pátek 4. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politická kultura:
 • Ne konfrontace, ale spiklenecké srozumění. Nevládní organizace, svoboda projevu a česká společnost (David Brown) Reakce:
 • K článku Stevena Saxonberga "Znovu o nesnášenlivých českých studentech neboli o potřebě společenské vědy" (Jiří Jírovec) O dvojím občanství:
 • Mít či nemít (Václav Pinkava) Hlas lidu:
 • O intelektuálech (Jindřich Pařík) Zdraví:
 • Kouření je zvlášť ničivé pro ženy
 • Třetina všech mužů v Číně zemře na následky kouření
 • Jaké bude lékařství v budoucnosti: prognóza British Medical Journal Analýza:
 • "Stará levice", "Nová levice", "Staronová pravice" nebo "Nový střed?" ČSSD si musí vybrat (Steven Saxonberg)
 • "Old Left," "New Left," "New-Old Right" or "New Middle?" The CSSD Must Choose (Steven Saxonberg) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria č. 17 Děti Země:
 • Přežije přírodní park Košíře - Motol rok 2000?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mít či nemít

  Václav Pinkava

  Ve své analýze má Jiří Jírovec v zásadě pravdu. Od roku 1993 nelze získat občanství cizího státu, a přitom si zachovat české.

  Je však možné mít dvojí občanství, zcela legálně. Jsem toho důkazem.

  Pan Jírovský se mýlí ve své domněnce

  "Pokud byly podmínky pro nabývání a pozbývání státního občanství ČSSR a později České a Slovenské Federativní Republiky shodné s podmínkami zákona 40/1993 Sbírky (až na Část třetí), pak je pravděpodobné, že existuje mnoho lidí, kteří získali jmenované občanství neoprávněně a s tím i výhodu jak při získání státního občanství České republiky (pouhým prohlášením podle § 6 (1)) tak při restitucích. "

  když argumentuje

  "Pokud existuje větší počet státních občanů České republiky, kteří mají dvojí občanství, znamená to buď, že české úřady samy nedodržují zákon 40/1993 Sbírky, nebo velký počet žadatelů získal státní občanství protizákonně na základě tvrzení, že nemůže z jiného státního svazku vystoupit nebo takové potvrzení získat (obé se dá lehce ověřit dotazem na příslušném velvyslanectví). "

  (zvýraznil jsem dvě klíčová slova)

  Za dob ČSSR a ČSFR totiž nepozbyl náš občan svého občanství při nabytí občanství cizího státu pokud to nevyžadovala vzájemná dohoda států (například vztah s USA,) nebo pokud daný stát nevyžadoval pozbytí původního občanství před udělením vlastního (například Británie). Kuriozní je, že nejtvrdší v tomto směru je ústava první republiky, která přímo a nekompromisně vylučuje v samotné ústavě dvojí občanství, bez odkazu na upřesňující zákon - z pohnutek tehdy snad pochopitelných, dnes méně.)

  Několik let po emigraci jsem se stal nezletilým britským občanem právním aktem tzv. naturalisation (přeložme jízlivě neologismem jako zpřirozenění !) a nepřestal však být občanem československým, čili "nebyl propuštěn ze svazku republiky".

  Po rozdělení federace jsem se stal občanem českým jakožto československý Čech, právě na základě zákona "Zvláštní ustanovení o státním občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky", který pan Jírovec zmiňuje jen okrajově.

  A to britské občanství jsem už tehdy měl, a mám dosud, aniž jsem jej musel znovu získat až jako občan ČR.

  Naštěstí pro mne (a Jana Kavana) "mít" je jiný pojem než "získat".

  Připomíná mi to anglické pořekadlo: "Posession is nine tenths of the law" (Zákon je z devíti desetin o vlastnictví, neboli zákon bývá na straně držitele)

  A už je to tady. Snad nevyhnutelně jsme opět u těch restitucí, o které jistým krajanům až příliš zjevně jde.

  Nicméně Evropská unie dvojí občanství i právo na majetek v zahraničí uznává, tak je to vše jen otázka času.

  Václav Pinkava  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|