čtvrtek 19. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR a školství
 • "Zvýšení" platů učitelů je ve skutečnosti jejich snížením (Andrew a Fiona Stroehleinovi)
 • Teachers' Pay Raise is Actually a Cut (Andrew and Fiona Stroehlein) ČR a rozšiřování EU:
 • Rok 2015 (Andrew Stroehlein)
 • 2015 (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • V úterý byl v Británii Budget Day, den vládního rozpočtu. Poprvé předvedla svou hospodářskou politiku labouristická vláda (Jan Čulík) Politická korektnost a sex:
 • Postavení muže v příštím tisíciletí (Jiří Jírovec) Policie ČR informuje:
 • Obchod s bílým masem v ČR a v USA Češi v ČR a v Americe:
 • Demokratická unie požaduje, aby měli čeští exulanti právo na návrat českého občanství  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 2015

  Andrew Stroehlein

  Od té doby, co vstoupila před deseti lety Česká republika do Evropské unie, obdržela z Bruselu velké množství dotací. Tyto dotace byly zaměřeny na určité konkrétní regiony jako jsou severní Čechy a severní Morava. Byly určeny pro různé projekty, jejichž cílem je oživit hospodářskou stagnaci těchto částí ČR. Nyní se chystají na vstup do Evropské unie Rumunsko, Bulharsko, Slovenska, Litva a Lotyšsko, a tyto dotace přestanou do České republiky plynout. Peněz bude využíváno dále na východě, kde je jich víc hospodářsky zapotřebí. To vyvolává v České republice znepokojené ohlasy.

  Něco takového se dočtete v roce 2015 v českých novinách. Jak si mohu být tak jist? No, protože přesně totéž se nyní děje v členských zemích Evropské unie. Vezměme například Velkou Británii.

  Británie je v současnosti čtvrtou nejchudší zemí Evropské unie. Podle příjmu na jednoho obyvatele je Británie v Evropské unii na dvanáctém místě - jen před Řeckem, Španělskem a Portugalskem. Británie dostává z Bruselu rozsáhlé dotace formou regionální pomoci, která je zaměřena na ty oblasti, které trpí nejvážnějšími hospodářskými problémy.

  Oblasti ve Velké Británii, jako je severoskotská vrchovina a severoskotské ostrovy, Severní Irsko a hrabství Yorkshire (abychom jmenovali jen několik příkladů) v současnosti dostávají regionální pomoc Evropské unie každoročně ve výši 1,5 miliardy liber (82,5 miliard korun).

  Ale teď je většina těchto peněz ohrožena. Je pravděpodobné, že až sedmdesát procent britských regionů, které dostávají bruselské dotace, bude vyškrtnuta ze seznamu jejich příjemců a asi třetina nynějších dotací bude zrušena, přijme-li Evropská unie program jménem Agenda 2000. Tento program byl zveřejněn ve středu a navrhuje rozsáhlé škrty v nynějších regionálních dotacích, aby byla Evropská unie schopna se rozšířit směrem na východ a udržet svůj nynější rozpočt, totiž 1,27 procenta hrubého domácího produktu každého členského státu.

  Jak si asi čtenáři domyslí, občané Británie nepřijmou zrovna s nadšením rozhodnutí, že jejich peníze mají nyní plynout směrem na výchdo. Už před oficiálním zveřejněním "Agendy 2000" se debatovalo v britském tisku o obrovském dopadu tohoto rozsáhlého přesunu fondů EU na hospodářsky stagnující regiony. Dá se očekávat, že vzroste všeobecná nespokojenost a hněv vůči Bruselu v zemi, která se dívá i v nejlepším případě na evropskou integraci jen vlažně. Tyto pocity se bezpochyby projeví v lokální i v celostátní politice. Už se ozývají některé hlasy, že by Británie měla rozšíření EU na východ úplně vetovat.

  Popojděme zase do roku 2015. Není příliš obtížné uhodnout, jakým způsobem bude Česká republika reagovat na druhou vlnu rozšiřování EU směrem na východ. Česká republika bude znepokojena, že budou její regionální dotace přesunuty na východ do Bulharska a do Rumunska (a dokonce znovu i na Slovensko - jen si to proboha představte!). V ČR vznikne vůči EU určitý resentiment, objeví se obviňování, že se Brusel rozhodl opustit své nynější členy ve prospěch získání nových. Politikové a tisk budou ve stavu nejvyššího rozrušení. Celá debata se bude zřejmě v mnoha podrobnostech bude podobat nynější britské debatě.

  V roce 2015 je nepravděpodobné, že si někdo v ČR bude ještě pamatovat, že jejich země také kdysi nebyla členem Evropské unie. Ale doufejme, že v roce 2015 se vyskytnou v ČR někteří občané, kteří zdůrazní, že stabilita na východě je velmi důležitá a stejně tak, jak budou tento týden argumentovat mnozí v Británii, budou dokazovat, že stojí za to za takovou stabilitu zaplatit.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|