pondělí 12. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední dobyRozšiřování Evropské unie:
 • ČR dělá stále tytéž chyby a přestává být přední uchazečskou zemí o členství v EU (Andrew Stroehlein) Sdělovací prostředky:
 • BBC v digitálním věku: Připravuje se podstatně serióznější televizní zpravodajství než dosud. Proč to nejde v ČR? (JČ) Americká politika a tabákový průmysl:
 • Vyhánějí Billa Clintona ve skutečnosti z prezidentského úřadu tabákové koncerny? (Observer) Pokračování diskuse: Táňa Zajícová, pravicoví komentátoři, NAFTA a střední Evropa:
 • Debata s Táňou Zajícovou: je kanadský majitel britského deníku Daily Telegraph Conrad Black čelným světovým politickým myslitelem, anebo jsou jeho názory "poněkud simplistické"? (JČ cituje ze Sunday Times)
 • K diskusi o volném obchodování: Je to dobré pro nás, pro Čechy? (Jiří Jírovec)
 • Pravolevý problém (Jiří Jírovec)
 • Pravice, levice a společenská tradice (Milan Pavlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pravice, levice a společenská tradice

  (K článku paní Zajícové a ohlasům na něj)

  Milan Pavlík

  Jste poněkud příliš bohorovný v  ohodnocení představ lidí, majících mírně jiný názor na současný svět, pane Čulíku. Fakt je, že svět se mění. Ale v případě Vašeho zhodnocení ortodoxních názorů paní Zajícové se skutečně domnívám, že blíže pravdě je pan Pecina, vytýká-li Vám ono intelektuálně laděné "ad rem x ad hominem".

  V hodnocení neživotnosti tradičních pohledů na realitu je prakticky nemožné prohlásit s konečnou platností: "Tak vážení, svět se skokem změnil, a ode dneška, od 12:00 středoevropského času jsou proto pojmy 'pravice' a 'levice' passé, a kdo jich používá, je buď konservativní staromilec, nebo nechápe dobře dnešní realitu."
  Pane Čulíku, v tomto případě je spíše přání otcem myšlenky. Svět se nemění tak rychle, ani tak poznatelně, aby bylo lze v rámci jednoho jediného krátkého lidského života prohlásit: "To a to je passé, neb většina zastává názor odlišný! Howgh!". Pane Čulíku, pan Pecina jde přímo k jádru věci, když podotýká, že " každý převratný nápad byl na začátku absolutně marginální (existujíc pouze v mysli svého autora)", a já k tomu podotýkám, že cesta vývoje lidské společnosti je podobnými marginálními názory doslova dlážděna, přičemž jen mizivému počtu z těchto nápadů a názorů se dostane té cti, že je společnost převezme, aniž by je, jak je obvyklé, lhostejně minula na své cestě odněkud někam.

  Z uvedených důvodů se nedomnívám, že zavedené pojmy 'pravice' a 'levice' jsou passé. Popsat určitý výběr ze spektra široširé společenské názorové reality dneška nakonec nelze jinak (a nikdy nešlo, dovolíte-li), než abstraktním pojmenováním specifikujícím začlenění do určité, již definované, a tedy obecně známé množiny názorů a představ. A z hlediska té reality je pak zcela jedno, zda a jak tu výběrovou množinu pojmenujete. Podstatné je totiž, nakolik onu definici naslouchající chápou, aby porozuměli názoru a stanovisku. A to už je nikoli otázka Vašich osobních představ o tom, co je passé a co nikoli, ale otázka standartu momentálních společenských tradic, pane Čulíku.

  Politická řešení na základě těchto tradičních dělení mohou být třeba nazvána 'směšná', nicméně, pane Čulíku, jsou, na rozdíl od margiálních názorů, bohužel zcela reálná. Včetně jejich okamžitých důsledků.
  Ovšem, zajímají-li Vás, jako publicistu, obecné trendy vývoje, což předpokládám, těžko můžete z momentálních vítězství mírně levicovějších vlád v některých zemích současného světa odvodit nějaký obecnější názor na dlouhodobé trendy vývoje společnosti. I ideologie mohou být panem Jírovcem nazývány coby 'passé', ale z hlediska znalosti tradiční lidské povahy není možno páně Jírovcův názor zařadit jinam, než kamsi mezi dlažbu ranweje, po níž společnost směřuje k budoucnosti. Rozhodně tento názor nelze uznat za podstatu nějakého budoucího celospolečenského trendu.

