úterý 24. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Politická kultura v ČR:
 • Když si lidé stěžují, funguje demokracie... (Andrew Stroehlein) Zdraví:
 • Mnohahodinové mezikontinentální lety v minimálním prostoru sedadel v  druhé třídě ohrožují cestující trombózami a smrtí České občanství:
 • Jak je to s nabýváním a pozbýváním českého občanství (Jiří Jírovec) Česká literatura:
 • O různých možnostech pohybu českým undergroundem (Martin Pilař)
 • On Various Aspects of Going /by/ the Underground in Bohemia (Martin Pilař) (Nenatáhne se jako součást kompletních BL) Reakce:
 • Jak je to s Václavem Havlem a jeho elitářstvím? Odpověď Jindřichu Paříkovi (Michal Kubálek)
 • Čulíkovy analýzy článků o České televizi jsou povrchní, plytké a neslušné (Ivo Mathé)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak je to s Václavem Havlem a jeho elitářstvím? Odpověď Jindřichu Paříkovi

  Michal Kubálek,Praha

  Vážený pane Paříku,

  co kdyby to s těmi intelektuály a elitáři bylo malinko jinak?

  Z Havlových úvah o úloze a odpovědnosti intelektuálů v dnešním světě necítím žádnou nadřazenost ani implicitní tvrzení o tom, že popovičtí strejdové jsou horší či méně hodnotní nebo hloupější než intelektuálové z Fóra 2000. A už vůbec se to netýká dovedností či mravních kvalit.

  Pokud to dobře chápu, tak problém s intelektuály je ten, že v moderní společnosti jsou to oni, kdo formulují koncepce a myšlenky, vytvářejí žebříčky hodnot, pojmenovávají společenské jevy, vyjadřují se k světovým záležitostem. V tom je skryta nesmírná síla, koneckonců komunismus jako světový systém byl nejdřív intelektuální koncepcí, základní směrování poválečné zahraniční politiky USA (a tím i dějiny světa) ovlivnil jeden článek shrnutý v telegramu, neoklasická ekonomie, jejíž jste příznivcem, je výtvorem intelektuálů a její uplatňování mění svět.

  Intelektuálové jsou tedy ti, kdo produkují články, myšlenky a ideje, které jsou považovány ostatní společností za relevantní, za takové, o kterých stojí za to diskutovat a které tím pádem ovlivňují svět.

  Tím netvrdím, že by třeba hospodská myšlenka popovického strejdy nebyla leckdy pozoruhodnější, jenže o ní se prostě diskutovat nebude, protože strejdu nikdo nezná a on není ověšen tituly anebo ho osud nevynesl na takové místo, z jakého je lidem nasloucháno. Tak to je, i když to třeba není pěkné či spravedlivé.

  No a Havel říká: právě proto, že intelektuálové mají takovou moc a možnost ovlivňovat lidské osudy, mají také obrovskou zodpovědnost. Opět upozorňuji kolik životů stálo uvádění některých intelektuálních myšlenek do praxe. Téhle zodpovědnosti se intelektuálové nemohou zříci a já jsem velmi rád, že na o tom Havel často mluví.

  Popovický strejda má tu výhodu, že jeho zodpovědnost je menší, anžto nemůže napáchat takové škody. Takže intelektuálové jsou opravdu nebezpeční, ale ne proto, že by se nutně museli považovat za nadřazené (no někteří asi ano, ale to právě tak i někteří strejdové a zrovna Havla bych z pocitu nadřazenosti rozhodně nepodezíral), ale proto, že mohou setsakra ovlivnit svět, který my ostatní obýváme.

  Pokud si toto alespoň někteří z nich uvědomují, je to dobře, a pokud Havlovi projednou odpustíte, že se kdysi nelichotivě vyjádřil o Vašem panelákovém bytě, tak možná uznáte, že dobře činí. S Vaším odmítnutím elitářské dělby občanů rozhodně souhlasím, pokud tím mínite, že intelektuálové nejsou ani chytřejší ani mravnější či hodnotnější než ostatní, ale to Havel nikdy a nikde netvrdil, šlo skutečně o to, že mají větší možnosti ovlivňovat stav světa a proto mají také větší odpovědnost.

  Michal Kubálek, Praha

  P.S. O elitářství Václava Havla neustále káže Klaus, neboť je to kromě spiklenců a zrádců, sarajevského atentátu, hadovitého Luxe a socdemáckého předlistopadu nejobvyklejší harampádí z jeho stranické propagandy, nesebral jste to doufám u něj?  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|