pondělí 5. ledna

O B S A H

Česká republika:

 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Rozloučení Viktora Koženého (Tomáš Pětivoký) Čeho by si česká vláda měla všímat: Vznik virtuálního státu
 • Malé země jako ČR mohou hrát vůdčí ekonomickou roli (JČ)
 • Vzestup virtuálního státu (Richard Rosecrance, část 1.)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Havel moudře radí lidem občanskou aktivitu, ODS reaguje na novou vládu infantilně
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Evropská unie:
 • Co se stane, když vlády lžou Bruselu Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?

  Vláda bez mandátu

  (Tento komentář vyšel původně v Britských listech z 29.12.1997)

  Ivan Kytka

  Existuje několik vážných důvodů, pro které nemohou obyvatelé České republiky vstupovat do roku 1998 s přehnaným optimismem. Zemi hrozí prodloužená politická krize a hluboká ekonomická stagnace.

  "Novoroční" vláda Josefa Tošovského nebude mít mandát voličů. Nicméně někteří poslanci naznačili, že se nechtějí vzdát před rokem 2000 svých křesel. Prezident, i kdyby chtěl, nemůže parlament rozpustit.

  Pat dobrý pro pecivály a pleticháře

  Vzniklá patová situace na  české politické scéně může v dalších dvou a půl letech vyhovovat především průměrným politickým peciválům a  pletichářům ze  stranických sekretariátů.

  A také politikům, kteří doufají, že voliči do roku 2000 zapomenou na jejich minulá selhání. Cesta k  volbám v roce 1998 nebude zdaleka tak přímočará, jak se zdálo ještě před měsícem.

  S trpasličí ekonomikou do Evropy oklikou

  Díky transformačním selháním se navíc se prakticky se zastavil ekonomický růst. Vlastníci mnoha soukromých firem si ještě nestačili osvojit princip trhu a stálé soutěže. Přitom již vyčerpali srovnatelné výhody, které jim v devadesátých letech poskytovala podhodnocená koruna a levná pracovní síla. Stále častěji je slyšet z bankovních zdrojů, že mnoha českým firmám teď hrozí krach.

  Vyspělé západní ekonomiky s ročním přírůstkem hrubého národního produktu kolem tří procent se českým zemím nyní nezadržitelně vzdalují.

  Česká republika a její ekonomická síla je trpasličí. Pro srovnání: hospodářský obrat ČR v roce 1997 je menší, než kolik vyplatí britská vláda na  podpoře Britům hledajícím zaměstnání.

  Návrat do ekonomicky vyspělé Evropy, který byl jedním z hlavních hesel vítězné politické generace z roku 1989, se zatím odkládá na neurčito. Hesla nestačí, nejsou-li podložena jasnou a srozumitelnou vizí, moudrou politikou, smysluplnou prací, tvořivou pílí, občanskou statečností a  pokorou.

  Kdo bude vládnout

  Česká pravice je zřetelně rozložená a  utápí se v žabomyších válkách na troskách vlastního neúspěchu. Sociální demokracie nemá čitelný a soudržný ekonomický program, dostatek přesvědčivých osobností a jakékoliv zkušenosti z vládnutí. Občasná prostořekost jejího vůdce hraničí se sebezničující politickou nezodpovědností. Navíc je hazardní hrou o přízeň přemýšlivých voličů.

  Opozice přesto všechno patrně zvítězí v eventuálních předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Možná vytvoří i fungující koaliční vládu. A bude-li chtít uspět, bude muset nakonec přijít s  čitelnou, srozumitelnou a opatrně prorůstovou hospodářskou politiku.

  Její nezbytnou součástí bude vznik takového ekonomického a státo-právního prostředí, které by české zemi přineslo v tvrdé evropské soutěži nové zahraniční investice a mohutný příliv zahraničního kapitálu. Bez nových, rozumně investovaných peněz nemá Česká republika šanci začít se zemím Evropské unie byť jen přibližovat.

  Poučení ze selhání české pravice

  Bude-li příští koaliční vláda hledat nějaké poučení v porevoluční minulosti, neměla by přehlédnout, že existují nejméně tři příčiny, které definují zřetelné selhání české "technokratické pravice" reprezentované na politické scéně ODS a její elitou - především týmem ekonomů a akademiků z bývalého Prognostického ústavu ČSAV v Praze a několika výraznými a několika nevýraznými osobnostmi z českých a moravských okresů.

  Největším selháním je řetězový sled několika nezdařených privatizačních experimentů, především kupónová privatizace.

  Bývalá československá a v druhé vlně česká vláda v jejím rámci prakticky zadarmo a nezodpovědně rozdaly (se souhlasem parlamentů) majetek za bilióny korun. Byl předán bez předchozího řádného účetního (podle západních standardů) ocenění, bez analýzy životaschopnosti jednotlivých firem. A bez identifikace vlastníků. Argument, že vše patřilo státu a tedy "nikomu", neobstojí.

