Britské listy


pondělí 10. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby V Británii pokračuje kontroverze o uprchlících:
 • Britské ministerstvo vnitra zuří: Britský Nejvyšší soud konstatoval, že bezdůvodné věznění uprchlíků je nezákonné
 • Sangatte u Calais: Svědectví: Jak jsem se ubytoval ve špinavém uprchlickém táboře České školství:
 • Rezignuji: budu dceři platit angličtinu soukromě (Jindřich Pařík)
 • O té dívce, co by se ráda učila anglicky (Ferdinand) Reakce:
 • Opravuji historické nepřesnosti v dopise Josefa Fronka o Jugoslávii (Ivo Baran) Reakce:
 • Vám se, pane Čulíku, nedá věřit ani nos mezi očima! (Marian Gavlák) Reakce:
 • Když si myslím, že Švýcar povede podnik lépe než Čech, je to také rasismus? (Vladimír Rott) Oznámení CET 21:
 • Příjmy z reklamy TV Nova byly v loňském roce nejvyšší v historii a připravujeme spolupráci se "strategickým partnerem" (reklamní agentura Vladimíra Železného) Polemika:
 • Antičulík aneb Bída kritiky české novinařiny (Martin Mrnka, Redhot)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Plebejská BBC? Poslouchal jsem včera v poledne při jízdě na kole za Prahou asi devadesát minut české vysílání BBC. Je neobyčejně zajímavé a stálo by to za podrobnější analýzu (třeba o tom někdo časem napíše diplomovou práci), jak je vysílání české redakce BBC jen vzdáleným odvarem étosu této britské rozhlasové a televizní stanice a jak silně je české vysílání BBC ovlivňováno pokleslými postupy, které jsou běžné pro mediální klima v České republice. Rád bych věděl, zda je tento rozdíl v kvalitě důsledkem podvědomého jednání pražských redaktorů, anebo zda je to úmyslná politika vedení sekce, realizovaná Vítem Kolářem, který se snad obává, že kdyby české vysílání striktně dodržovalo "cizácký" britský standard, nikdo by ji v ČR neposlouchal?

  Je nutno konstatovat, že v porovnání s domácími českými rádii je vysílání české redakce BBC jistě o několik procent lepší, a to zejména proto, že má česká redakce BBC možnost volně využívat obrovského informačního a novinářského zázemí této instituce, ať už jde o reportáže či analýzy, vypracované BBC v angličtině, anebo o různé znělky či zvukový nebo hudební materiál (např. k podbarvování zpráv v každou celou hodinu používá české vysílání BBC hudební části znělky hlavní večerních televizních zpráv na BBC 1, atd.). Jenže využívání tohoto profesionálního novinářského zázemí se víceméně redukuje jen na záležitosti formální, protože to, co se vysílá v BBC česky, zdá se, prochází ideologickým filtrem, fungujícím v české redakci. Tak jsem si povšiml před týdnem, že v pořadu Korespondent vysílala česká BBC ostře útočný anglický příspěvek proti islámu v souvislosti s Afghánistánem (toto ovšem nebyla ani tak kritika Talibanu, ale obecná kritika údajné podvodnosti a neserióznosti dogmatických stoupenců islámu - a to zrovna v době, kdy domácí britská televize BBC vysílala rozsáhlý blok pořadů, snažících se evropskému divákovi tolerantním způsobem přiblížit islámský svět). (Občas byly v pořadu Korespondent překladatelské lapsy: např. "land reform" (příspěvek o Zimbabwe) není "půdní", ale "pozemková" reforma. - Rozdíl mezi étosem toho, co vysílá BBC World Service v angličtině, a co se z rádia ozve, jakmile začne hovořit česká redakce, je obrovský.

  Tuto neděli 9.9. jsem byl překvapen, jak podbízivý a s bulvárem flirtující byl pořad Julka Neumanna Týden v Británii. Byl prošpikovaný britskými "kuriozitami", zřejmě aby se posluchač nedej Bůh nenudil nějakým závažnějším příspěvkem (pořad začínal ironickou informací o tom, že komunální úřad v Nottinghamu zakoupil parkovací automaty, které mají být napájeny sluneční energií, ale v městě tak málo svítí slunce, že velká část z nich nefunguje, skončil historkou o zloději mobilního telefonu, který dal policistovi ukradeným mobilem instrukce, kde se nachází,a byl tedy zatčen), závažnější reportáže uprostřed pořadu byly oddělovány, jak je v českých rádiích zvykem, dosti pokleslými hudebními předěly. Měl jsem z toho dojem, že je i  tato podbízivost důsledkem úzkosti: "Máme nízkou poslechovost a jestli ji u  českého posluchačstva, reagujícího dnes už jen na bulvár, nezvýšíme, zavřou naši stanici a přijdeme o zaměstnání. Musíme tedy i závažná témata obklopovat bulvárním pozlátkem (anekdotami a kuriozitami) a prezentovat je zábavně a  ´vstřícně´." Avšak snad by stačilo, kdyby česká BBC prezentovala podnětné myšlenky a nepodbízela se posluchači - tak, jak to dělá např. domácí anglické BBC Radio 4.

