čtvrtek 19. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR a školství
 • "Zvýšení" platů učitelů je ve skutečnosti jejich snížením (Andrew a Fiona Stroehleinovi)
 • Teachers' Pay Raise is Actually a Cut (Andrew and Fiona Stroehlein) ČR a rozšiřování EU:
 • Rok 2015 (Andrew Stroehlein)
 • 2015 (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • V úterý byl v Británii Budget Day, den vládního rozpočtu. Poprvé předvedla svou hospodářskou politiku labouristická vláda (Jan Čulík) Politická korektnost a sex:
 • Postavení muže v příštím tisíciletí (Jiří Jírovec) Policie ČR informuje:
 • Obchod s bílým masem v ČR a v USA Češi v ČR a v Americe:
 • Demokratická unie požaduje, aby měli čeští exulanti právo na návrat českého občanství  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Zvýšení" platů učitelů je ve skutečnosti jejich snížením

  Fiona a Andrew Stroehleinovi

  Minulý pátek bylo oznámeno, že učitelům v České republice bude zvýšen plat průměrně o 850 Kč měsíčně. Toto příjemné prohlášení zveřejnil ministr školství Jan Sokol a ČTK a denní tisk o něm poslušně informovaly. Všichni z toho měli dobrý pocit. Jde však o nepoctivou dezinformaci.

  Pokud jsou všechny zveřejněné údaje správné, ve skutečnosti je učitelům v ČR plat snižován. Jak to?

  Průměrný měsíční plat učitele v České republice je něco mezi deseti a jedenácti tisíci korunami, podle toho, komu věříte. Je zajímavé, že se podle toho plat učitelů víceméně rovná obecnému průměrnému platu v ČR, který je prý nyní 10,695 Kč měsíčně.

  Je zjevné, že tento údaj je zkreslený, jak každý ví, statisticky netypickými příjmy, totiž osobami, které pracují v sektoru "finančních služeb". Je také známo, že mnoho mladých učitelů dostává daleko menší plat, než je průměr. Přesto asi není přiliš chybné konstatovat, že průměrný plat učitele se v podstatě loni rovnal průměrné české mzdě přibližně 10,500 Kč.

  Zdá se, že zvýšení platu o 850 Kč se rovná osmi procentnímu zvýšení. To je docela dobré, řeknete si, ale počkejte. Předpovídá se, že dosáhne inflace v ČR v letošním roce 11 procent, takže toto "osmiprocentní platové zvýšení" bude více než zlikvidováno inflací. Ve skutečnosti tedy, podle toho, co si učitel za průměrný plat bude moci příští rok koupit, je jeho "zvýšení plat" platem sníženým. Ministr Sokol ve skutečnosti kradmo oznámil, že učitelům plat snižuje.

  Samozřejmě, hospodářsky vládnou v ČR těžké časy a občanům se vysvětluje, že by si všichni měli utahovat opasky. Dobře, ale vláda by alespoň mohla hovořit poctivě, když lidem tahá za opasek!

  Je přirozeně možné říkat známé věci, které každý člověk velmi dobře ví: že je školství nutno řádně podporovat, neboť děti jsou budoucností země. To by ale mělo být každému jasné, a tak dnes nechám samozřejmosti stranou. Chci vám raději povědět o svých osobních zkušenostech z různých českých škol, kde jsem pracoval s manželkou po dobu tří let.

  Naše zážitky z českých škol byly celkem vzato nesmírně pozitivní. Ve srovnání se zkušeností mé ženy z vyučování v britských školách se zdají být české školy lepší. Kdyby to bylo možné, říká často moje britská žena, raději by učila v českých školách.

  Profesionální pedagogové vědí o běžně udávaných rozdílech mezi českými a britskými školami. České školy jsou většinou založeny na tom, že učitel žákům přednáší, britské školy pracují s interaktivnějším, více "tvůrčím" způsobem výuky. Ano, zažili jsme v ČR některé učitele, kteří příliš spoléhají na učení nazpaměť, ale viděli jsme tam také jiné věci.

  Působili jsme během tří let celkem asi v šesti českých školách. Byli jsme svědky toho, že mnoho učitelů využívá inovativních metod, v jejichž důsledku se žáci a studenti velmi aktivně účastnili vyučování. Také jsme si uvědomili, že studenti jsou v ČR disciplinovanější. Jak se zdá, existuje tam kultura, v níž je vzdělání respektováno a považováno za důležité. Srovnejte to s částí Londýna, kde nyní vyučuje moje žena. Negramotnost mezi dospělými tam dosahuje 21 procent. Samozřejmě většina oblastí ve Velké Británii nemá takovéto problémy s negramotností dospělých, je ale také pravda, že oblast, v níž žijeme, není v té zemi na tom nejhůře. V každém případě by asi bylo velmi obtížné najít v ČR oblast s tak vysokou mírou negramotnosti. Jednoduše řečeno, respekt pro formální vzdělání je v ČR více rozšířen než v Británii.

  A právě z tohoto důvodu se nám zdá podivné, že se v ČR nyní snižují platy učitelů a ministr školství to veřejnosti prezentuje jako platové zvýšení. Víme, že je hospodářská situace obtížná, ale podle naší zkušenosti mají české školy velký respekt, tak proč jsou nyní učitelům snižovány platy?

  Je to další příklad, kde vláda něco oznámila a sdělovací prostředky komunikovaly to dál, slepě, nekriticky a povrchně. U občanů se vytváří dojem, že jejich školy i učitelé dostávají dostatečné množství financí. Ve skutečnosti se však finance snižují. O tak důležité otázce jako je vzdělání by se alespoň mělo na veřejnosti hovořit poctivě, když už se na ně nedostává peněz.

  Fiona a Andrew Stroehleinovi  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|