  Česká pravicová vláda vytvářela kupónovou privatizací veřejně obchodovatelné soukromé společnosti se stejně ohnivým zanícením, stejně populisticky a nekompetentně jako kdysi komunistická vláda soukromý majetek znárodňovala. Přiznat si to je prvním krokem k nápravě.

  Navíc aby se ochránila proti případným žalobám a soudním sporům, postavila česká vláda krátce po svém volebním vítězství v červnu roku 1992 další privatizační proces doslova "mimo zákon". Novelizovala příslušné zákony tak, že proti navrhovaným privatizačním projektům nemohla být vznášeny žádosti o soudní přezkoumání.

  Vyčlenila tak celý privatizační proces (tehdy i se souhlasem českého prezidenta) mimo dosah nezávislé justice a podlomila prakticky hned na počátku existence samostatné ČR jeden z pilířů právního státu. Podceněním právního státu, úcty k zákonům a tichému přihlížení k podvodným finančním operacím selhala podruhé.

  Konečně třetí selhání českých technokratů, kteří se verbálně hlásili k tradicím evropské pravice, spočívalo v nepochopení toho, že křesťanská morálka a etické chování musí být součástí každodenní politiky.

  Paradoxem je, že obě první monstrózní selhání ("privatizace postavená mimo zákon") prošla minulé vládě bez povšimnutí. Smrtelnou ránu jí zasadily teprve lživé výroky kolem sponzorských darů a vnitřní rozkol nad údajným kontem ODS v zahraničí.

  Paradoxní je, že čeští pravicoví technokraté neutrpěli porážku kvůli krachům, které nenávratně pokřivily vlastnické vztahy, zabránily vzniku kapitálového trhu, odradily zahraniční investory, zbrzdily hospodářský růst a  zvyšily daňové zatížení několika budoucích generací.

  Elita ODS odchází z vládních křesel kvůli nešťastnému uřeknutí stranického manažéra na jednom z uzavřených grémií.

  Také pro českou opozici, analytiky, intelektuály a  nezávislé a kriticky smýšlející novináře to není na prahu roku 1998 právě lichotivé poznání a konstatování.

  Ivan Kytka

  (Autor je zpravodajem České televize pro Spojené království a Irskou republiku. Názory uvedené v tomto příspěvku však nereprezentují názory České televize).

  Rozloučení Viktora Koženého

  Tomáš Pětivoký

  (K tomu viz též článek Aleše Hodiny. JČ)

  Oznámení výsledků veřejné soutěže na koupi aktiv Harvardského průmyslového holdingu ukázalo, že bahamský finančník nám patrně předvedl další ze způsobů, jak snadno okrást akcionáře. Není pochyb, že při vidině absolutní beztrestnosti takovéhoto jednání se najde mnoho dalších takzvaných finančníků, kteří se jeho chování pokusí napodobit.

  Je pravda, že pirátské způsoby nebyly Koženému cizí ani v minulosti. Z méně známých věcí připomeňme například skutečnost, že jím spravované fondy investovaly v druhé privatizační vlně výraznou část investičních bodů do společnosti SPT Telecom, čímž získaly 5 % jejího základního jmění. Potěšení z dobré investice mohlo u podílníků fondů trvat pouze do okamžiku, než Kožený tyto akcie nevýhodně prodal.

  Vražme se však k průběhu likvidace Harvardského průmyslového holdingu. Jejím provedení byl na valné hromadě pověřen Boris Vostrý, jinak zároveň předseda představenstva této společnosti. Na prodej majetku vyhlásil veřejnou soutěž, jejíž podmínky byly stanoveny tak, aby odradily většinu případných zájemců. Podmínkou totiž bylo složení 500 milionové kauce, která bude účastníkovi navrácena v okamžiku, který je uveden v podrobných podmínkách veřejné soutěže. Ty se však mohl dozvědět až po jejím složení. Potenciální účastník tak riskoval, že bude mít kauci 500 milionů korun uloženou i třeba na dobu několika let s nulovým úrokem. Samozřejmě, že se nejednalo o pouhý drobný nedostatek v podmínkách této soutěže. Uvedené jednání spíže připomíná § 128 trestního práva o zneužívání informací v obchodním styku se záměrem prodeje majetku za směšnou cenu Koženého společnostem.

  Odsáním majetku akcionářů nepochybně Kožený ztratil důvěru významných světových finančních institucí. Asi málokdo již dnes svěří své prostředky k podnikání společnostem, se kterymi bude tento finančník nějak spojen. Bohužel za tuto zkušenost, kvůli které nejeden bohatý investor zachrání své prostředky, zaplatili čežtí akcionáři.

  Tomáš Pětivoký

  Jenže, jaktože nadále existují v ČR podmínky, za nichž může někdo právně beztrestně vyhlásit takto podvodný konkurs na prodej akcií? A pokud tomu tak je, proč nevzniká nátlak požadující okamžitou nápravu této situace?

