pátek 4. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politická kultura:
 • Ne konfrontace, ale spiklenecké srozumění. Nevládní organizace, svoboda projevu a česká společnost (David Brown) Reakce:
 • K článku Stevena Saxonberga "Znovu o nesnášenlivých českých studentech neboli o potřebě společenské vědy" (Jiří Jírovec) O dvojím občanství:
 • Mít či nemít (Václav Pinkava) Hlas lidu:
 • O intelektuálech (Jindřich Pařík) Zdraví:
 • Kouření je zvlášť ničivé pro ženy
 • Třetina všech mužů v Číně zemře na následky kouření
 • Jaké bude lékařství v budoucnosti: prognóza British Medical Journal Analýza:
 • "Stará levice", "Nová levice", "Staronová pravice" nebo "Nový střed?" ČSSD si musí vybrat (Steven Saxonberg)
 • "Old Left," "New Left," "New-Old Right" or "New Middle?" The CSSD Must Choose (Steven Saxonberg) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria č. 17 Děti Země:
 • Přežije přírodní park Košíře - Motol rok 2000?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přežije přírodní park Košíře - Motol rok 2000?

  aneb

  Občanská a ekologická sdružení k negativním dopadům urbanistického rozvoje Prahy 5

  Jindřich Petrlík

  V Praze 5 na uzemi prirodniho parku Kosire - Motol je planovana vystavba rady obytnych souboru. Ve svem dusledku by realizace vsech uvazovanych staveb, zejmena tech, ktere jsou navrhovany na uzemi parku, znamenala likvidaci zelenych plic Prahy 5. Proti rozsahlym stavebnim souborum, zejmena pak proti tem, ktere zasahuji primo do prirodniho parku nebo ochrannych pasem protestuji Obcanske sdruzeni Cibulka, Obcanske sdruzeni Jinonice - Vidoule, Deti Zeme, ZO CSOP Troja, jakoz i rada dotcenych vlastniku nemovitosti.

  Hlavni duvody nesouhlasu se sirokou zastavbou, ktere obcanska a ekologicka sdruzeni uvadeji jsou: - naruseni ekologicke stability v prirodnim parku Kosire - Motol a fakticka likvidace zeleneho pasu tahnouciho se napric casti Prahy 5

 • ubytek ploch pro kratkodobou rekreaci
 • vystavba nerespektuje pozadavky zakona c. 114/92 Sb. o ochrane prirody a krajiny
 • nektere soubory jsou v rozporu s platnym uzemnim planem (napriklad zasahuji do pohledoveho horizontu, nerespektuji uzemi vyclenena pro zastavbu ani podminky zastavby urcene URMHMP, nerespektuji prirodni ani kulturni pamatky, jejich ochranna pasma apod.)
 • rada techto souboru znacne dopravne zatizi soucasne obytne vilove ctvrti a zhorsi tak zivotni prostredi stavajicich obyvatel v okoli
 • dojde k likvidaci zelene (stromu a keru)
 • bude znicen prostor pro ohrozene a zakonem chranene druhy rostlin a zivocichu, ktere se na uzemi parku vyskytuji.

  Pod obytnymi soubory fakticky zmizi nekolik ha zelene. Budou a castecne jiz byly vykaceny stovky stromu a velka plocha krovin. Prirodni park Kosire - Motol, prestoze je obklopen mestskou zastavbou, je domovem rady ohrozenych druhu rostlin a zivocichu chranenych zakonem o ochrane prirody a krajiny. Presto Magistrat hl. m. Prahy neupozornuje investory na nutnost zadat o vyjimku ze zakona, kdyz de facto likviduji lokality chranenych druhu.

  Vyse jmenovana obcanska sdruzeni se snazi jako ucastnici rizeni minimalizovat dopady vystavby. Jsou prihlaseni ke vsem rizenim, ktere se dotykaji zastavby, a to jak na ruznych odborech Magistratu hl. m. Prahy, tak v Praze 5. Tato ucast sama o sobe vsak nestaci.

  Uvedena sdruzeni maji podporu obcanu, kteri s navrhovanymi zasahy rovnez nesouhlasi a pripojili svuj podpis jak pod petici proti vystavbe tzv. "Bydleni Cibulka", kterou podepsalo pres 500 lidi, tak pod petici proti nadmernemu dopravnimu zatizeni obytnych zon Jinonice - Butovice, kterou podepsalo 300 osob. Petici proti Radlicke radiale v Jinonicich a Butovicich podepsalo 1.000 obcanu. Na nektere petice nedosla v zakonne lhute ani pisemna odpoved.

  Obcanska a ekologicka sdruzeni se snazi o to, aby se Praha rozvijela jako "mesto pro lidi". Podporuji i nesouhlasne stanovisko Ministerstva zivotniho prostredi ve veci uzemniho planu a vyzyvaji novou politickou reprezentaci Prahy a rovnez i uredniky statni spravy ke vstricnemu a zakonnemu postupu ve vsech rizenich, ktera jsou vedena. Mame na mysli rizeni na vsech urovnich a v celem hlavnim meste Praze.

  Priloha: Investicni zamery v prirodnim parku Kosire - Motol a v jeho bezprostredni blizkosti

  Nazev: Terasy nad Smichovem Investor: Prague Investments a. s.
  Vztah k parku: primo v parku Kosire - Motol, bude dotcena i kulturni pamatka usedlost Turbova
  Stavajici stav: navrh na 40 nadstandardnich bytu v arealu kulturni pamatky Turbova, uzemni rizeni preruseno

  Nazev: Sidliste Na Pomezi Investor: OMI MHMP
  Vztah k parku: zastavba v ochrannych pasmech lesa parku Kosire - Motol, velmi slozite geologicke pomery
  Stavajici stav: navrh na 510 bytu (cca 30 rodinnych domu a cinzovni domy), uzemni rizeni preruseno

  Nazev: Obytny soubor "Bydleni Cibulka" Vztah k parku: v bezprostredni blizkosti parku Kosire - Motol a prirodni pamatky Vidoule, hrozi zmeny vodniho rezimu
  Stavajici stav: navrh na 130 bytu, vydano uzemni rozhodnuti, neni jasne, zda nabylo pravni moci

  Nazev: Zastavba na plosine Vidoule (vychodni cast) Investor: EKOSPOL a.s.
  Vztah k parku: primo v centru parku a v ochrannych pasmech prirodni pamatky Vidoule

  Nazev: Zastavba na Vidouli (jihozapadni cast)
  Investor: HARC
  Vztah k parku: primo v parku Kosire - Motol v bezprostredni blizkosti prirodni pamatky Vidoule u sesuvneho uzemi
  Stavajici stav: snaha o zmenu uzemniho planu

  Nazev: U Zamecku
  Investor: CREST INVEST a TCP Vidoule
  Vztah k parku: u parku Kosire - Motol
  Stavajici stav: priprava k uzemnimu rizeni


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|