Britské listy


čtvrtek 20. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Co se stane, zaútočí-li USA na Afghánistán:
 • Humanitární pracovníci: Budeme svědky úmrtí milionů lidí!" 5 milionům lidí v Afghánistánu hrozí hladomor Jak se povede válka v Afghánistánu:
 • Svědectví člena speciálních jednotek SAS: Afghánistán je krvavá past Totalitáři jako "oběti":
 • Co je příčinou islámského teroru (Guardian) "Nejen bin Laden" - nejnovější informace o dohře amerických atentátů:
 • Spojené státy nyní podezřívají několik cizích mocností (Guardian) Boží trest:
 • Americký kazatel Jerry Falwell: Amerika se stala terčem útoků právem, protože je zemí potratů, homosexuality a světských škol (New York Times) Co by si Američané měli uvědomit:
 • Válka proti nenávisti (známý reportér a moderátor ITN Jon Snow) Věřme v sílu pochybování:
 • Fanatismus nepramení jen z náboženství, ale také ze stupně civilizovanosti, a taky z prosté hlouposti (Ondřej Hausenblas) Pohled jinam:
 • Jak reagují na atentáty v americe arabské "teroristické země" (Majid Majed) Reakce:
 • Kosovo, Makedonie a dnešní protiamerický terorismus: Nepřesnosti v opravách nepřesností (Josef Fronek) "Básnický" postscript z USA:
 • Patos a výzva (Václav Pinkava) Hašteření na české politické scéně:
 • O rozkolu v projektu "Cesta změny" (Josef Brož)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kosovo, Makedonie a dnešní protiamerický terorismus

  Nepřesnosti v opravách nepřesností

  Josef Fronek

  Pan Ivo Baran mi vyčítá (BL 10/9/01), že jsem se ve svém dopise J. Čulíkovi (BL 3.9.01) dopustil některých historických nepřesností. Ve svém příspěvku se však ve skutečnosti zmiňuje jen o jedné 'nepřesnosti' faktického rázu - o okupaci Makedonie v době války.

  Ostatní poznámky se týkají toho, co jsem tvrdil, jen okrajově a patří do jiné kategorie. Pan Baran mě jimi napomíná a upozorňuje, že se stavím na stranu těch, kteří si to nezaslouží (70.000 srbských fašistů v době 2. sv. války, Srebrenica (1995); nemírumilovní Makedonci nám v 30. letech zabili Ferdinanda, paní Müllerová, takže jim to vlastně asi tak trochu patří, když jim nyní naší spojenci, albánští bojovníci za lidská práva, dají menší lekci - více než 100 mrtvých, 120.000 vyhnaných). K Albáncům nejsem na druhé straně fair (vojáci SS divize Skanderbeg a patrně i jejich smutně proslulí předchůdci '2. prizrenská liga', (zřejmě) moc škody nemohli nadělat, protože "hned potom, co si vyfasovali zbraně a potraviny, dezertovali"). Člověk by si myslel, že TERORISMUS páchaný Albánci dnes by neměl být omlouván a relativizován TERORISMEM páchaným makedonskými pradědečky proti Srbům (a Francouzům), ale pan Baran to považuje za relevantní příspěvek k diskusi o velmi reálném a bezostyšném znásilňování země, která se za posledních 70 let žádné agrese vůči nikomu nedopustila.

  Pokud jde o Srby, nevzal jsem si za úkol je obhajovat, i když by si to plně zasloužili. Zmínil jsem se o nich v souvislosti s otázkou rasového hodnocení Slovanů Hitlerem. Ale když už na mě pan Baran vyrukoval s čísly, zmíním se o jednom též. Míra odporu vůči okupantovi se může samozřejmě hodnotit počtem kolaborantů, ale nejobjektivněji se hodnotí počtem obětí. Odhady se pohybují kolem jednoho milionu mrtvých Srbů. Jen v Chorvatsku jich podle 'Encyclopedia of the Holocaust' (sv. 2, str. 739) zahynulo 600.000. Šlo o první genocidu v době 2. sv. války. Podobné údaje lze najít ve všech anglicky psaných encyklopediích vydaných před rokem 1991 (Encyclopaedia Britannica, Macropedia ap.). Pak došlo k asanaci historie. Možná, že mi namítnete, že je to srbská propaganda. Ale pak by bylo třeba vysvětlit, kam se ti chorvatští Srbové ztratili. Před druhou světovou válkou jich žilo v Chorvatsku téměř 2 miliony. Kolik jich tam zbylo po válce a kolik je jich tam dnes?