  Možná je to příliš drsné, co řeknu, ale obávám se, že volat do zahraničí, pozor, Kožený je podvodník, asi moc nepomůže. Na zavedených kapitálových trzích by mu takovéto podvody neprošly. A když si mezinárodně stěžujeme, že nás okradl, bohužel nám asi zahraniční finanční odborníci namítnou: to si holt nejprve musíte udělat právní pořádek ve vlastní zemi... (JČ)


  Malé země jako ČR mohou hrát vůdčí ekonomickou roli

  Jan Čulík

  Tento text vyšel v Britských listech už předloni. Hovoří se o těchto věcech všude. Myslím, že je důležité se s novou českou vládou v novém roce k těmto záležitostem podrobně vrátit. Přináším v dnešních a v zítřejších Britských listech jen mírně zkrácený překlad celého článku profesora Rosecrance z časopisu Foreign Affairs, o němž se hovoří v níže uvedeném článku. Od léta 1996 se k této problematice vyslovila velmi obdobným způsobem celá řada autorů. Mj. se 31.12. 1997 večer konala v britské televizi na okruhu Channel Four k této tematice hodinová diskuse odborníků z různých oblastí - Další texty k této problematice jsou např. v Britských listech z  1. října 1996. JČ.)

  V nejnovějším čísle renomovaného amerického dvojměsíčníku Foreign Affairs, který analyzuje závažné otázky mezinárodní politiky, otiskl Richard Rosecrance, profesor politologie na Kalifornské univerzitě, pozoruhodný článek, z něhož vyplývá, že i malé země jako Česká republika by zřejmě mohly v budoucnosti hrát celosvětově významnou ekonomickou roli. Velikost území státu bude totiž zcela podružná. ČR by se však mohla stát ekonomickou mocností pouze tehdy, uvědomí-li si včas své šance a začne-li je od nynějška systematicky uskutečňovat.

  Rosecrancův článek "Vznik virtuálního státu" je syntézou informací, přicházejících dnes z mnoha zdrojů ze všech koutů světa.

  Tradiční boj o ovládání území je v dnešní éře globální ekonomiky, kdy levná a okamžitá mezinárodní počítačová komunikace v podstatě zrušila vzdálenosti, stále více pouhým anachronismem. Bojuje-li dosud Rusko o ovládnutí Čečenska či snaží-li se prezident Miloševič vytvořit velkosrbský stát, je to pošetilé, nesmyslné úsilí, patřící do historie.

  Výrazně totiž slábne moc vlád. Hlavní a nemilosrdný vliv na život v každé zemi mají dnes tržní vztahy, uplatňující se rychle a tvrdě v globálním měřítku. Počítačové sítě totiž umožňují okamžitě převést miliardové finanční částky investic odkudkoli na druhý konec světa. Začne-li provádět vláda hospodářskou politiku, s níž nejsou makléři na mezinárodních burzách spokojeni, povede to okamžitě k dramatickému odlivu kapitálu z té země a k propadu hodnoty její měny. Lidem stále více vládnou mezinárodní finančníci a nadnárodní podniky.

  Mezinárodní korporace si nyní plně uvědomují, že daleko výhodnější, než vyrábět zboží v domovské zemi a dovážet ho do cílové země, je postavit továrny přímo v cílové zemi, nechat zboží pro tamější spotřebu vyrábět domorodci, a jen si z cílové země odčerpávat zisky.

  Velmi důležitým rysem mezinárodního podnikání je nyní v důsledku dramaticky zvýšené globální konkurence úsilí o co největší pracovní produktivitu. Většina význačných světových firem od konce osmdesátých let radikálně snížila počty svých zaměstnanců a podstatně zintenzívnila pracovní proces.

  Podniky v kalifornském Silicon Valley, kde se vyvíjí nejmodernější počítačová technologie, dnes vědí, že velmi efektivní je ještě další krok: zbavují se režie a finančního rizika udržování strojů a továren tím, že si podnik jednoduše objedná výrobu svého zboží u subdodavatele na zakázku. Rosecrance upozorňuje, že celá řada menších amerických podniků nyní produkuje výrobky pro velké počítačové firmy jako je Digital Equipment, Hewlett-Packard, IBM, AT@T, Apple, Motorola či Compaq.

  "Tak vznikla virtuální firma, podnik, který se zabývá výzkumem, marketingem, financováním, právními aspekty a dalšími činnostmi ústředí, avšak který nemá vlastní výrobní provozy," píše profesor Rosecrance. "Tento model představuje nejzazší dosavadní mez úsilí podniků o dosažení co největší efektivity. Model se velmi rychle šíří. Není překvapivé, že pojem ?virtuálního podniku? je všude přijímán tak rychle. Firmy, které se zabývají čistě výzkumem, jsou dnes schopny vyvíjet nové výrobky pro celou řadu průmyslových sektorů. Strategické aliance mezi jednotlivými firmami, jimiž se prohlubuje specializace podniků, vedou k velmi podstatnému zvyšování podnikatelských zisků. Podle listu Financial Times vydělávají podniky, které aktivně usilují o vytváření strategických aliancí, o padesát procent více zisku než firmy, které to nečiní," zdůrazňuje profesor Rosecrance.

