středa 30. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Nové české předpisy proti cizincům:
 • Populistické, xenofobní a zbytečné (Andrew Stroehlein) Diskriminace cizinců v ČR:
 • Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Go to the museum (Andrew Stroehlein) "Inferenční dynamika migrantního otcovského phallu":
 • Špatný styl vědeckých prací Pinochet:
 • Pinochetův případ poškodil pověst britské justice, přiznal britský Nejvyšší soudce Podrobnosti o americkém "impeachmentu":
 • Clinton má být souzen (Josef Schrabal) K polemice Pecina - Neff:
 • Lustrační zákon je špatný, ale odmítat jej je ještě horší (Aleš Mueller) Poznámka:
 • Dvakrát naši neprofesionálové (Jiří Guth) Československá republika vznikla v roce 1918 a už v roce 1919 měla dokonalejší zákony než ČR devět let po sametové revoluci!
 • Jsou legislativní paskvily po roce 1989 dílem nezkušenosti nebo dobře promyšleným záměrem? (Petr Šafránek) Děti Země:
 • V Olbramkostele nebude spalovna, v Křečovicích kamenolom (Jindřich Petrlík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Populistické, xenofobní a zbytečné

  Nové předpisy české vlády pro cizince s dlouhodobým a  trvalým pobytem v ČR

  Andrew Stroehlein

  An English version of this article will be published in the Electronic New Presence on Monday 4th January.

  České ministerstvo vnitra nedávno oznámilo, že od prvního dne příštího roku bude ČR poskytovat povolení k pobytu - k dlouhodobému i k trvalému pobytu - jen těm cizincům, kteří mohou dokázat, že mají ve své rodné zemi čistý trestní rejstřík. Provinčně zaměření autoři těchto nových předpisů, jak se zdá, vůbec netuší, jak špatné jsou tyto předpisy.

  Nedomnívejte se ani na vteřinu, že jsou tyto předpisy zaměřeny jen proti pachatelům trestných činů. Tyto nové předpisy postihnou všechny cizince, žijící v České republice: podnikatele, učitele angličtiny i studenty na výměnných stážích. Každý zahraniční manžel či manželka rodilého Čecha bude muset také pracně dokazovat svou nevinu, dokazovat, že nespáchal(a) v zahraničí žádné trestné činy. Půjde o lidi, kteří žijí v České republice už léta, platí tu daně a aktivně přispívají k životu místní společnosti. To je ale jedno - bude s nimi zacházeno jako se zločinci. Hůř než se zločinci, protože alespoň zločinci jsou považováni za nevinné, dokud jim není prokázána vina.

  Toto však není jediným důvodem, proč jsou tyto nové předpisy špatné. Existuje mnoho dalších důvodů.

  Zaprvé, mnoho zemí světa, například Spojené státy, vůbec nemají centrální celostátní trestní rejstřík, jaký má Česká republika, protože tyto země nejsou zeměmi byrokratických nočních můr, v nichž jsou papíry a dokumenty pravidelně považovány za reálnější než realita.

  Nevím, kolikrát jsem musel říkat českým úředníkům, že američtí občané nemají žádné "rodné číslo", ani "občanku". Reakcí byl tupý výraz naprostého nechápání. Tito lidé si ani na minutu nedovedou představit, že by mohli nežít v nesmyslně zbyrokratizovaném státě.

  Samozřejmě, jako ve všech špatně napsaných zákonech a předpisech, i v těchto nových předpisech je mezera. Pokud je člověk občanem země, v níž neexistuje celostátní trestní rejstřík, bude mít právo učinit "čestnou přísahu", že není zločincem.

  Dovedete si jistě jasně představit, jak se vrazi a násilníci pod morálním tlakem takové přísahy psychicky rozloží, takže to České republice výrazně pomůže v boji proti násilným trestným činům.

  Tato mezera v předpisech také předpokládá, že všichni bezvýznamní čeští podúředníci budou muset vědět, které země světa mají centrální trestní rejstřík a které nikoliv. Je české ministerstvo vnitra tak análně efektivní, že už takovýto seznam vypracovalo? Poněkud pochybuji. Spíš bude pravděpodobnější, že ministerstvo to zatím vůbec nenapadlo.

