čtvrtek 15. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Diskuse:
 • NAFTA a Česká republika - příspěvek do diskuse (Petr Paleta) Západ, NATO a letecké útoky proti Srbsku:
 • Je přijatelná diplomacie mezinárodních leteckých útoků? (Guardian)Dvojí občanství:
 • Češi v zahraničí, občanství a restituce (Jan Zářický, Austrálie) Ekonomika:
 • K diskusi o volném obchodování (Aleš Mueller) Kvízová otázka Václava Pinkavy:
 • Reakce: Na zamyšlenou (Milan Hubáček)
 • Garáž čili Bouda aneb Kde je zakopán pes (Václav Pinkava) Reakce:
 • Zdeněk Podráský - monstrózní xenofob (Petr Klimeš)
 • MFD se zlomyslně vysmívá ruské kosmonautice (Jan Macháček, Manchester)
 • V článku o Klausovi porušujete, Jene Čulíku, novinářskou etiku (Vladimír Wagner)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi o volném obchodování

  Aleš Mueller

  Článek p. Jírovce se ptá, zda velmi vysoká liberalizace obchodu a zapojení do obchodních je vhodné i pro ČR a zda bychom neměli více dbát na svůj prospěch. Zároveň odpovídá, že bychom měli být velmi obezřetní, ale bohužel neříká jak a na kolik, čímž svoje doporučení deklasuje do ideologické, nikoliv do věcné polohy. Na řadě zajímavých případů ukazuje jak jsou tyto zóny, uskupení, dohody využívány či zneužívány pro úzké zájmy, pro omezování, v podstatě proti hlavní myšlence ve které vznikly.

  Dovolím si vyjádřit poněkud jiný názor.

  Pokud se někdo ptá, "Je to dobré pro ..... ?" a jmenuje nějakou skupinu obyvatelstva - židy, černovlasé, chudé, bohaté, důchodce, pracující, oceláře, výrobce provázků, producenty jablek, privatizátory státních podniků apod., tak již tato otázka je nesmyslná, špatně položená a dříve nebo později dovede autora na zcestní. Dovolím si dokonce říci, že je SPROSTÁ.

  Je v ní zahrnut necitlivý egoismus, snaha uspokojit své já bez ohledu na ostatní, bez ohledu na náklady které ponese někdo jiný, na budoucí následky.

  Správně položená otázka zní "Pokud udělám to a to, neublížím tím někomu ?"

  Právě za způsobem myšlení "Je to pro mne dobré" se skrývá největší ekonomický, kulturní, sociální a kdoví ještě jaký egoismus a sprostota.

  Kupříkladu pro Evropany by bylo velmi dobré nyní zabrat naleziště ropy, vyhnat jejich majitele do pouští a nechat zahynout. Pro muslimy by bylo nejlepší zlikvidovat USA, které představují civilizaci, ze které mají strach, které nerozumí a které se obávají. Pro Stalina či Hitlera bylo dobré nasadit teror, ale pro 99 % obyvatel to bylo strašné. Pro americké osadníky bylo dobré vyvraždit indiánské obyvatele kontinentu. Pro španělskou korunu bylo (krátkodobě) dobré zmocnit se říší Aztéků, Inků a vyvést všechno zlato stříbro.

  Mám pokračovat ve správných odpovědích na otázku "Bylo by to pro mne dobré" ? Vidíme tu strašnou spoušť, která následovala po kladné odpovědi.

  Dnes, kdy globalizace trochu zamotává hlavy elitám (politickým, obchodním, kulturním, intelektuálským) se zdá, jako by přibrždění tohoto trendu bylo žádoucí, jakoby globalizace přinesla víc potíží než užitku. Řada rádců radí dívat se na své zájmy, sledovat jen svůj prospěch. Mohou mít pravdu, neboť některé trendy globalizace přinášení potíže, dosud nepoznané problémy.

  Podívejme na jiný příklad. Holanďané se asi také vždy ptali co je pro ně dobré a  odpovídali si také kladně, ale všimněte si, že úplně jinak reagovali. V podstatě obráceně než jak radí p. Jírovec. Obchodovali, nechali proudit kapitál do své země, stavěli lodě, přístavy, dali jméno burze, používali akciových společností již několika stoletími (a netunelovali je), snažili se vycházet se svými sousedy.

  Neměli vždy na růžích ustláno, prožili si mnoho válek, prožili si nadvládu, byli hospodářsky vždy slabší než vedlejší Anglie, Francie, nebo dnešní Německo, ale jsou hrdým, prosperujícím státem. Mimochodem, 70 % národního bohatství (myšleno ekonomické subjekty i soukromé vlastnictví) Holandska je v cizích rukou.

  Tím neobhajuji myšlenku "ty po mne kamenem, já po tobě chlebem". Nikoliv, stát si na  svých pozicích, respektovat své zájmy, je správné a nutné, ale je to zároveň nutno provést tak, aby při jednání, nebo konfliktu došlo ke vzájemně výhodné dohodě. V businessu se tento princip označuje Výhra / Výhra. Najít to co je výhodné pro obě strany tak, aby nedošlo k negativním pocitům ani jedné strany je velmi těžké, ale vždy je výhodné se o to pokoušet, podstatně výhodnější než trucovat a lítostivě se utěšovat, či vítězoslavně halekat o porážce druhého. Zároveň se dívat do budoucna, na dlouhodobé přínosy je podstatně rozumnější než uplakaně sčítat vlastní náklady.

  Např. problematické dovozy dotovaných potravin ze zemí EU do ČR. Loni si ministr Lux udělal velkou ostudu nejprve se zákazem jablek a za několik měsíců se zrušením tohoto zákazu. Neznám všechny rozměry tohoto problému, ale není mi jasné, proč naši analytici nespočítali velikost přímých i nepřímých dotací do potravin jak v zemích EU, tak v ČR. Ukázat na přesnějších číslech rozměr tohoto problému je podstatně lepší řešení, než každý rok odrážet rozhněvané zemědělce, kteří se cítí být ohroženi dovozem, kteří požadují úlevy, dotace, zelené nafty a další lobistické výhody. Takto analyticky vyzbrojeni by naši vyjednávači jistě dosáhli lepších výsledků, než podivným trucováním zaměřené jen na  "vlastní zájmy" a možná bychom překvapili druhou stranu. A také bychom přesně znali velikost tohoto problému sami pro sebe.

  Otevření se a zapojení do světových struktur přinese rozhodně lepší výsledky než taktizovaní, které (zřejmě) doporučoval p. Jírovec. Toto otevření ale nese pochopitelně i  náklady, nutnost změn, nutnost nových pohledů na problém a někdy i potíže, ztráty, zklamání, strach.

  Myslím že je pro ČR mnohem lepší následovat příkladu Holandska, než se zabalovat do svých malých lokálních zájmů.

  Ing. Aleš Müller
  Praha, 14.10. 1998
  amis@icom.cz

  PS. Omlouvám se p. Jírovcovi že opět reaguji jen na jeho článek, je to náhoda, věřím, že jindy si budeme navzájem notovat.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|