  Americký politolog je přesvědčen, že se země na světě zanedlouho rozdělí do dvou tříd. V první světové lize budou státy, které se stanou " světovým mozkem". Budou to často i velmi malé země. Budou mít vzdělané a nápadité obyvatelstvo, které bude světu dávat nové myšlenky. Tyto země budou poskytovat světu nový technologický standard a určovat směr ekonomického vývoje. Budou proto také nejbohatší. Země, které s novými myšlenkami přicházet nedokážou, budou v druhé lize: stanou se ekonomickým "tělem" naší civilizace: budou mechanicky vyrábět to, co jim "mozek světa" vyvine a určí. Takovými zeměmi budou podle profesora Rosecrance alespoň po dobu následujících padesáti let Čína a Rusko, protože se jim prý nepodaří zorganizovat se natolik, aby dokázaly efektivně produkovat světu nabídnout nové vynálezy.

  Vlády, kterým záleží, aby se jejich země dostaly do první ligy, by podle Rosecrance měly co nejrychleji vypracovat a realizovat strategii, v jejímž důsledku by se dostávalo občanům jejich zemí co nejkvalitnějšího a co nejpodnětnějšího vzdělání. Má-li se země dostat mezi světovou špičku, dobré školství musí mládeži poskytnout nejen profesionální zázemí, ale musí mladého člověka systematicky vést k samostatnému myšlení a dále umožnit mu nabýt důležitých zkušeností studiem v zahraničí. Má české ministerstvo školství pro mladé české občany takovouto strategii?

  Opakuji: na velikosti země nebude při budoucím ekonomickém vývoji zřejmě příliš záležet, a tak by mohla mít i ČR šanci. Profesor Rosecrance připomíná, že v Evropě je dnes nejvýznamnějším "virtuálním státem" Švýcarsko: 98 procent výroby švýcarské potravinářské firmy Nestlé je umístěno v zahraničí. I patnáctimiliónové Holandsko nyní vyrábí většinu svého zboží mimo své území. Stejným směrem se ubírá hospodářský vývoj v Severní Koreji, v Japonsku, ve Spojených státech a ve Velké Británii.

  Není důvodu, proč by se při realizaci inteligentní a promyšlené vzdělávací strategie nemohla i ČR zařadit mezi "mozkové" země světa. Umějí však dnes lidé v Čechách inovovat? Pokud ne, učiňme vše, co je v našich silách, aby toho začali být schopni. V kolika oborech lidské činnosti dala dnes Česká republika lidem v ostatním světě nový technologický standard? Který nejmodernější výrobek, obecně užívaný po celém světě, je české provenience?

  (Vyšlo ve Svobodném slově 20.9.96.)


  Vzestup virtuálního státu

  Richard Rosecrance

  (Z časopisu Foreign Affairs, léto 1996.)

  Území ztrácí na významu

  Uprostřed údajného povyku soupeřících kultur a civilizací vzniká nová realita. Národní stát se stává pevnějším, energičtějším celkem, schopným vydržet tlak celosvětové konkurence. Rozvinuté státy odkládají vojenské, politické a územní ambice a usilují nikoliv o kulturní nadvládu, ale o větší podíl na celosvětové výrobě. Země se už nesjednocují jako civilizace a nepřipravují se na vzájemné konflikty. Namísto toho omezují svůj vliv - v množství funkcí, které vykonávají, když ne v geografické podobě. Dnes a v dohledné budoucnosti je jedinou mezinárodní civilizací hodnou toho jména vládnoucí hospodářská kultura světového trhu. Navzdory názorům některých současných pozorovatelů, síly globalizace dosud úspěšně odolaly rozdělení na různé kulturní tábory.

  Přesto se však pozornost světa chybně i nadále zaměřuje na vojenský a politický boj o území. V sužované Bosně se rozhodli srbští představitelé vytvořit nezávislou provincii, loajální Bělehradu. Před několika lety se pokusil irácký šéf Saddam Husajn ovládnout světový trh ropy vojenskou agresí proti Kuvajtu a pravděpodobně chtěl zaútočit i na Saúdskou Arábii. Ropa, produkt jeho země, představovala nejvyšší ztělesnění jeho ambicí. V Kašmíru soupeří navzdájem Indie a Pákistán o územní vliv nad obyvatelstvem, které se ani jedné z těchto zemí nikdy nepodaří plně ovládnout. Obdobné soupeření trápí Ruandu a Burundi a jednotlivé svářející se politické frakce v Libérii.

  Tyto příklady jsou však přežitkem minulosti. Méně rozvinuté země, které stále ještě vyrábějí zboží, vznikající z půdy, dosud stále usilují o co největší území. V ekonomikách, kde jsou kapitál, pracovní síly a informace mobilní a vedly ke vzniku převahy, už odumřela touha po teritoriu. Rozvinuté země mají daleko větší zájem o pronikání na světové trhy než o získávání dalšího území. Virtuální stát - stát, který zredukoval své výrobní schopnosti, závisející na území - je logickým důsledkem osvobození od teritoria.

