pátek 4. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politická kultura:
 • Ne konfrontace, ale spiklenecké srozumění. Nevládní organizace, svoboda projevu a česká společnost (David Brown) Reakce:
 • K článku Stevena Saxonberga "Znovu o nesnášenlivých českých studentech neboli o potřebě společenské vědy" (Jiří Jírovec) O dvojím občanství:
 • Mít či nemít (Václav Pinkava) Hlas lidu:
 • O intelektuálech (Jindřich Pařík) Zdraví:
 • Kouření je zvlášť ničivé pro ženy
 • Třetina všech mužů v Číně zemře na následky kouření
 • Jaké bude lékařství v budoucnosti: prognóza British Medical Journal Analýza:
 • "Stará levice", "Nová levice", "Staronová pravice" nebo "Nový střed?" ČSSD si musí vybrat (Steven Saxonberg)
 • "Old Left," "New Left," "New-Old Right" or "New Middle?" The CSSD Must Choose (Steven Saxonberg) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria č. 17 Děti Země:
 • Přežije přírodní park Košíře - Motol rok 2000?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Třetina všech mužů v Číně zemře na následky kouření

  Vyplývá to z největší studie vlivu kouření na zdraví, kterou vypracovali britští, čínští a amdričtí vědci. Podle výsledků studie zemře na kouření v Číně 100 miliónů mužů, kteří jsou nyní mladší 29 let. Polovina z nich zemře ve středním věku.

  Výsledky dvou studií, jedna z nichž analyzovala 1 milión úmrtí, k nimž již došlo, a druhá z nichž analyzovala budoucí trendy, byly zveřejněny 20. listopadu v Londýně a v Pekingu a otištěny v časopise British Medical Journal.

  Generální ředitela Světové zdravotnické organizace Gro Harlem Brundtland jednala o těchto studiích s čínskou vládou.

  Má-li však být zastaveno rostoucí množství úmrtí na kouření, bude zapotřebí obrovské vzdělávací kampaně. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění si šedesát procent Číňanů myslí, že cigarety neškodí zdraví, a když tak, tak jen velmi málo. s

  Čína je v devadesátých letech tohoto století ve stejné etapě tabákové epidemie, v jaké byly Spojené státy v padesátých letech a sleduje stejné křivky.

  Průměrná denní spotřeba cigaret stoupla ve Spojených státech z jedné cigarety denně v roce 1910 na 4 cigarety denně v roce 1930 a na 10 cigaret denně v roce 1950, kde se počet po dobu třiceti let stabilizoval.

  Počty úmrtí na následky kouření stouply z 12 procent v padesátých letech na 33 procent v devadesátých letech.

  Tato "katastrofická epidemie", jak ji nazval britský kardiolog, profesor Richard Peto, má domácí čínské kořeny. Mao Ce Tungovo heslo bylo "jídlo, příbytek a cigarety pro každého".

  Alan Lopez, nynější šéf oddělení epidemiologie a břemen nemocí Světové zdravotnické organizace, konstatoval, že zákon zakazující reklamu na cigarety v čínském rozhlase a v televizi není vždy dodržován.

  Dr. Lopez uvedl, že kolem roku 2005 bude v Číně umírat ročně na kouření 1 milión lidí, 2 milióny ročně kolem roku 2025 a 3 milióny ročně kolem roku 2050, pokud budou pokračovat nynější trendy.

  Nejhorší následky má kouření u lidí, kteří začnou kouřit v mládí, a dvě třetiny čínských mužů začíná kouřit, než je jim 25 let.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|