čtvrtek 8. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Čeští senátoři versus lidská práva:
 • Zápis z jednání senátního výboru konečně uvolněn! (Tomáš Pecina)
 • Ještě jednou: dopis Petra Pitharta a odpověď Tomáše Peciny
 • Přepis jednání 13. schůze Petičního výboru Senátu ČR: Projednání podnětu Českého helsinského výboru k protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob Měla by ČR vstoupit do Evropské unie anebo do Severoamerické zóny volného obchodu?
 • Češi jsou inteligentní a měli by vstoupit do Severoamerické zóny volného obchodu (Táňa Zajícová)
 • Británie by měla v Severoatlantické zóně volného obchodu podřízené postavení: Je v britském nejlepším zájmu mít za partnera Europu, nikoliv Ameriku, napsal včera v deníku Independent labouristický politik Livingstone Ivo Mathé:
 • Ivo Mathé argumentuje nekorektně (Jan Čulík)
 • Hysterie? (Jan Lipšanský)
 • K reakci Ivo Mathého (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Zápis z jednání senátního výboru konečně uvolněn!
  Senátoři versus lidská práva

  Tomáš Pecina

  Britské listy již dvakrát (zde zde) informovaly o způsobu, jakým projednával Petiční výbor Senátu podnět Českého helsinského výboru o policejní brutalitě při květnovém zásahu, i o obtížích, s jakými jsme se setkali, když jsme chtěli získat písemný zápis z tohoto jednání.

  Díky osobní intervenci Petra Pitharta byl nyní zápis uvolněn a je umístěn zde, eventuálně zde ve formátu RTF (kódování CP-1250 - Windows).

  Zápis mě usvědčil z jedné nepřesnosti. Ve svém prvním článku jsem sice správně uvedl, že vystoupení senátora Antonína Petráše (KSČM) mělo říz (pronesl tirádu na téma povolená-nepovolená demonstrace a povolený-nepovolený počet účastníků), ale připsal jsem mu i výroky, které patří senátorce Evě Novákové (KDU-ČSL). Oběma aktérům se za chybu omlouvám.  Je čas položit si otázku, kde jsou příčiny toho, že mezi senátory, zvolenými v jednom státě, existují propastné kulturní rozdíly, a jak se mohli v Senátu sejít Josef Jařab (ODA) a František Vízek (ČSSD), schopní porozumět logické struktuře problému a analyzovat ho v kontextu západní civilizace, a na straně druhé ve světě bigotního katolicismu uzavřená Eva Nováková (KDU-ČSL), pro niž je nejdůležitější, aby do zahraničí nepronikly žádné negativní informace o České republice, nebo jednoduchý František "Dejme-Vrahům-Přes-Hubu" Konečný (ODS). Všichni přitom byli zvoleni jako "osobnosti" ve většinovém volebním systému...

  Velmi podobnou otázku si kladli všichni ti, kdo sledovali nedělní Sedmičku na TV Nova s Miroslavem Mackem a Ivanem Davidem. Cítím potřebu zastat se Miroslava Macka: on není rasista, on se pouze nad touto otázkou nikdy nezamyslel, a protože ODS, strana zvyklá médiím i veřejnosti diktovat agendu a hrozící se nebezpečí "intelektualismu" všude, kde ideologické škatulky nestačí a je třeba vytvářet odpověď ad hoc, nemá pro podobné případy připraven názorový prefabrikát, doktor Macek byl přistižen v nedbalkách, stejně jako byli v nedbalkách přistiženi senátoři z Petičního výboru.

  Přestože socialistické Československo se minimálně od 70. let stalo signatářem celé řady úmluv o lidských právech, komunistická ideologie se snažila vytvořit dojem, že československých občanů se tato práva netýkají, že diskriminace existuje jen na Západě a jejími obětmi jsou pouze tzv. bojovníci za svobodu. Základní myšlenku těchto úmluv, tzn. že dodržování lidských práv není vnitřní záležitostí jedné země, komunisté s úspěchem zatušovali.

  Obdobně tomu bylo s rasismem: ačkoli zahraniční dělníci a studenti byli vystavováni neustálé ostrakizaci ze strany - promiňte ten termín - domorodého obyvatelstva, propagandistická mašinérie chrlila do světa zprávy o tom, že v zemích reálného socialismu problém rasismu neexistuje, že rasismus je průvodním znakem tzv. kapitalismu.

  Vzpomínám si, že v polovině 80. let se mi dostalo do ruky anglické vydání Otázek míru a socialismu. Dva vietnamští studenti Vysoké školy ekonomické v Praze v něm psali, jaký ráj svobody a rovnosti v socialistickém Československu nalezli. Skutečnost byla přitom úplně jiná: Praha měla pověst nejrasističtějšího města na světě a celá řada zahraničních studentů právě z důvodů rasové diskriminace studium předčasně ukončila nebo přestoupila jinam (v oblibě byla zejména svobodomyslná Budapešť - napadá mě, že asi nebyla náhoda, když se o několik let později po téže trase vydala Středoevropská univerzita...).

  Miroslav Macek je bezesporu inteligentní člověk, ale protože se jeho vzdělání omezilo na komunistické školy, je nyní v určitých otázkách v pozici malého dítěte, stejně jako jsou v pozici malého dítěte senátoři Nováková a Konečný. Pro uchopení složitosti světa potřebují všichni tři jednoduché vzorce a jejich hodnotový systém se významně liší od hodnot, vyznávaných - víceméně univerzálně napříč politickým spektrem - v západních zemích.

  Pro Macka je ne-rasistou ten, kdo je ochoten bydlet v době plném agresivních Romů a snášet bez hlesu všechna jimi způsobovaná příkoří, a nutným předpokladem soužití s jiným etnikem je jeho asimilace. Nováková touží po idylickém stavu, kdy je komunita prodchnuta vlasteneckým étosem a monolitně sdílí společný světový názor, a kdokoli idylu naruší, musí být vystaven veřejnému odsudku. Pro Konečného platí jednoduchá rovnice: čím méně kontroly a čím větší pravomoci, tím lepší a efektivnější práce policie.

  Podobné nedospělé názory jsou zastoupeny v celé společnosti, a zdaleka se neomezují na uvedené oblasti. V rozporu s tím, co napsal o Příští generaci Andrew Stroehlein, mám za to, že - pokud v České republice zůstane zachován demokratický politický systém - tyto problémy vyřeší čas. Prozatím můžeme udělat jedno: postarat se, aby se lidé s takovými názory nedostávali do nejvyšších veřejných funkcí.

  Praha, 7.10.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|