  Zmínit se o Srebrenici je obligatorní u apologetů všech nespravedlivostí a příkoří, kterých jsme se na Srbech dopustili. Doporučuje se zmínit se o ní v každém textu co nejčastěji možno, ale aspoň jedna zmínka je obligátní minimum. Je to mantra. Tak trochu orwellovské 'four legs good, two legs bad'.

  Říkáte: "Co se týče multikulturní tolerance Srbů, myslím, že ve světle události ve Srebrenici v červenci 1995 toto tvrzení pana Fronka netřeba komentovat".

  O Srebrenici jsem si prostudoval doslova stovky různých materiálů. Nevím o jakém 'světle' pan Baran mluví? A to má jít o tak jasné světlo, že mé se Srebrenicí vůbec nesouvisející tvrzení "netřeba komentovat". Mohu ho ujistit, že jde spíše o šero nebo dokonce o tmu. Pokud je to světlo řvavých titulků z propagandistických orgánů Nového světového řádu, pak je to v tomto případě světlo podobné informaci z Rudého práva. Já se dnes do tohoto tématu nehodlám pouštět. Je to příliš složité. Ale vzhledem k tomu, že v tom má pan Baran jasno, předpokládám, že má nějaké objektivní důkazy, ale pochybuji o tom. Nemá je totiž ani ICTY (v Haagu).

  V poslední zprávě (červen 2001), kterou jsem já četl, hovoří (po šesti letech hledání a kopání) jeho zástupci o tom, že "bylo nalezeno 2000 mrtvol v oblasti Srebrenice a jejího okolí": nejsou však ochotni specifikovat, zda se jedná o muslimské nebo srbské oběti. 2000 obětí pětileté obč. války. A to v této oblasti řádil před srbským útokem na Srebrenici beztrestně se svými jednotkami Nasir Oric, který se veřejně chlubil svými vyhlazovacími technikami a kanadským žurnalistům je dokonce předvedl na videu. Ale vy o tom asi víte víc; možná, že v posledních 3 měsících našli těch zbylých 6.000 obětí. Nechám se rád překvapit a poučit.

  Vaše poznámka je však opět bez souvislosti s mou argumentací. Já jsem řekl, že Srbsko je jediná skutečně multikulturální část bývalé Jugoslávie. Dovolte, abych Vám to přetlumočil. "Srbsko je jediná část bývalé Jugoslávie, kde spolu stále dokazatelně ještě žijí Srbové s Albánci, Maďary, Židy, Chorvaty, Turky, Romy atd." Chcete to snad popírat? O 'toleranci' Srbů jsem se sice vůbec nezmiňoval (říci, že jsou Srbové tolerantní by bylo přímo svatokrádežné a všichni by mě prohlásili za bigota), ale, když už jste mi to slovo ('tolerance') do mého textu vpašoval, zamyslete se se mnou.

  Není už to, že srbská většina ty ostatní národnosti nevyhání a nevraždí, jako tomu je/ bylo ve zbytku bývalé Jugoslávie (kromě Makedonie), důkazem tolerance. Co to má společného s bosenskou Srebrenicí, i kdyby se uvedený masakr skutečně byl stal? Mimochodem slyšel jste, že by docházelo během genocidního bombardování ve prospěch Albánců v Kosovu k vyhánění Albánců ze Srbska v době hekatombického bombardování? Jen v Bělehradě jich žilo po celou dobu bez problémů zhruba 100.000 a stále tam ještě jsou. Kolik Srbů zbylo v námi spravovaném kosovském apartheidu a jaké tam mají podmínky?

  Ale vraťme se k té jediné opravě, která je faktického rázu.