  O něco seriózněji byl prezentován v neděli pořad Týden v zahraničí, i když i zde byl v pojetí zahraničních událostí anglickým vysíláním BBC a jeho českou variantou dost značný rozdíl. Pořad moderovala Majka Ošťáhalová (?) a dosti mě zarazilo, když se v informaci ohledně policejních opatření, která mají zamezit žadatelům o azyl, aby z tábora Sangatte u Calais ve Francii vyjádřila, že jsou skutečně "impozantní". Majka se starala, zda to skutečně zabrání imigrantům proniknout do Británie. Bylo to vlezdoprdelezectví vůči vládnoucím autoritám, připomínající hrdinu tohoto přístupu, Pavla Boudu v České televizi, a doufám, že se Majka sama nikdy nedostane do situace běžence a nebude muset někdy poslouchat v rádiu nějakého moderátora, jak doufá, že hradby z ostnatného drátu, postavené proti ní, jsou dostatečně vysoké. Srovnejte tento postoj české redakce BBC, podbízivý v tomto smyslu vůči mocným, například s reportáží týdeníku Observer o táboře v Sandgatte, kterou publikujeme v tomto vydání BL.

  Jinak mě fascinovalo, že česká redakce BBC zřejmě zaměstnává i osoby, které neumějí anglicky, protože jméno jakéhosi Angličana vyslovovala Majka "Ívns" (zřejmě bylo jeho příjmení Evans). Jan Čáp v rozhovoru s moderátorkou o táboře v Sandgatte vyprodukoval nejméně jedno skutečně spektakulární gramatické vyšinutí z vazby.

  České vysílání BBC se ovšem dlouhodobě kompromituje systematickým uváděním linků na své internetové stránky na  bulvárním internetovém deníku Neviditelný pes (kdyby umělo vedení BBC World Service číst česky a mohlo číst NP, těžko by dopustilo jakoukoliv spojitost mezi tímto internetovým deníkem a svou značkou). Teď jsem ale zjistil s překvapením, že česká redakce BBC využívá také některých zcela amatérských korespondentů tohoto listu, které zcela vážně interviewuje o politické či hospodářské situaci v jejich zemích.:) Jak záporně to ovlivňuje kvalitu vysílání, není snad třeba vysvětlovat.

  Vážným problémem jsou ve vysílání BBC časté rozhovory s "experty", jejichž výběr je ovšem omezen tím, že to pro českou redakci BBC musejí být lidé, kteří umějí česky. To ovšem diskusi na jakékoliv téma proměňuje v absurditu, zvlášť když jsou ještě často do vysílání zváni nositelé jen konvenčních českých názorů, případně názorů tzv. "pravicových". Chápu úsilí české redakce BBC o sledovanost: zase jde jistě o úzkostné přesvědčení, že čeští posluchači chtějí především slyšet "naše", domácí, známé hlasy a zahraniční odborníky by nikdo neposlouchal. Jenže pokud není hlas domácí české mediálněpolitické kliky k zahraničněpolitickému problému ve studiu českého vysílání BBC konfrontován s názory mezinárodních odborníků, vyskytujících se, jednajících a argumentujících mimo český rybníček, je toto vysílání apriori nepřesvědčivé. Pohled českých odborníků je limitován jejich určitým charakteristickým přístupem ke skutečnosti, a tedy nestačí prezentovat pouze tento jeden pohled, jako by jiné názory neexistovaly.

