středa 19. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Politická kultura v ČR:
 • Nesnášenliví čeští studenti: Ekonomičtí liberálové, intelektuální dogmatici (Steven Saxonberg)
 • Intolerant Czech students: economically liberal, intellectually illiberal (Steven Saxonberg) Rusko:
 • Ruská finanční krize Česko-německé vztahy:
 • Sudetští Němci v Kanadě (Aleš Zeman) USA:
 • "Naše ceny padají rychleji než prezidentské kalhoty!" (Aja Bufka) Znalost řečí:
 • Které by měli lidi v ČR, ministři, novináři, řadoví občané, znát jazyky? (JČ) Důchody:
 • Poznámka k důchodovému zabezpečení (Jiří Jírovec) Oznámení:
 • Nové číslo časopisu Hurontaria
 • Jihočeské Rádio Faktor už rok vysílá na Internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ruská finanční krize

  Ruská reformistická vláda, která je šest měsíců ve funkci, utrpěla v pondělí těžkou ránu, když byla pod tlakem tržních sil donucena devalvoval ruský rubl. Přestože vláda opakovaně prohlašovala, že rubl devalvovat nebude, snížila jeho hodnotu vůči zahraničním měnám v podstatě o padesát procent.

  Rubl se v minulých dnech octl pod tlakem klesajících cen ropy, což byl důsledek krachu asijských finančních trhů. George Soros veřejně požadoval jeho devalvaci. Vláda rozhodla, že povolí, aby se rubl začal volně pohybovat v pásu od 6 do 9,5 rublu za dolar.

  Toto rozhodnutí, k němuž došlo pouhý měsíc poté, co poskytl Mezinárodní měnový fond Rusku půjčku ve výši 17 miliard dolarů na podporu rublu, ohrozilo dva jediné úspěchy Jelcinovy vlády: stabilizovanou měnu a relativně nízkou inflaci. Jelcin byl donucen učinit, to, o čem se ještě v pátek zapřísahal, že nikdy neudělá: uvolnit vazbu rublu na americký dolar.

  Ve snaze odvrátit naprostý kolaps ruského finančního systému uvalila ruská vláda devadesátidenní moratorium na splácení dluhů zahraničním investorům. V důsledku devalvace rublu čelí mnoho ruských bank bankrotu, protože mají rozsáhlé kontrakty na obligace, které musejí splnit. Vláda konstatovala, že zakládá společný fond, aby si mohly postižené banky vzájemně vypomáhat a podělit se o svá pasíva.

  V důsledku těchto událostí v Moskvě vznikl další tlak na finanční trhy na Dálném východě a nevylučuje se devalvace čínské měny.

  Podle listu Guardian by ruská finanční krize mohla vyvolat nárazovou vlnu po celém světě, pokud z toho vznikne celosvětová krize důvěry ve vznikající trhy. Vážně by mohlo být postiženo Německo, které je největším věřitelem Ruska a hrozí mu, že bude poškozeno klesající hodnotou rublu a moratoriem na splácení zahraničních dluhů.

  Německá vláda ovšem německým bankám poskytuje na ruské úvěry záruky, takže pravděpodobně nedojde ke krachu německých finančních institucí. Německo půjčilo Rusku v přepočtu 925 miliard korun, avšak devadesát procent těchto půjček garantuje německá vláda.

  Přežije Rusko hrůzy, které ho čekají?

  Moskva se stala nejdražším městem na světě, píše v deníku Independent 18. srpna 1998 britský historik Norman Stone. Hotely v Moskvě jsou dražší než v Paříži. Je to proto, že v Moskvě není dostatečné množství navzájem si konkurujících hotelů - když se někdo pokusí otevřít si hotel za rozumné ceny, je zavražděn, nebo donucen platit peníze za "ochranu", takže jdou ceny zase nahoru. Děti lidí, kteří takto vydělávají peníze, mimochodem nyní studují v jazykových školách v Oxfordu, a je jich tam tolik, že se dovídám od oxfordských taxíkářů, že nejčastějším cizím jazykem je tam nyní ruština.

  To není překvapující, protože během procesu desovětizace vydělali někteří Rusové obrovské množství peněz. Vývoz Ruska do světa je sice o něco nižší než vývoz Dánska, ale jestliže jste ovládli životně důležitý výrobní proces, bez daní relativně rychle zbohatnete.