  V posledních letech se široce debatuje o hospodářské obdobě virtuálního státu, o virtuální korporaci. Podniky zjistily, že je pro ně výhodné umístit své výrobní provozy tam, kde produkují největší množství zisku. Velmi často to není na tom místě, kde má podnik ústředí. Jednotlivé provozy korporace jsou v současnosti rozmisťovány po celém světě, podle specializace. Ale důležitější je politický vývoj, vznik virtuálního státu, politického protikladu virtuální korporace.

  Před vznikem virtuálního státu došlo k vzestupu obchodujícího státu. Většina nejrozvinutějších zemí, v čele s Německem a s Japonskem, přesunula po druhé světové válce ohnisko svého úsilí od snah ovládnout území k rozšiřování podílu na světovém obchodu. V tomto období bylo zboží mobilnější než kapitál či pracovní síly, a tak všichni usilovali o prodávání do zahraničí. Postupem času se však stal mobilní i kapitál a nejvyspělejší národy si uvědomily, že vývoz není jediným prostředkem, jak dosáhnout hospodářského růstu. Namísto exportu je možno vyrábět pro cizí trhy zboží přímo v zahraničí.

  Stále větší objem výroby domácích průmyslových podniků se přesunuje do zahraničí. Území začíná mít daleko menší hodnotu než technologie, znalosti a přímé investice. Proto dochází k dalším změnám ve funkci státu. Stát už nerozhoduje o zdrojích tak, jak to činil v merkantilistické minulosti. Vyjednává se zahraničním a s domácím kapitálem a pracovními silami, aby je přilákal do své hospodářské sféry a stimuloval její růst. Hospodářská strategie každé země je v současnosti alespoň tak důležitá jako její vojenská strategie. Pracovníci zahraničního obchodu a investiční odborníci hrají dnes roli velvyslanců. Nejvýznamnější investiční dohody a podnikatelské transakce v rámci zahraničního obchodu vyžadují v současnosti tak intenzívní pozornost odborníků, jakou vyžadovaly před dvěma desetiletími vojenské a politické otázky. Ukázkou novodobé mezinárodní krize bylo frenetických čtrnáct dní v americkém Bílém domě v prosinci 1994, kdy se americké vládě podařilo zvítězit nad Francií a získat pro firmu Raytheon kontrakt v hodnotě vyšší než jedna miliarda dolarů na správu dešťových pralesů a leteckého provozu v Brazílii.

  Tradiční metody rozšiřování moci a bohatství státu už dnes nejsou efektivní. Obdobně jako ústředí virtuální korporace, i virtuální stát si nejprve určí všeobecnou strategii a pak investuje do svých občanů. Nehromadí nákladné výrobní kapacity. Ostatní funkce přenechává formou kontraktů jiným státům, které se na tyto funkce specializují, anebo je potřebují. Imperiální Velká Británie byla možná vzorem pro devatenácté století. Hongkong bude ale modelem pro století jednadvacáté.

  Virtuální stát je země, jejíž hospodářství je založeno na mobilních faktorech výroby. Samozřejmě, že ve virtuálním státě sídlí virtuální korporace a virtuální stát schvaluje a podporuje investice svých podniků, určené pro zahraničí. Virtuální stát ale dělá daleko víc: povzbuzuje, stimuluje a do určité míry i koordinuje tuto činnost. Virtuální stát formuluje vlastní hospodářskou strategii. Uznává přitom, že jeho vlastní výroba nemusí probíhat na jeho území. Obdobně může být hostitelem pro kapitál a pracovní síly z jiných zemí. Na rozdíl od říšského Německa, carského Ruska nebo Spojených států zlatého věku - kteréžto státy usilovaly o to, být schopny dělat úplně všechno, jak to bývalo zvykem v devatenáctém století - dnešní virtuální stát se nesnaží zvládnout všechny hospodářské funkce, od hornictví a zemědělství přes výrobu až k distribuci. Virtuální stát se specializuje na moderní technické a výzkumné služby. Jeho příjem plyne nejen z výroby zboží velké přidané hodnoty, ale z vývoje nových výrobků, z marketingu a z financování. Základním zákonem jeho ekonomiky je výkonnost založená na minimálním objemu výrobních provozů. Velikost už dnes neurčuje hospodářský potenciál. Virtuální národy vlastní klíč konkurenceschopnosti, který v jednadvacátém století způsobí, že dále zbohatnou. Je velmi pravděpodobné, že virtuální národy nahradí obrovské, soběstačné celky velikosti kontinentů, které převládaly v minulosti. Na mezinárodní hospodářské scéně převládne výrobní specializace, stejně tak jako nejmodernější specializovaná počítačová technologie nahradila své mnohostrannější, avšak zastaralejší předchůdce.

