pondělí 12. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední dobyRozšiřování Evropské unie:
 • ČR dělá stále tytéž chyby a přestává být přední uchazečskou zemí o členství v EU (Andrew Stroehlein) Sdělovací prostředky:
 • BBC v digitálním věku: Připravuje se podstatně serióznější televizní zpravodajství než dosud. Proč to nejde v ČR? (JČ) Americká politika a tabákový průmysl:
 • Vyhánějí Billa Clintona ve skutečnosti z prezidentského úřadu tabákové koncerny? (Observer) Pokračování diskuse: Táňa Zajícová, pravicoví komentátoři, NAFTA a střední Evropa:
 • Debata s Táňou Zajícovou: je kanadský majitel britského deníku Daily Telegraph Conrad Black čelným světovým politickým myslitelem, anebo jsou jeho názory "poněkud simplistické"? (JČ cituje ze Sunday Times)
 • K diskusi o volném obchodování: Je to dobré pro nás, pro Čechy? (Jiří Jírovec)
 • Pravolevý problém (Jiří Jírovec)
 • Pravice, levice a společenská tradice (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pravolevý problém

  Jiří Jírovec

  Nedávná výměna názorů mezi Táňou Zajícovou Janem Čulíkem (a také zde) znovu nadhodila otázku, kdy je rozlišení "pravicový" a "levicový" potřebné a kdy ne.

  Rozlišování mezi pravicí a levicí odvozené od názvů politických stran přestává dávat v "běžném" politickém životě, tedy v případech, kdy řešení určité politické situace jakoukoli stranou u moci konverguje ke kompromisu danému okolnostmi, které jsou mimo dosah právě vládnoucí strany.

  Pět politických stran v kanadském parlamentu lze podle názvu rozdělit na pravici (Reformní a Progresivně konservativní strana), střed (Liberálové), levý střed (Quebecká strana) a levici (Strana nových demokratů).

  Toto rozdělení však v  reálu postrádá smysl. Když byla u moci Konservativní strana, musela díky ekonomickým okolnostem udržovat sociální programy a přijímat silně deficitní rozpočet.

  Liberálové, kteří jsou u moci teď, v podstatě dělají "pravicovější" politiku než jim nálepka ukládá. Jelikož nebezpečí pro ně přichází (při volbách) zprava, posunuli svůj program úmyslně tímto směrem. Kdyby se dostala k moci Nová demokracie, musela by svou politiku posunout směrem ke středu, stejně tak jako Reformní strana, která je "pravicovější" než strana Konservativní.

  Stejné nepochybně to platí o situaci v ČR. Kdokoli se dostane k moci, nemá příliš velký manévrovací prostor, ať jde o ekonomiku či zahraniční politiku. Tato skutečnost mnoha lidem uniká, a proto s takovým zaujetím provádějí průzkumy veřejného mínění o tom, kdo komu dává přednost.

  Zcela jiná situace platí, pokud jde o USA. Sdělovací prostředky se zde bez označení "konservativní", "ultra-konservativní" a "liberální" neobejdou, zejména pokud presentují obecně formulovanou názor z úst méně známého politika. Například výroky člena Justiční komise Kongresu, S.B., citované Jiřinou Fuchsovou (BL, 18.9. 1998): "Nikdo v Kongresu si nepřeje, aby se prezidentovi stala křivda. Americký lid má právo vědět pravdu. Obě strany mají právo být vyslyšeny" nelze plně interpretovat, pokud nevíme ke které straně S.B. patří a ke kterému křídlu v ní.

  Liberálové (tedy demokrati) v USA jsou sice označováni za levici, ale pokud bychom jejich pozici promítli do evropského měřítka, byli by asi dost vpravo od středu.

  Rozdíl, který jsem se snažil popsat, lze vyjádřit i jinak. Jde-li v prvním případě především o rétoriku a o snahu odlišit se od ostatních, v případě americké pravice jde o výrazný, často bigotně nábožensky založený program, který by jeho zastánci ochotně společnosti vnutili. V tomto smyslu se označení pravicový a ultra-pravicový (ultra-konservativní) používá nepochybně jako nutné vysvětlení, kdo je kdo.

  Jiří Jírovec


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|