pondělí 12. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední dobyRozšiřování Evropské unie:
 • ČR dělá stále tytéž chyby a přestává být přední uchazečskou zemí o členství v EU (Andrew Stroehlein) Sdělovací prostředky:
 • BBC v digitálním věku: Připravuje se podstatně serióznější televizní zpravodajství než dosud. Proč to nejde v ČR? (JČ) Americká politika a tabákový průmysl:
 • Vyhánějí Billa Clintona ve skutečnosti z prezidentského úřadu tabákové koncerny? (Observer) Pokračování diskuse: Táňa Zajícová, pravicoví komentátoři, NAFTA a střední Evropa:
 • Debata s Táňou Zajícovou: je kanadský majitel britského deníku Daily Telegraph Conrad Black čelným světovým politickým myslitelem, anebo jsou jeho názory "poněkud simplistické"? (JČ cituje ze Sunday Times)
 • K diskusi o volném obchodování: Je to dobré pro nás, pro Čechy? (Jiří Jírovec)
 • Pravolevý problém (Jiří Jírovec)
 • Pravice, levice a společenská tradice (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • BBC v digitálním věku: Připravuje se serióznější televizní zpravodajství než dosud

  Nové priority zpravodajství BBC:

 • Zpravodajství BBC bude používat méně odborného žargónu, více kontextu a lépe bude jednotlivé problémy vysvětlovat

 • Větší pozornost bude věnována podnikání, ekonomice, politice, zahraniční politice, vědě a kultuře

 • Divákům bude BBC poskytovat více "osobně užitečných informací" v oblastech, kde musejí sami často činit závažná rozhodnutí, totiž v oblasti hospodaření s penězi, vzdělávání a zdravotnictví
 • Minulý týden zveřejnila britská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost BBC plány na dosud nejradikálnější reformu svého zpravodajství.

  K reformě má dojít po osmnácti měsících diváckých průzkumů, z nichž vyplynulo, že si televizní diváci přejí, aby se televize více věnovala závažným politickým a ekonomickým otázkám, ale aby je vysvětlovala jasně a aby je srozumitelně uváděla do kontextu.

  Tony Hall, šéf zpravodajství a publicistiky BBC, předložil minulý týden veřejnosti svůj plán veřejnoprávního televizního zpravodajství pro příští generaci. Konstatoval, že vztah mezi BBC a jejími diváky musí být vztahem "dospělého k dospělému". V minulosti, přiznal, šlo o vztah "rodiče k dítěti".

  Za posledního půldruhého roku uspořádala BBC 7,500 rozhovorů se sociologicky reprezentativními vzorky veřejnosti (tzv. focus groups) a dotazovala se jich na jejich názory na zpravodajství a publicistiku. Soubor analýz stál celkem 200 000 liber (cca 1 milión Kč).

  Televizní diváci požadují od reportérů BBC, aby jim vysvětlovali, "proč je daná zpráva důležitá." Diváci očekávají, aby BBC vydávala od nynějška větší část svého rozpočtu, v částce 310 miliónů liber ročně (15,5 miliardy Kč) na vysvětlování témat, která jsou tradičně považována za složitá, totiž problémy zahraniční politiky, podnikatelství, politiky a vědy. Diváci chtějí, aby byly tyto informace umisťovány do relevantního kontextu.

  Druhý důležitý úkol, kteří požadují diváci od BBC, je, aby vysílala informace, které diváci považují za osobně důležité.

  Tony Hall zdůraznil, že hlavním cílem BBC bude jasnost jazykového vyjadřování. Odborným zpravodajům bude poskytován větší prostor, aby vysvětlili svá témata, zejména prostřednictvím rozhovorů s jedním specialistou. Ve vysílání se však bude televize vyhýbat odborné terminologii.

  Padesát procent hlavních večerních zpráv, Nine O'Clock News, bude věnováno zahraničně politickým událostem. BBC bude zahraničně politické události prezentovat z takového úhlu, který bude ukazovat, čím jsou tyto události relevantní a zajímavé pro britského diváka. Tony Hall konstatoval, že z průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že britští televizní diváci velmi silně podporují, aby BBC i nadále udržovala svých 50 permanentních zahraničních kanceláří v různých zemích světa.

  Zprávy v 18 hodin se budou zaměřovat na domácí a regionální zpravodajství. Dosavadní regionální zpravodajské bulletiny pro jednotlivé kraje se budou i nadále vysílat od 18.30, ale stanou se přímou součástí zpravodajské relace od 18. hodin.

  Zprávy v 21 hodin se budou z padesáti procent věnovat domácím záležitostem a z padesáti procent zahraničně politickým tématům. Podnikatelská, ekonomická a politická témata budou lépe vysvětlována.

  Pravidelný týdenní monotematický čtyřicetiminutový pořad Panoráma se bude více věnovat investigativní žurnalistické práci.

  Dosavadní pětačtyřicetiminutový hlavní publicistický pořad Newsnight, který se vysílá od 22.30 ve všední den bude doplněn týdenním shrnujícím vydáním v sobotu večer. Ve 23.00 hodin se v rámci Newsnight budou vysílat zprávy.

  Dosavadní ekonomický pořad jménem The Money Programme se bude skládat z kratších celků, ale pořad se bude vysílat v roce po větší počet týdnů než dosud. Pořad se bude hlavně zaměřovat na závažné problémy, jimž čelí podnikatelé, a na vliv těchto problémů na život obyčejných lidí.

  BBC také zavede nové pořady:

  Pořad The Gallery bude každý večer na BBC 2 informovat o jednání v parlamentě během předcházejícího dne.

  Pořad Europe se bude systematicky věnovat otázkám, týkajícím se Evropské unie. Bude vysvětlovat, jak tyto problémy ovlivňují život obyčejných lidí v Británii.

  Pořad Analysis bude vysvětlovat zásadní složité otázky dneška. Bude mít pořádný rozpočet, takže nepůjde jen o "levnou, nezávaznou debatu ve studiu". Pořad bude uvádět prestižní moderátor. Sesterský pořad s názvek Leviathan bude hledat pro současné problémy historické paralely.

  Na obou okruzích BBC se bude vysílat větší počet pořadů než dosud, věnovaných monotematické hloubkové analýze aktuálních problémů.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|