  Obchodující stát

  V minulosti byly státy posedlé územím. Mezinárodní systém, v němž pravidelně docházelo k válkám, byl založen na předpokladu, že území je hlavním faktorem umožňujícím hospodářskou výrobu i moc. Státy se snažily zlepšit své postavení tím, že budovaly impéria anebo vojensky napadaly jiné země, ve snaze uchvátit jejich území. Získat nové území byla výhoda: v dobyté provincii žili venkované a byly tam zásoby obilí. Obyvatelé se museli podrobit novému vládci. Než vznikl nacionalismus, dobyté regiony nového vládce ochotně poslouchaly. Tak došlo k tomu, že se od šestnáctého do devatenáctého století staly habsburská monarchie, Španělsko, Francie a Rusko prostřednictvím územních výbojů významnými mocnostmi.

  S příchodem průmyslové revoluce však nabyly nového významu kapitál a pracovní síly. Na rozdíl od půdy to byly pohyblivé složky výrobní moci. Velká Británie začala inovačně objevovat rafinované způsoby využívání nových faktorů. Přírodní zdroje - zejména uhlí, železo a později ropa - byly stále ještě hospodářsky životně důležité. Zemědělské a nerostné zdroje měly v devatenáctém století kritický význam pro rozvoj USA a jiných vznikajících průmyslových států jako Austrálie, Kanada, Jižní Afrika a Nový Zéland. Teprve až koncem dvacátého století však zcela převládly mobilní faktory hospodářské výroby.

  Tou dobou poklesla relativní hodnota území. Začalo být pro státy obtížnější si podržet území ve vlastnictví. Revoluce proti koloniální správě, k nimž došlo od konce druhé světové války v třetím světě, ukázaly, že nacionalistická mobilizace obyvatelstva v rozvojových zemích ochromuje úsilí imperialisty a útočníka získávat přírodní zdroje. Ukázalo se, že státy vydávají množství energie na získání nového území, ale nepřináší to odpovídající hospodářský prospěch.

  Během času budou zřejmě mít nacionalistická hnutí odporu a změna podstaty hospodářské výroby vliv na četnost výskytu válek. Území je nepohyblivé a lze ho fyzicky ovládnout, avšak pracovní síly, kapitál a informace jsou mobilní a není možno se jich trvale zmocnit. Po útoku jsou tyto zdroje schopny vypařit se jako rtuť. Saddam Husajn intenzívně prohledával v srpnu 1990 v Kuwait City počítače, ale zjistil, že peníze na bankovních kontech byly elektronicky převedeny jinam. Kuvajtská vláda byla sice donucena opustit své území, dokázala však i nadále vydávat miliardy dolarů na odpor proti Husajnově invazi.

  V dnešní době už pro nejbohatší průmyslové země jako je Německo, Spojené státy a Japonsko, nepřinášejí investice do území tak velké dividendy. Od poloviny dvacátého století poklesly ceny surovin v poměru k cenám průmyslových výrobků téměř o čtyřicet procent. (Viz například Enzo R. Grilli a Maw Cheng Yang, "Primary Commodity Prices. Manufactured Goods Prices and the Terms of Trade of Developing Countries: What the Long Run Shows," The World Bank Economic Review, 1988 díl. 2, č. 1., Str. 1-47.) V důsledku toho se zhoršují obchodní podmínky pro mnoho rozvojových zemí a v posledních letech převýšil vzestup cen mezinárodních služeb růst cen průmyslových výrobků. Cena pozemků rychle klesá.

  Uprostřed tohoto poklesu vznikl v sedmdesátých a v osmdesátých letech nový politický prototyp: obchodující stát. Jeho cílem už nebyla územní expanze, jeho základním účelem byl obchod. Důvodem této změny v národní strategii byla klesající hodnota nemovitého výrobního kapitálu. Menší státy - ty z nich, pro něž oblastí. JČ - Další materiály -územní expanze realistická - také přijaly strategie, orientované na obchod. Spou s malými evropskými a východoasijskými zeměmi se po druhé světové válce velmi silně přeorientovalo na obchod Japonsko a Německo.

  Země mají tendenci napodobovat ty státy, které jsou nejmocnější. Mnoho států dělalo v devatenáctém století to, co činila Velká Británie. V minulých desetiletích se celá řada zemí, usilujících o zlepšení hospodářské situace, snažila vyrovnat se Japonsku. Za vlády Michaila Gorbačova se v osmdesátých let rozhodl dokonce i Sovětský svaz ustoupit od důrazu na vojenské výdaje a na územní expanzi.

  V posledních letech však tyto změny urychlil další podnět. Tváří v tvář silné mezinárodní konkurenci koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let přijaly korporace politiku radikálního snižování pracovních sil a zjednodušování podnikové struktury, americký výraz pro tuto politiku je "downsizing". Snížily poměr počtu pracovních sil vůči objemu výroby, a tak ušetřily na výdajích. V některých případech došlo k růstu produktivity snižováním počtu pracovníků, v jiných případech došlo k zvýšení výroby. Tato zlepšení byla vysoce efektivní. Ekonom Stephen Roach uvedl v analýze z roku 1994, kterou vydala investiční banka Morgan Stanley, že se těmito změnami korporacím podařilo téměř úplně zlikvidovat známý rozdíl v míře produktivity mezi službami a výrobním sektorem. Nejvýkonnější korporace jsou ty, které dokáží udržet nebo zvyšovat objem výroby, se stejným alebo klesajícím počtem zaměstnanců. Takové korporace celosvětově rostou.

