.." Fascinuje mě, jak se někdo vědomě může dopustit takového zevšeobecnění poměrů v zemi, kde žije a tudíž musí zažívat denně na vlastní kůži, že kdyby NIC NEFUNGOVALO, tak by patrně již nebyl mezi živými, protože by nejspíše ze všeho nejdříve zemřel hladem a žízní, protože by si nedokázal obstarat potravu způsobem, jak je zvyklí (nevím, jaký je lovec, ale počítám, že instinkty lovce již jeho organismus nevládne).

  Nechci zde parafrázovat jen toto jeho fatální zevšeobecnění, které se mě osobně dotklo, protože tím staví většinu Čechů do pozice neschopných primitivů masochisticky se vyžívajících ve své otrocké závislosti na státním dobrodiní, činěného jeho představiteli patrně jen jako nutnou službu udržující tuto nemyslící masu při životě za účelem kořistění z její otrocké práce v jejich prospěch a na jejich latifundiích.

  Rad bych naopak probral, jak chudák pan Pecina trpí v tomto systému, neb jak se zdá , větší část dne tráví neustálými diskusemi se státními úředníky, má nadstandardní vztahy s českou poštou, je permanentně za účelem perlustrace obtěžován českou policií a  jak se zdá, nadnárodní peněžní ústavy, globálně více či méně spolehlivě fungující po celém světe, právě jeho, zde v  České republice nemístným způsobem obtěžují při agendě, kterou denně podstupuje na různých místech naší planety miliardy lidí, a co já vím, ještě nikdo zhnusen neschopností bankovních úředníků, se nerozhodl kvůli tomu osídlit jinou planetu naší galaxie.

  Teď bych rád řekl něco osobě. Je to zároveň reakce na názor pana Paříka, který mi ve svém příspěvku mj.radí utéci z Čech, dokládaje to několika neblahými zkušenostmi, které zde konkrétně zmiňuje.

  Takže za PRVÉ, byl jsem okraden prodavači v mnoha zemích světa, a nejsem tím stigmatizován natolik, abych na tomto vystavěl svůj odsudek, že se v té zemi díku tomu nedá žit, či snad tvrdil jako Tomáš Pecina, "že zde nic nefunguje".

  ZA DRUHÉ - Ačkoli jsem na vysokou školu, která se mi v době mé plnoletosti zdála být zajímavou, nebyl přijat, po cca 10 letech mé praxe v "pracovním procesu" jsem dosáhl zajímavého postavení a nadstandardního platu, takže patrně na rozdíl od pana Paříka mam již 2 děti. Dodávám, že je mi 30 let, plnoletosti jsem dosáhl v onom "památném" roku 1989, takže jsem byl účasten "budování kapitalismu" u nás v Čechách, takže většině lidí bude jasné, že vím, co zde funguje více a co méně a co vůbec ne. Svoji kariéru jsem vybudoval coby zaměstnanec pobírající mzdu, a všechny svá místa jsem nalezl na inzerát, takže ne zásluhou vlivného tatínka, o čemž by mohl člověk vidící poměry v České republice tak, že nelze poctivou prací zbohatnout resp.žít si ve hmotném standardu, v jakém žije na západě řekněme "vyšší střední třída" (promiňte, že jsem pro lepší vyjádření svého zařazení ve společnosti užil termínu používaným v souvislosti s řazením automobilu, dle jejich komfortu ), s úspěchem pochybovat. Takže udělal bych dobře kdybych ve 20 letech utekl ze země na západ?? Myslím, že ne. A proto bych radil mladým zamyslet se nad tím, jestli jet na dobrodružný výlet, třeba spojený s "hledáním autenticity", užívajíc si volnosti v bezpečné vzdálenosti od zraku rodičů, a ne bezhlavě utíkat jako chudáci běženci odněkud z Afganistánu a nedal bych tedy na radu pana Paříka.

  Za TŘETÍ-Panu Pecinovi to bude asi připadat nemožné, ale na sociálním úřadě jsem nikdy nebyl, a pevně věřím, nikdy v životě nebudu muset zajít. Na finančním úřadě jsem také ještě v životě nebyl a počítám, že mi to nějaký rok vydrží (život zaměstnance je pro mne zatím přitažlivější nežli život podnikatele, navíc zatím "nese" vcelku nadočekávání dobře). U soudu jsem v životě také nebyl (a věřím, že mimo to nebudu potřebovat ani rady právníků, které jsem také za svůj dospělí život nikdy nepotřeboval). Pošta v mém okolí funguje obstojně, já s ní nemám žádný problém. U doktorky - obvodní jsem nebyl 2 roky a zatím se cítím zdráv - takže zatím případná šikana ze strany "polostátních doktorů" mi snad též v nejbližší době nehrozí - o té ale pan Pecina vyloženě nemluvil, takže snad se doktory zabývám v této své výpovědi zbytečně, zubařku (ty jsou dnes všechny soukromé) navštěvuji tak jednou za 0,5 -0,75 roku. Policie mě zastavila za 10 let, co mam ŘP, asi 10-krát - a z toho jsem na místě zaplatil oprávněně uloženou pokutu za rychlou jízdu asi 5-krát. Jednou jsem byl pozván na dopravní inspektorát "podat vysvětlení" jakto , že jsem jel na 50-ce osmdesátikilometrovou rychlostí. Vysvětlení jsem měl takové, že jsem pospíchal a zeptal se bez okolků na výši pokuty, neb jsem pospíchal do práce. Policejní úředník mi ji vyměřil a já bez okolků zaplatil a to byla moji dosavadní poslední zkušenost s institucí zvaná ČESKÁ POLICIE. Nikdo mi zde nikdy nic neukradl, nevykradli mi byt ani auto - věřte tomu nebo nevěřte ani když ho občas (to zamykání na dálkové ovládání je v tomto dost nepraktické)přes noc zapomenu zamknout.

  ZA POSLEDNÍ - možná, že jsem někoho, kdo zde žije, stejně jako já 30 let, nepřesvědčil, že "zde přece něco jen funguje", ale snad mi budou mladí věřit, že ač jsem ukradl jen jednou kamarádovi na pískovišti autíčko, začež se od těch cca 4 let do dneška nesmírně stydím, tak že jde (s trochou štěstí, jistě) žít vcelku slušný a spokojený život i v tak nemožné zemi, jakou se nám zde snaží líčit pan Pecina a někdy trochu méně adekvátně skutečné situaci i pan Čulík, u kterého mě některá jeho exaktní vymezení vůči Čechám a Čechům jako apriori špatná (viz "lidé absolutně buransky netuší, co je služba….") zvláště pak u některých konkrétních komentovaných témat, trochu mrzí. Obvykle mě ale nevydráždí k reakci jako třeba tento komentář pana Peciny, začež mu tímto děkuji.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|