  Základním úkolem zahraničního vysílání BBC je přece likvidovat bariéry konvencí, stereotypů a předsudků mezi národy (myslím, že něco takového je vytesáno do průčelí Bush Housu, londýnského sídla BBC World Service) nikoliv posilovat stereotypy tím, že do studia zvu lidi, kteří budou opakovat jen to, co se v Čechách stejně pořád říká. To, co bylo v pořadu "Svět kolem nás" řečeno o nedávné konferenci o rasismu v Durbanu, se radikálně odlišovalo od všeho, co jsem o tom slyšel v angličtině, a česká redakce BBC jistě měla povinnost názory pozvaných Čechů konfrontovat s pohledem z vnějšího světa. Možná by šlo tento problém vyřešit tak, že by si pro pořady jako "Svět kolem nás" připravila česká redakce BBC rozhovory k danému tématu s nejlepšími mezinárodními odborníky, bez ohledu na to, kde žijí a jakým jazykem mluví (nikoliv jen lidmi, jejichž výběr omezuje jejich schopnost mluvit česky) a s jejich předtočenými názory by pak moderátor konfrontoval českou kamarilu. - A ke konferenci v Durbanu ještě poznámka: česká redakce BBC sice o ní interviewovala Jana Kavana, nicméně se ho neodvážila zeptat, proč pokrytecky odjel na konferenci proti rasismu těsně poté, co nechal znovu zavést na ruzyňském letišti rasistické britské imigrační kontroly. Pročpak se česká BBC Kavana nezeptala, zda o svém rasistickém ruzyňském opatření, zavedeném ve spolupráci s britskými kolegy, měl v Durbanu také přednášku? (JČ)

 • Bude Rada České televize vůbec schopna vybrat nového ředitele ČT a  jaká kritéria bude při tom používat? Bude se dohadovat především o tom, co to znamená normalizovaná stránka strojopisu? :) Kulturnímu šoku z jejího jednání se dobrovolně podrobil Jan Čulík, jeho reportáž z posledního zasedání Rady ČT naleznete zde. Z článků z právě uplynulého týdne upozorňujeme také na reportáž Heleny Svatošové z demonstrace ve Vysokém Mýtě proti nebezpečným dopravním podmínkám a na příspěvek Ondřeje Hausenblase o tom, proč je lepší slovní hodnocení žáků než tradiční číselné známkování (je to jedna z otázek, jíž se ministr školství Zeman v našem chatu minulý týden odmítl řádně zabývat a choval se vůči veřejnosti zcela arogantně a nekompetentně - ani tiskový mluvčí nemůže zpochybňovat otázky z řad veřejnosti že se prý tazatelé "předváděli" - to je absolutní nehoráznost! Žádná otázka není nesprávná, je jen nesprávná odpověď, jíž bohužel jen neschopný politik prokáže svou neobratnost, nekompetenci, aroganci a urážlivost. O tom, že je zcela běžné, interviewovat politiky daleko tvrději, než jak byl interviewován E.Z. v našem chatu, viz v BL tento text: "(Kontroverzní) umění interviewovat politiky: Jak Jeremy Paxman zničil v televizním rozhovoru Williama Hagua". Cílem otázek, kladených politikovi, je objasnit problematiku, za kterou odpovídá a vyjasnit jeho postoj k ní. Novinář má právo dávat politikovi i třeba "záměrně neinfornované" otázky, neboť politik má povinnost svou politiku jasně a skromně vysvětit i tomu nejméně informovanému občanovi. Čeští politikové až příliš často využívají záminky typu "tohle je nesprávná, neinformovaná či nezdvořilá otázka" k tomu, aby se vyhýbali pořádným odpovědím a přiznání vlastní odpovědnosti. Eduard Zeman měl možnost se v konfrontaci s ostrými otázkami projevit jako schopný politik, tuto možnost ke své škodě spektakulárně promrhal. A pokud má skutečně na svém ministerstvu tak svázané ruce, jak tvrdí, co tam ještě dělá? Měl dávno odstoupit. JČ)

 • Proč nemůže česká vláda poskytovat mladým lidem půjčky na studium v zahraničí? Píše Zdeněk Jeřábek:

  Pan ministr skolstvi zahral vasi odpoved na otazku ohledne studentskych pujcek do outu.

  Navrhujeme: kazdy cesky student na jeden rok studia circa Ł1000 plus zvyhodnena pujcka circa Ł4000 rocne se splatnosti deseti let. Model praktikovany v Anglii, Francii a Finsku.

  Proc to nejde u nas?

  Mate-li tu moznost, zaslete prosim na ministerstvo skolstvi ja sam se k nim nemuzu dostat. Oni se mnou proste nekomunikuji.

  Vec je ta, bude-li mit nekdo na ministerstvech skolstvi a financi zajem tento projekt uskutecnit jiz od ledna by cesti studenti mohli tyto finance cerpat.

