čtvrtek 8. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Čeští senátoři versus lidská práva:
 • Zápis z jednání senátního výboru konečně uvolněn! (Tomáš Pecina)
 • Ještě jednou: dopis Petra Pitharta a odpověď Tomáše Peciny
 • Přepis jednání 13. schůze Petičního výboru Senátu ČR: Projednání podnětu Českého helsinského výboru k protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob Měla by ČR vstoupit do Evropské unie anebo do Severoamerické zóny volného obchodu?
 • Češi jsou inteligentní a měli by vstoupit do Severoamerické zóny volného obchodu (Táňa Zajícová)
 • Británie by měla v Severoatlantické zóně volného obchodu podřízené postavení: Je v britském nejlepším zájmu mít za partnera Europu, nikoliv Ameriku, napsal včera v deníku Independent labouristický politik Livingstone Ivo Mathé:
 • Ivo Mathé argumentuje nekorektně (Jan Čulík)
 • Hysterie? (Jan Lipšanský)
 • K reakci Ivo Mathého (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Češi jsou inteligentní a měli by vstoupit do Severoamerické zóny volného obchodu

  Taťána Zajícová

  Milý pane Čulíku,

  dovolte mi odpovědět na Vaši reakci na adresu mého článku v Neviditelném Psu "Máme na to?", kterou si vyžádal pan Tomáš Janeba.

  V úterý 6. října jste se zeptal ve svém komentáři v rubrice "Co nového v České republice" v odstavci, který se zabýval výzkumem veřejného mínění:

  "Češi žijí zjevně stále v jakémsi starodávném světě, který se dělí na "pravici" a na "levici". Narůstá ale počet lidí, kteří se hlásí k levici. (Co to slovo znamená??)"

  Předpokládám, že pokud Vám není jasné co znamená slovo levice, pak logicky slovo pravice Vám nebude také dávat velký smysl. Přesto Vaše reakce na můj článek se hemží slovy pravicový a ultrapravicový. Použil jste ho přibližně patnáckrát. Proč? Vymítáte dábla?

  Máte strach z idejí? Záleží Vám na tom zda má idea merit, nebo Vám jde o to, odkud přichází? Ve svobodné společnosti je aréna idejí otevřena všem účastníkům politického a společenského dialogu. Tyto ideje přežijí nebo dodýchají ve své většině na základě své hodnoty a ochoty lidí se těmito myšlenkami zabývat, pokud po jejich zvážení usoudí, že jsou užitečné a proveditelné. Považuji od Vás za intelektuálně nepoctivé na jedné straně pravidelně hovořit o otevřené mysli a dojde-li k tomu, abyste svoje slova použil v praxi, reagujete jako politruk.

  Pohybuji se výlučně na forech Neviditelného Psa a Britských listů a nikdy jsem se netajila tím, kde jsou moje kořeny. Svůj konzervatismus nosím na "klopě" s hrdostí. Logicky, vycházím z konzervativních principů a podbízení se levici v mé argumentaci nenajdete. Netvrdím, že jsem objektivní, jako netvrdím, že jsem žurnalista. Jediné, na čem trvám je, že moje argumentace musí být postavena na faktech a to také je.

  Dovolte mi nyní adresovat některé body Vaší reakce na "Máme na to?" (mimochodem nikdy jste nenarazil na termín "catch phrase?"). Ano, věřím tomu, že na to máme. Věřím tomu proto, že jsem Češka a jako taková věřím ve svoji rodnou zemi. Věřím, že ve své většině jsou Češi slušní a pracovití lidé. Věřím, že jsou schopní vzít svůj osud do svých rukou a nespoléhat se, až někdo rozhodne za ně. Věřím, že moje generace a generace následující je schopna v sobě najít dostatek odvahy podívat se za horizont a uvažovat o sve vlasti jako o zemi s budoucností.

  Pane Čulíku, uráží mě, že Čechy prezentujete jako nemyslící loutky, jako servilní roboty bez schopnosti samostatně myslet. Uráží mě, že srovnáváte Českou republiku s třetím světem. Uráží mě Vaše pohrdání lidmi doma, které denně artikulujete ve svém magazinu.

