Britské listy


pondělí 10. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby V Británii pokračuje kontroverze o uprchlících:
 • Britské ministerstvo vnitra zuří: Britský Nejvyšší soud konstatoval, že bezdůvodné věznění uprchlíků je nezákonné
 • Sangatte u Calais: Svědectví: Jak jsem se ubytoval ve špinavém uprchlickém táboře České školství:
 • Rezignuji: budu dceři platit angličtinu soukromě (Jindřich Pařík)
 • O té dívce, co by se ráda učila anglicky (Ferdinand) Reakce:
 • Opravuji historické nepřesnosti v dopise Josefa Fronka o Jugoslávii (Ivo Baran) Reakce:
 • Vám se, pane Čulíku, nedá věřit ani nos mezi očima! (Marian Gavlák) Reakce:
 • Když si myslím, že Švýcar povede podnik lépe než Čech, je to také rasismus? (Vladimír Rott) Oznámení CET 21:
 • Příjmy z reklamy TV Nova byly v loňském roce nejvyšší v historii a připravujeme spolupráci se "strategickým partnerem" (reklamní agentura Vladimíra Železného) Polemika:
 • Antičulík aneb Bída kritiky české novinařiny (Martin Mrnka, Redhot)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Opravuji historické nepřesnosti v dopise Josefa Fronka o Jugoslávii

  Ivo Baran, Ostrava

  Poznámka k dopisu J. Fronka J. Čulíkovi z 3. září 2001.

  Pan Fronek ve svém dopise prezentuje svůj pohled na konflikt mezi Albánci a  Makedonci (či Srby) na Balkáně. Nejsem novinář a nejsem o situaci v Kosovu či Makedonii informován lépe než řadový občan. Pan Fronek však zmiňuje ve svém dopise také řadu historických souvislostí, které se citím povinen poněkud poopravit.

  Například zmínka o albánské SS divizi Skanderbeg a ortodoxních Slovanech jako kandidátech na vyvraždění nacisty je poněkud zavádějící.

  Po vypuknutí partyzánského povstání v Jugoslávii v létě 1941 potřebovala Třetí říše na Balkáně více vojáků, než předpokládala a protože německé vojáky potřebovala na důležitějších frontách, začala verbovat dobrovolníky pro různé antikomunistické formace mezi příslušníky všech balkánských etnik. Srbové ani Albánci nebyli výjimkou.

  Ve službách nacismu nakonec bojovalo asi 70 000 Srbů a 21 000 Albánců. Přímo součástí SS byl tzv. Srbský dobrovolnický sbor, který se (na rozdíl od divize Skanderbeg, jejíž vojáci dezertovali většinou hned potom, co vyfasovali zbraň a potraviny) vyznačoval vysokou bojovou morálkou a politickým uvědoměním. Jeho příslušníci byli žáky fašistického ideologa Dmitrije Ljotiče a bojovali za nacionální Srbsko, očištěné od Židů, zednářů a komunistů, které si najde důstojné místo v nacistické Nové Evropě.

  Co se týče Makedonie, ta byla připojena za 2. sv. války k Bulharsku a její obyvatelé (krom Židů a Romů) rozhodně kandidáty na vyvraždění nebyly.

  Současná "mírumilovná" makedonská vláda je tvořena nacionalistickou stranou VMRO. To je název makedonské teroristické organizace z meziválečného období, jejíž příslušník zavraždil v roce 1934 v  Marseille krále Alexandra a francouzského ministra zahraničí Barthoua. K odkazu této teroristické organizace se současná makedonská vládní strana hlásí.

  Co se týče multikulturní tolerance Srbů, myslím, že ve světle událostí ve Srebrenici v červenci 1995 toto tvrzení pana Fronka netřeba komentovat.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|