  Jak sam vite, neni to problem financi, ale dobre vule.

 • Televize jako řemen. "Mým cílem by byla objektivizace ČT, chtěl bych vyházet rebely, zrušil bych pořady pro cikány a zavedl právní promluvy ředitele," sdělil Právu předseda úředně rozpuštěného ultrapravicového Národně sociálního bloku (NSB) a kandidát na generálního ředitele České televize Jan Kopal. (TP)

 • K dnešnímu dni na činnost Britských listů přispělo celkem 299 drobných sponzorů celkovou částkou 431 tisíc korun. To představuje v průměru 1.440,- Kč na jednoho sponzora. Z uvedeného počtu je 11 sponzorů zahraničních. Ti přispěli každý v průměru částkou 4.480,- Kč. Největší příspěvek pochází od zahraničního sponzora a činí 19 616,- Kč, nejmenší příspěvek je 100,- Kč a v této výši přispěli tři domácí sponzoři. Nejvyšší příspěvek od domácího sponozora činí 10 000,- Kč, což je také limit, do jehož výše umožňujeme domácím přispěvatelům anonymní sponzoring (u zahraničních je to ekvivalent 1 000 USD).

  Omlouváme se poslankyni Kateřině Dostálové (ODS), že jsme ji v poznámce určené Petru Jánskému mylně osočili ze zrušení trvalého příkazu k úhradě; změnilo se pouze číslo účtu, její sponzorství trvá a celkem přispěla částkou 1 200,- Kč, takže v tuto chvíli je 137. největším sponzorem Britských listů. (TP)

 • Ve Freedom House neumějí gramatiku. Poznamenává Václav Pinkava:

  Dojem z propracovaneho reportu http://www.freedomhouse.org/pdf_docs/research/nitransit/2001/13_czech_repub.pdf mi zkazil kouzelny lapsus v anglictine hned na uvod. "Democracy in the Czech republic has taken a clear turn for the worst" -namisto idiomatickeho "....for the worse".Ze by se demokracie v Ceske republice obratila bez vahani rovnou k nejhorsimu? - To by nam nezbyvalo, nez se zlepsit.

 • Američany odražené jaderné rakety asi spadnou na Evropu. Viz tato informace z časopisu New Scientist.

 • Do českých kin jde americký film Pearl Harbor. Podle listu Guardian je tento film absolutním fiaskem. Jeho recenzi jsme přinesli už v květnu zde, když šel film do kin ve Velké Británii. (TP)

 • Zveřejnili jsme projekt Petra Sládečka, který nám jej poskytl jako první z kandidátů. Proti kompletní verzi chybí příloha obsahující kalkulace přímých nákladů navrženého vysílacího schématu, takže P. Sládeček neprozrazuje nic z údajů, které Rada ČT v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prohlásila za tajné. Části projektu jsou zde:

 • Přehled připravovaných, probíhajících i uskutečněných chatů je zde. Otázky lze posílat do všech chatů, které ještě neskončily. Ty jsou označeny světle modrým (nebo červeným, pokud rozhovor právě probíhá) symbolem hodin. (TP)

 • Josef Žák (KOSMAS) oznamuje, že má k dispozici poslední kusy knihy J. Čulíka a T. Peciny V hlavních zprávách: televize. Objednat je lze na www.kosmas.cz. (TP)

  Milan Horálek: "Požadovat informace o nákladech pořadů je nehorázné!"

 • Co je jinde považováno za samozřejmost, je v ČR "neslušnost". Otevřenost a přístup k informacím jsou základní podmínkou fungující demokracie. Americký Bílý dům zcela běžně publikuje, jaké přesně mají jeho zaměstnanci platy, viz zde; Rada České televize ve středu usoudila, že zveřejnění platů vysokých činitelů ČT by bylo útokem na jejich soukromí! :))) Jakýsi Horálek z téže Rady se vyjádřil, že žádost Britských listů o informace o rozpočtech pořadů ČT a platech jejích vedoucích pracovníků je "neslušná"! Jaksi mu vůbec nedošlo, že Česká televize má podle zákona povinnost tyto informace poskytovat. O předminulém groteskním zasedání Rady České televize, z něhož vyplývá, že ČT je zřejmě skutečně už na šikmé ploše směrem k zániku, protože se Rada nedokáže chovat kompetentně, jsme psali zde. (JČ)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO, letecké záběry z východních Čech a fotografie parních lokomotiv, které nasnímal Tomáš Pecina v Lužné u Rakovníka. (TP)


 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|