  Každá otázka týkající se těchto beznadějně nepraktických předpisů, vyvolává další otázky. Například, poznají čeští podúředníci, jednající s cizincem, skutečně, jestli jde o autentický, nebo o zfalšovaný dokument z Tádžikistánu, z Konga, z Iráku nebo z Haiti? I budou-li přeloženy do češtiny, těžko se dá očekávat, že čeští úředníci poznají zfalšované dokumenty ze sta různých zemí. Velmi pochybuji, že vůbec české ministerstvo vnitra už soustředilo ukázkové dokumenty ze všech těchto zemí, aby tím omezilo riziko falšování.

  Ještě více znepokojující je, že je v mnoha zemích světa - předpokládám, že jsou to právě ty země, jichž se ministerstvo vnitra obává - koupit si čistý trestní rejstřík za úplatek stejně tak lehké, jako je koupit si tady v České republice negativní lustrační osvědčení (v poslední době prý stojí přibližně 10 000 Kč).

  Proč zavádí česká vláda tyto nesmyslné předpisy, které ani nejsou zaměřeny na pravý cíl, ani se o nich nedá doufat, že budou někdy prakticky realizovány? Nemá to naprosto nic společného s cizinci žijícími v České republice, ale s domácím obyvatelstvem.

  Vláda chce, aby si lidi mysleli, že něco dělá proti zločinnosti, zejména proti organizované zločinnosti, která je často spojena se zahraničními mafiemi na Východě. Po zavedení těchto nových předpisů se bude moci vláda bušit do prsou do rytmu hesla "Hleďte, jak bojujeme proti zločinnosti". Bude doufat, že si nikdo nepovšimne, že jsou ty předpisy nesmyslné.

  Kdyby byly české opoziční strany inteligentní - je to velké kdyby - poukázaly by na to, že nikdo nebude nikdy moci ukázat jedinou statistiku, z níž by vyplývalo, že tyto šílené předpisy vedly ke snížení zločinnosti. Inteligentní opoziční strany by poukázaly na to, že tyto nové předpisy pouze plýtvají časem (státu i cizinců) a povzbuzují lhaní a falšování dokumentů.

  Je nutno také poukázat na xenofobní podstatu těchto předpisů, která je zaměřena přímo na čtenáře deníku Blesk. "Copak se stalo dnes ve světě," babička potřásá hlavou nad svým výtiskem Blesku. "Další vražda. Jen se podívejte na krev na těchto fotografiích".

  "Jsou to ti špinaví Ukrajinci a Rusové. Ti páchají všechny tyhle zločiny," praví vláda. "My vás jich zbavíme, babičko."

  Mezitím ovšem, ti lidé, kteří skutečně okrádají tuto zemi od roku 1989 o všechno, "tuneláři", to jsou sice čeští občané, ale toho si nevšímejme. Jsou to přece naši. Musíme dávat pozor na ty cizince. Rychle někdo napište nové předpisy, ať nás to zachrání.

  Takže namísto přijetí zákonů, které zamezují zločinnosti, namísto vytvoření efektivní policie, která by nebyla jen terčem vtipů, namísto vybudování rychlého a efektivního soudnictví, na které by se občan mohl spolehnout, česká vláda zvolila lehké, avšak neefektivní řešení. Rozhodla se zavést tyto xenofobní, simplistní, nepraktické předpisy, aby apelovala na nejnižší společný politický jmenovatel v zemi.

  Závěrem osobní poznámka. Já, jako tisíce těch, kteří budou okamžitě 1. ledna obviněni, aniž by měli jakoukoliv možnost prokázat svou nevinu (!) přiznávám porážku. Česká byrokracie 1 : Stroehlein 0.

  Myslím, že se vrátím domů - do Británie. Jako Američan v Británii jsem zvyklý na život cizince v zahraničí. Jenomže v Británii nemusím shánět kafkovskou dokumentaci, dokazující mou nevinu, jen proto, abych v té zemi mohl normálně, klidně žít.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|