pátek 12. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR V čem lidé bydlí:
 • Hořlavá past českých paneláků (Alex Kelin) Sdělovací prostředky:
 • Dotaz poslanci Michalu Prokopovi, členovi mediální rady Českého parlamentu: Proč jste dopustili vytunelování společnosti CET 21, držitele licence TV Nova? (Jan Čulík) Václav Klaus:
 • Žádné překvapení - stejné stereotypy: Rozbor rozhovoru, který Klaus poskytl Literárním novinám (Jan Čulík) Školství:
 • Dva dopisy od Jana Sokola, ministra školství - reakce na články v Respektu
 • Příloha: Sokolův zákon 111/1998 Sb o vysokých školách (Nenatáhne se jako součást Kompletních Britských listů) Etika médií:
 • Ještě jednou: směla Nova vysílat soukromou Havlovu poznámku Mlynářovi? (Petr Jánský) Volební kampaň:
 • DEU používá Modlitbu pro Martu bez autorských práv! (Petr Jánský) Oznámení:
 • Nové vydání časopisu Hurontaria
 • Nové vydání časopisu AmberZine  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Poznámka k poznámce pana Čulíka

  Petr Jánský

  Ve své poznámce se pan Čulík pustil na tenký led. Věta, že "...měřítkem novinářské etiky je ...zda publikovaná informace je ve veřejném zájmu" totiž naráží hned na dvě úskalí: 1. Co je veřejný zájem?

  2. Kdo je oprávněn posoudit, zda publikování informace je ve veřejném zájmu?

  Ad.1. Lidstvo si svou kultivací vytvořilo zákony a  morální a etická pravidla. Dobrý kodex je dnešní Listina práv a svobod, u nás součást Ústavy, tudíž zákon nejvyšší právní váhy. Mimo jiné zaručuje poštovní a telefonní tajemství a ochranu dat a informací. Jistě bychom odhalili mnohem více skandálních politických afér, kdybychom lidem odposlouchávali telefon, otevírali poštu, natáčeli skrytými kamerami, nachávali je sledovat. To bychom ovšem porušovali zákon, což by rozhodně nebylo ve veřejném zájmu. Veřejný zájem formuluje v demokratické společnosti parlament, výstupem jsou platné zákony.

  Ad.2. Při rozhodování o zveřejnění je třeba posoudit, zda informace byla získána zákonným způsobem. To je dosti obtížné a případ od případu jiné. Zde kromě zákonů nastupuje novinářská etika - viz příspěvek Táni Zajícové na Fóru BL. Ještě důležitější je posoudit pravdivost informace, což je někdy těžké, ne-li nemožné ověřit. Přístupem k pravdivosti a zákonnosti si každé medium nastavuje svou výšku laťky, pod kterou nejde. Tím se vytváří široká paleta - od seriózního listu po bulvár. Každopádně editor, který o zveřejnění sporné informace rozhodne, bere na sebe odpovědnost (je vždy pod tlakem případných žalob).

  Snaha po komerčním úspěchu dělá ze solidních novinářů papparazie. Na případu Lady Diany jsme viděli, že touha po senzačním snímku zvítězila nejen nad etikou a zákonem, ale i nad povinností poskytnout první pomoc. Skryté metody natáčení, které nepochybně k papparazivskému arsenálu patří, jsou neetické a ani sebesenzačnější informace nemůže jejich používání ospravedlnit.

  (Viz též např. tento text Jiřího Jírovce k této problematice. JČ)

  Petr Jánský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|