  Bylo-li od Táni Zajícové nefér, že se neoznačila za ultrapravicovou konservativistku, (což je ostatně poněkud diskutabilní specifikace, bereme-li v úvahu, že ona sama své názory považuje za stabilní občanský střed), pak stejné hodnotící kritérium můžeme použít i na Vás. Vy se také často oháníte citacemi, pro změnu levicově orientovaných autorů, aniž byste své čtenáře na tuto skutečnost výrazněji upozornil, viďte? Takže "quod licet Jovi, non licet bovi"? Ale pane Čulíku, trošku objektivity do svého vztahu ke světu, prosím.

  Rovněž Vaše hodnocení nás, ubohých výplodů komunistického ideologického dědictví (viz Vaše klasifikace myšlení pana Peciny), je jen chabý pokus začlenit nehodné oponenty někam do ohrazeného ghetta, podobně jako virtuální Bůh zavrhne hříšníka kamsi do pekel horoucích, aby mu zabránil v myšlenkové intoxikaci svého stádečka nevhodným zpochybňováním slova Božího.
  Je to přece jen poněkud tvrdé k panu Pecinovi, známému svými, v podstatě neortodoxně liberárními názory a stanovisky, nemyslíte?
  Co Vás pane Čulíku, vede k tomu, že nás všechny házíte do jednoho záplatovaného pytle s visačkou "potrefeni komunistickou ideologií"? Naše čistě geograficky orientovaná existence? Mám Vás začít přesvědčovat, že chápáno z tohoto Vašeho pohledu, je Váš osobní názor na cokoli místního zcela jednoznačně irelevantní, neboť kdybyste měl pravdu s tou potrefeností, pak se tato týká celé zdejší společnosti a Vaše názory jsou tedy výrazně odchylné od většinového názoru této společnosti a tedy i od všech předpokládaných trendů jejího vývoje.
  Zařazujete-li nás mezi nechápavé postkomunistické relikty minulosti, automaticky se tím vydělujete ze zdejší společnosti, a jako člověk stojící mimo, pak následně nejste schopen chápat trendy jejího vývoje, aniž byste byl eventuálně schopen navrhnout cosi, co by ty trendy mohlo ovlivnit, že ano?
  Takže si pane Čulíku vyberte: buď chápete zdejší společnost v její podstatě, a to škatulkování a distancování si nechte od cesty, nebo si nás zaškatulkujte a distancujte se od nás, ale pak nám netvrďte na stránkách BL, že ty představy, co nám nabízíte, jsou náš věrohodný směr dalšího vývoje. V tom případě jsou totiž naše 'postkomunistickou ideologií ovlivněné' názory mnohem směrodatnější z hlediska odhadu budoucích trendů vývoje této společnosti, dovolíte-li, než názor kohosi, kdo se sám vydělil ze zdejší společnosti a nechápe ji....

  I v pozadí onoho, Vámi zmíněného "zúženě ideologického vidění skutečnosti", údajně charakteristického pro diskutující na fóru BL, je v podstatě pouze markantní ozvěna obav z nejasné budoucnosti směru vývoje národa a státu, vyjádřená způsobem, jehož jsou aktéři diskusí schopni, nikoli vyloženě tendenční podlehnutí jakési ideologii. Kdybychom podléhali nějaké ideologii, pane Čulíku, pak bychom neměli důvod k pochybnostem, které tak často na fóru vyjadřujeme, a tedy ani důvod k vyjádření. Víra nepřipouští pochybnosti. Nenechte se tedy splést vnějškovými výrazovými schématy, která většina diskutujících na fóru BL používá. V pozadí je vždy pouze jedno: obava o kvalitu vlastního života, případně nespokojenost s ní. Což jsou zcela standartní lidské vlastnosti, bez ohledu na ideologické zabarvení příslušného výrazového schematu, ano? Obavy kovaného komunisty, člena ODS, či novodobého fašisty se v tom směru nijak neliší. Pouze ji jmenovaní vyjadřují každý pomocí jiných myšlenkových schemat, pane. A s důrazem na to, co pokládají za stěžejní.

  Domnívám se, že by úrovni BL výrazně prospělo, kdybyste Vy sám pociťoval více pochyb nad kvalitou a úrovní svých vyjádření, a pokud možno se v budoucnu vyhnul zúženě jednostranným hodnocením ze svých privátních hledisek. Tedy přesně to, co nám tak často a rád doporučujete.
  Nestyďte se projevit občas nějakou tu trošku pochopení nad zdejším současným vývojem. Je zcela zákonitý, byť neodpovídá plně Vašim představám. Distancovat se od něj a poté ho zvnějšku kritizovat, nesvědčí o plném pochopení současných trendů, pane Čulíku.

  Milan Pavlík


  Poznámka JČ: Z toho, že se určitý pozorovatel neztotožňuje s některými názory, vyjadřovanými v určité zemi (i kdyby nakrásně odmítal všechny názory, vyjadřovanými v té zemi) přece nevyplývá, že nemůže vývoji v té zemi rozumět.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|