čtvrtek 19. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR a školství
 • "Zvýšení" platů učitelů je ve skutečnosti jejich snížením (Andrew a Fiona Stroehleinovi)
 • Teachers' Pay Raise is Actually a Cut (Andrew and Fiona Stroehlein) ČR a rozšiřování EU:
 • Rok 2015 (Andrew Stroehlein)
 • 2015 (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • V úterý byl v Británii Budget Day, den vládního rozpočtu. Poprvé předvedla svou hospodářskou politiku labouristická vláda (Jan Čulík) Politická korektnost a sex:
 • Postavení muže v příštím tisíciletí (Jiří Jírovec) Policie ČR informuje:
 • Obchod s bílým masem v ČR a v USA Češi v ČR a v Americe:
 • Demokratická unie požaduje, aby měli čeští exulanti právo na návrat českého občanství



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Demokratická unie navrhuje, aby měli exulanti z Československa právo nabýt českého občanství, o něž přišli

  From: deu@login.cz

  Stanovisko Demokraticke unie ke zpusobu znovunabyti statniho obcanstvi CR pro emigranty

  Obcane, kteri opustili za komunistickeho rezimu nasi zemi, prisli o  obcanstvi v primem dusledku vlady totalitniho rezimu (jinak by nemeli duvod republiku opoustet). V konecnem dusledku tak o obcanstvi prisli proti sve vuli, tedy v rozporu s cl. 12 nyni platne Ustavy CR. Jestlize jsou nyni nuceni podrobovat se ustanoveni par. 7 zakona c. 40/1993Sb., pokladame to za  zcela nedustojne.

  Je to nezvratnym dukazem, ze kontinuita komunistickeho rezimu nebyla v tomto pripade nikdy prerusena. Obcane, kteri byli svych prav zbaveni v dusledku komunisticke totality, se jich nyni museji domahat tak, jako ostatni cizinci (tedy lide, kteri nikdy obcany nasi zeme nebyli). Jsou pak odkazani na  libovuli statnich uredniku, nebot obcanstvi jim muze, ale nemusi byt udeleno. To ovsem znamena, ze nas stat tim plne uznava ukony komunistickeho statu.

  Proto navrhujeme, aby znovunabyti statniho obcanstvi lidmi, kteri nasi zemi opustili za komunistickeho rezimu, bylo zakonem upraveno odlisne, a to tak, aby nepodlehalo zadnemu rozhodovani o jeho udeleni na zaklade zadosti, ale doslo k nemu ze zakona na zaklade splneni jen opravdu nezbytnych formalit.

  V Praze 18. brezna 1998

  Ratibor Majzlik

  predseda Demokraticke unie

  Demokraticka unie http://www.deu.cz

  PO Box 3

  110 15 Praha 015 tel./fax 02-232 39 96


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|