  IB: "Co se týče Makedonie, ta byla připojena za 2. sv. války k Bulharsku a její obyvatelé (kromě Židů a Romů) rozhodně kandidáty na vyvražďování nebyli."

  JF: Pan Baran se mýlí. To, čemu dnes říkáme Makedonie (FYROM - Former Yugoslav Republic of Macedonia), bylo v letech italské a později německé okupace (1941-1944) rozděleno mezi Velké Bulharsko (větší východní část) a Velkou Albánii (západní část - např. oblast kolem Tetova a Gostivaru, ale i dále na jih odtud, která byla spravována spolu s Kosovem). Makedonci (Srbové), žijící v této oblasti byli vystaveni stejnému útlaku jako Srbové v Kosovu. Kandidáty na vyvražďování tedy asi byli. O nějaké výjimce pro Makedonce (z těchto oblastí) jsem nikde nic nenašel. Stručné shrnutí problému lze najít např. v článku George Thompson(a), 'The roots of Kosovo fascism' (www.tenc.net); tam je též řada odkazů na další prameny.

  O Balkánu v době 2. sv. válce a o vztahu protisrbské genocidy k současnosti až k dnešnímu kosovskému a makedonskému problému je se možno relativně stručně dočíst ve výborné analýze Matthias(e) Küntzel(a) 'Lebendige Vergangenheit - zur Kontinuität der Deutschen Grossalbanien-Politik'.

  Teze o méněcennosti Slovanů patřila k základním kamenům Hitlerovy Rassenpolitik, a to nejen na Balkánu. Na ortodoxní Slovany měl však zvláště spadeno. Hitler a jeho stoupenci skutečně hovořili o méněcenných rasách přesně v tomto pořadí ('Juden', 'Slawen') zcela běžně. Pokud si pan Baran myslí, že to s tím protislovanským rasismem nebylo za Reichu tak horké, může si vyťukat na počítači ve vyhledávacím programu 'GOOGLE' slova JUDEN SLAWEN MINDERWERTIG nebo JEWS SLAVS INFERIOR a přesvědčit se. Zvláště doporučuji stať 'The Einsatzgruppen Case', MILITARY TRIBUNAL II, Case No. 9. (Trials of War Criminals Before the Nürenberg Military Tribunals) nebo J. Rummel, DEMOCIDE and Mass Murder (1933-45) - podle autora vyhladil Hitler v době 2. sv. války 10, 547.000 slovy deset milionů.....) Slovanů. (Jak často se tato informace objevila ve svobodných médiích Natolandu při bombardování Srbska?)

  Dovětek

  Odpověď panu Baranovi jsem napsal ještě před barbarským teroristickým útokem na USA, před tragedií, která doslova otřásla světem. Jan Čulík zcela správně usoudil, že by nebylo vhodné diskusi o této historické události rozřeďovat poznámkami na okraj. Události se však vyvíjejí závratnou rychlostí do poloh, které nejsou bez souvislostí s tématem diskutovaným v mých příspěvcích. Před několika dny dostal prezident Bush doslova 'carte blanche' ke globálnímu vypovězení války terorismu ve všech jeho podobách. Zapřísahal se, že teroristy vyplaví z jejich děr, ať se nacházejí kdekoliv na této zeměkouli. Hlavní podezření padá na teroristickou skupinu Bin Ladena a jeho síť mudžahídských bojovníků.

  Kromě četných buněk jeho organizace v Západní Evropě (zvláště v Británii), Kanadě a USA se otevřeně přiznává významná účast Bin Ladena na výcviku a finanční podpoře muslimských bojovníků v Bosně, v Kosovu a nyní i v Makedonii; na všech těchto bojištích se účastnili/ účastní přímo velké počty afghanských mudžahídů.

  V Bosně se jich několik tisíc dokonce natrvalo usadilo. Bin Laden dostal před několika lety od bosenské vlády vízum k přátelské návštěvě. Lze tedy předpokládat, že ve světle ohlášené války terorismu dojde k výrazné změně politiky USA na Balkánu. Anebo ne?


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|