  Mezitím si uvědomily podniky v kalifornském Silicon Valley (v "Křemíkovém údolí", v oblasti, kde se vyrábí velké množství počítačů a softwaru), že je možno dále snížit výdaje a zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost využíváním výrobních provozů jiných firem. Typickou tradiční americkou firmou byla například továrna Willow Run automobilky Ford ve státě Michigan: byl to plně integrovaný komplex, s ústředím, s vývojovými kancelářemi, s dělníky ve výrobě a s továrnami, rozmístěnými na rozsáhlých pozemcích. Bylo nákladné udržovat a provozovat tak složitou strukturu. Proto podnik, který byl schopen najmout si výrobní provoz, vlastněný někým jiným, dokázal podstatnou měrou omezit své výdaje. Nebylo už nutno kupovat pozemky a stroje, nebylo třeba najímat pracovní síly, nebylo zapotřebí poskytovat zdravotní péči. Tyto výhody vyplynuly z úspor daných velkým objemem produkce (tzv. "economy of scope"), vzhledem k tomu, že určitý podnik byl nyní schopen na téže výrobní lince vyrábět různé předměty. Nebo byly tyto výhody důsledkem schopnosti malých, specializovaných firem vykonávat úkony jemné mechaniky, jako například umisťování miniaturizovaných součástek přímo na integrované obvody, aniž by je bylo zapotřebí letovat či spojovat dráty. V obou případech uzavřel výrobce originálního zařízení smlouvy s jinými podniky, které pro něho provádějí samotnou výrobu.

  Tak dnes produkují firmy SCI Systems, Solectron, Merix, Flextronics, Smartflex a Sanmina výrobky pro korporace Digital Equipment, Hewlett-Packard a IBM. Podobně i firmy AT&T, Apple, IBM, Motorola, MCI a Corning částečně využívají pro výrobu svého zboží jiné dodavatele. TelePad, firma, která vyrábí počítače, využívající principu tužky a bloku, byla založena bez jakéhokoliv výrobního provozu. Nejnovější počítač střední kategorie od firmy Compaq se má vyrábět v provozech úplně jiné firmy.

  Tak se zrodila virtuální korporace, podnik, který provádí výzkum, marketing a  financování a vykonává i další funkce ústředí, který však má jen minimum anebo nemá vůbec žádné výrobní provozy: je to firma, která má hlavu, nikoliv však tělo. Virtuální korporace je konečným důsledkem snižování pracovních sil a zjednodušování struktury podniků. Nový model je nyní rychle zaváděn v mnoha firmách. Korporace, specializující se na "koncepty" výrobků, podniky, které mají jen ústředí, vyvíjejí nové výrobky pro celou řadu průmyslových provozů. Zároveň produkují velké zisky i strategické aliance firem, které zvyšují svou specializaci. Podle deníku Financial Times z 2. října 1995 jsou podniky, které aktivně usilují o strategické aliance, o padesát procent více výdělečné než firmy, které o ně neusilují.

  Cestou k virtuálnímu státu

  V situaci, kdy nahradily hospodářské funkce obchodujícího státu územní funkce expanzionistického národa, vedl vznik nově zefektivněné a zjednodušené korporace k novému jevu virtuálního státu. "Downsizing", tj. snižování počtu zaměstnanců a zjednodušování podnikové struktury na minimum, se stalo ukazatelem podnikové výkonnosti a zvyšování produktivity. Nyní se podrobují principu "downsizing" celé národní ekonomiky. Mezi nejefektivnější hospodářství patří ta, která disponují jen omezenou výrobní kapacitou. Archetypickým příkladem je Hongkong, jehož výrobní provozy jsou nyní umístěny většinou v jižní Číně. Toto uspořádání se možná změní po roce 1997, až se stane Hongkong součástí komunistické Číny, nebo se možná nezmění. Je tak pravděpodobné, že Hongkong bude i nadále vládnout částem komunistické Číny ekonomicky, jak pravděpodobné je, že Peking bude Hongkongu vládnout politicky. Asi převládne formule "jedna země, dva systémy". V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že Británie vláda Hongkongu politicky a právně po dobu 150 let, nediktovala mu však jeho ekonomickou strategii. Toto uspořádání nijak nebránilo Číňanům z Hongkongu, aby rozšířili svůj hospodářský a kvasipolitický vliv do mnoha oblastí mimo svou zemi.