  Odmítám Vas dissent, který se zakládá na Vaši víře, že většina Vašich čtenářů vzhledem k jazykové bariéře, nedostatku času, pohodlí, nebude Vaše tvrzení challengovat. Conrad Black je vlivný politický analysta a Vy to víte. Blackův návrh vstupu Británie do atlantické ekonomické aliance má vliv natolik, že dochází k přehodnocování přístupu k Evropské Unii nejen v Konzervativní straně, ale i v Labor Party. Obě strany totiž moc dobře vědí, že všechny výzkumy veřejného mímění ukazují, že 70% Britů neni EU nakloněno. Jaký jste měl důvod neuvést poslední čísla výzkumu veřejného mínění ve Vaší odpovědi? A znovu k politickému vlivu Conrada Blacka. Stačí se zmínit o tom, že senátor Phil Gramm (Texas) představil v Kongresu návrh zákona nabízející Británii "associate status" v NAFTA. Preston Manning, vůdce opozice v kanadském House of Commons, udělal totéž. Kanadský government sám o sobě vyvíjí snahu o rychle rozšíření NAFTA.

  Tvrdit, že Amerika má jinou civilizační kulturu než Evropa, je manipulativní nesmysl, jestliže chcete mluvit o manipulaci. Ameriku vydupali ze země Evropané. Rozdíl mezi Amerikou a Evropou je americký konstituční systém, množství osobních svobod, pružný trh, ochota rizkovat, víra v sebe samotné, touha vyhrát a tak důležitý optimismus. Nepochopení Ameriky Evropany vyrůstá z jejich neschopnosti setřást ze sebe evropskou nabubřelost vlastní kulturnosti oproti americkému "buranství". Uspěch druhých lidí dráždí a tak jim nezbývá než projevovat okázalé opovržení.

  John O'Sullivan (an Englishman) pane Čulíku nepíše o tom, že by se Češi a Poláci a Madaři přidali k Británii na ceste do NAFTA. O'Sullivan naopak píše, že tyto tři východoevropské země by mohly Británii vstup do NAFTA zprostředkovat. To Vás jistě musí urážet, že elitistická Britanie by seděla na ocase, jak Vy definujete, podvyvinuté, chudé České republiky.

  Vstup České republiky, Polska a Maďarska do sféry atlantické ekonomické aliance je originální myšlenka. Moje víra v úspěch Evropské unie je mizivá. Jestliže by existovala možnost pro Českou republiku se vydat cestou, která má mnohonásobně větší naději na úspěch, pak se stanu advokátem takové cesty. Nepřekvapí mě, jestliže se Poláci, kteří mají ve Washingtonu velice dobře organizovanou a efektivní emigrantskou lobby s myšlenkou vstupu do NAFTA budou vážně zabývat a diskutovat o ni. Nedívám se na Cechy jako chudé příbuzné západní Evropy, kteří nejsou schopni o sobě rozhodovat. Umět se poprat je základní předpoklad úspěchu. Nerada bych se dočkala scenária, kdy Poláci a Maďaři zanechají Cechy daleko za sebou v prachu, protože lidé, kteří mají vliv na veřejnou diskusi v Cechách postaví svoji ideologii před osud a prosperitu své země.

  Cesta by to nebyla jednoduchá a vyžadovala by efektivní organizaci jak doma, tak v emigraci. Potom by se ukázalo, z jakého materiálu jsou Češi skutečně postaveni.

  Veřím, že mé odpovědi dáte prostor ve svém magazínu a těším se na Vaši odpověď.

  Taťána Zajícová


  Poznámka JČ.

  Pokud by Evropská unie dělala i nadále drahoty s přijímáním středoevropských zemí, nebylo by možná marné, kdyby středoevropské země začaly hrozit, že vstoupí místo toho o Severoamerické zóny volného obchodu. Je však velmi pravděpodobné, že by v ní zaujaly daleko podřízenější postavení (Amerika je jediné, hlavní centrum, kdežto Evropská unie bude organizací mnoha států) než v EU.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|