  A pak jsou v Rusku západní peníze, které se tam posílají údajně pro stabilizační účely. Těch peněz je tam hodně a kdykoliv se zúčastněné strany v Moskvě dovědí, že Japonsko, Jižní Korea nebo Thajsko mají dostat peníze, zorganizují krizi, takže Rusko dostane peníze taky. Takovým způsobem poskytnou západní mocnosti Rusku dalších 21 miliónů dolarů na podporu údajně konvertibilního rublu, jehož budoucí prodej za daleko nižší kurs lze lehce zorganizovat. Samotná Moskva dostává asi tři čtvrtiny všech zahraničních investic, a jste-li mladý člověk se západu s univerzitním vzděláním, je pro vás být v Moskvě velmi příjemné - má hrozivý šarm výmarského Berlína ve dvacátých letech. A Rusko nyní skutečně směřuje k Výmaru.

  V moskevském pouličním provozu to není vidět, po celou řadu let bylo možno předstírat, že Rusko jen prochází určitým druhem kapitalismu Divokého západu, jaký zažily v devatenáctém století Spojené státy.

  Bohužel se zapomíná na dvě důležité věci. Zaprvé, Divoký západ měl ve Spojených státech své meze: existoval šerif a expresní dostavníky Wells Fargo. Zadruhé, za okružní dálnicí kolem Moskvy je strašný život, který se nedostane do sdělovacích prostředků. Pozornost by měla vyvolat jen tato statistika. Průměrná délka života mužů v Turecku je 68 let. V Rusku je průměrná délka života mužů 54 let a dále klesá. Turecko bylo kdysi považováno za typickou zemi třetího světa. Nyní v něm žijí 2 milióny ruských uprchlíků.

  Nynější krize dokazuje, že mělké kořeny moskevské prosperity dospěly do suchého podzemí a rozpadají se. Jen se podívejte na každodenní internetové zprávy z Ruska: je to katalog katastrof, které jsou pro moderní zemi plnou inteligentních lidí zcela surrealistické.

  Na Dálném východě dlouho stávkují posádky sanitek. Zdržení při dodávkách uhlí do elektráren je tak obrovské, že se uhlí zkazí a už se nedá v elektrárnách použít. Elektrárny jsou tedy vypnuty a nevyrábí se elektřina. Je velmi pravděpodobné, že o letošní zimě budou mnoha ruská města zcela bez proudu. To znamená, že přestanou fungovat ledničky. Což znamená, že jídlo, které si lidé mrazí, se jim zkazí.

  V současnosti závisí většina ruského národa, tak jako v roce 1945 na tom, co si vypěstují na záhumencích. Pokud se jim tyto zásoby zkazí, nastane hladomor.

  Cituji z Wall Street Journalu: Ruská burza se scvrkla na pouhých 20 miliónů dolarů, což je velikost středně velké firmy. Ve čtvrtek stouply úroky měsíčních vládních obligací na 210 procent. V jednu chvíli byla hodnota dolarových ruských bankovních půjček jen o trochu výše než hodnota obdobných půjček pro Bosnu a pro Kubu, které vůbec nesplácejí úroky ze svých dluhů.

  Rusko je ale země s fantastickými přírodními zdroji. Co se stalo?

  Komunismus v Rusku existoval po dobu tří generací a během té doby zlikvidoval všechno, kromě schopnosti vydržet katastrofu a přijmout smrt.

  Odporné je, že ti lidé, kteří v Rusku věděli, jak vydělat na komunismu, byly osoby nejnižšího společného jmenovatele. Byli to lidé, dostatečně inteligentní na to, aby dokázali "manipulovat" Západ a získat z něho vydíráním tisíce miliónů dolarů: jinak budeme prodávat jaderné zbraně do zahraničí.

  Partnery jim byla chabá západní generace, která od ropného šoku v roce 1973 prosazuje détente, a která se domnívala, že když budete s lidmi jednat slušně, oni budou jednat slušně s vámi.

  V Rusku máme skupinu lidí, kteří vyrostli s představou, že je kapitalismus svou podstatou zlý a chtivý peněz, že vládne krátkodobé rozhodování a že historie Spojených států je jen historií vykořisťování naivních přistěhovalců. Věří, že Rusko, které se nyní už stalo "demokratickou" a "kapitalistickou" zemí, dokáže, co kapitalismus skutečně znamená - ožebračování národa - a že nakonec vyjde najevo, že měl Lenin pravdu.

  Tito lidé zároveň očekávali, že východní Evropu zničí nekonečné národnostní konflikty.

  Současný ruský problém je neřešitelný. Obávám se, že potrvá velmi dlouho. Dívám se na budoucnost Ruska velmi pesimisticky a je mi líto mnoha Rusů, kteří jsou mi sympatičtí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|