  Z modelu virtuálního státu vyplývá, že politická i hospodářská strategie směřují k omezení struktury podniků a počtu jejich zaměstnanců na minimum a k relokaci výrobních provozů. Tento vývoj probíhá i v Singapuru. Následovníci vlády Lee Kuan Yewa udržují Singapur pod přísnou politickou kontrolou, avšak stále ještě závisejí hospodářsky na přílivu zahraničních výrobních faktorů. Investice Singapuru do Číny, do Malajska i do dalších zemí spadají pod cizí jurisdikci. Virtuální stát je v tomto smyslu vyjednavačskou organizací. Závisí stejně tak - nebo možná více - na hospodářském přístupu do zahraničí, jak závisí na možnosti prosazovat na svém vlastním území ekonomický vliv. Navzdory tomu, že se Jižní Korea v minulosti spoléhala na domácí výrobu, v současnosti už tato země zdaleka nevyrábí všechno na svém území. Japonská výroba je také stále častěji lokalizována v zahraničí. V Evropě je čelným virtuálním státem Švýcarsko: až 98 procent výrobních kapacit firmy Nestlé je umístěno v zahraničí. Holandsko nyní vyrábí většinu svého zboží v cizině. Anglie se vyvíjí v souladu se světovým trendem: podle belgického hospodářského historika Paula Bairocha investovala Velká Británie v roce 1994 do zahraničí skoro tolik peněz jako Spojené státy. Pozoruhodných dvacet procent výroby amerických podniků je nyní umístěno mimo území USA.

  Odrazem toho, jak daleko dospěly tyto tendence, je rostoucí procento hrubého národního produktu, skládající se ze služeb s velkou přidanou hodnotou. Jde zejména o nápady na nové výrobky,o jejich rozpracovávání, o  poradenství a o finanční služby. Už nyní tvoří služby sedmdesát procent amerického hrubého národního produktu. Z toho spadá 63 procent do kategorie služeb vysoké hodnoty. Samozřejmě, průmyslová výroba je stále důležitá, ale je podstatně méně důležitá než kdysi. Jako procento přímých investic do zahraničí vzrostl v nejprůmyslovějších zemích světa obrovskou měrou objem vývozu služeb. Jak uvedla výroční zpráva Světové banky na rok 1994, Liberalizace mezinárodních transakcí v oblasti služeb: "K přeorientování [přímých zahraničních investic] směrem k sektoru služeb došlo téměř ve všech rozvinutých tržních hospodářstvích, která jsou hlavními vývozci kapitálu v oblasti služeb. V nejdůležitějších z nich zaujímá podíl sektoru služeb přibližně 40 procent celkových přímých zahraničních investic, a tento podíl roste.

  Pro tyto země bude průmyslová výroba i nadále ztrácet na významu. Pokud poroste produktivita sektoru služeb tak rychle, jak rychle stoupala v minulých letech, výrazně to posílí konkurenceschopnost Spojených států v zahraničí. Nedá se však už předpokládat, že oblast služeb nebude čelit mezinárodní konkurenci. Výkonné služby vysoké hodnoty budou pro každou zemi tak důležité, jako kdysi bývala výroba automobilů a elektrického zboží. (Viz José Ripoll, "The Future of Trade in International Services", Center for International Relations Working Paper, UCLA, leden 1996). Od roku 1959 vzrostly ceny služeb třikrát rychleji než průmyslové ceny. To znamená, že mnoho národů bude moci prosperovat, aniž by měly silnou průmyslovou základnu.

  Zajímavý příklad je Austrálie. Tato země spoléhá především na chov ovcí a na těžbu surovin (obojí je vázáno na území) a nemá skoro žádný průmysl. Největším vývozem Austrálie do Spojených států je maso na hamburgery. Na druhé straně je australský sektor služeb: sdělovací prostředky, finance a telekomunikace - představuje ho především impérium mediálního magnáta Ruperta Murdocha - závistí celého světa. Kanada je obdobný amalgám surovin a mocného sektoru služeb: tisku, rozhlasu, televize a telekomunikací.

  V důsledku tohoto vývoje je pravděpodobné, že se svět rozdělí mezi národy, které budou světové ekonomice "hlavou", a národy, které pro ni budou "tělem". Austrálie a Kanada zdůrazňují funkce ústředí, funkce "hlavy", Čína se v jednadvacátém století stane vzorem národa "těla". I když Čína sama o sobě neví, co vyrábět pro světový trh, nalezla úspěch při vytváření podniků se zahraniční kapitálovou účastí ve spolupráci se světovými korporacemi. Čína bude atraktivní zemí pro výrobu zboží, ale jen proto, že podniky vysoké kvality v jiných zemích budou tyto výrobky vymýšlet, vyvíjet, prodávat a financovat. V současnosti není Čína schopna sama si naplánovat vlastní hospodářskou budoucnost.

  Rusko toho také není schopno. Rusové se soustřeďují na výrobky, spojené s územím, a jsou stále ještě vězni teritoriálního fetišismu. Podnikatelské zákony v Rusku dosud nedovolují, aby vznikly jemné a složité dohody, v jejichž důsledku jsou výrobci, zosobňující "tělo", schopni dodávat kvalitní zboží zahraniční "hlavě". Ruská dopravní síť je také primitivní. To jsou ale jen dočasné překážky. Během času se stanou Rusko, Indie a Čína důležitými ohnisky světové průmyslové výroby.

  (Dokončení v zítřejších Britských listech.)


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|